Guia de l'estudiant

Guia de l'estudiant

Tant la normativa de la Facultat com les informacions d’interès general (sobre serveis com la biblioteca, wifi, calendaris acadèmics, etc.) estan recollides a la Guia de l’estudiant. Hi pots accedir clicant aquí.