Informació acadèmica: preus, beques i ajuts

Modalitats de pagament

El pagament de la matrícula es pot realitzar de tres formes:

Pagament únic per ingrés bancari del 100 % del cost de la matrícula.

Pagament fraccionat en 4 terminis:

  • 1r pagament: en el moment de la matrícula, de l’import del 20 % de total de crèdits matriculats + 90€ de taxes de matrícula. Pagament amb targeta de crèdit/dèbit o domiciliació bancària.
  • 2n, 3r i 4t pagament per domiciliació bancària: 30 % el 10 de setembre, 30 % l’1 de novembre i 20 % l’1 de març. 

Aquesta modalitat de pagament té unes despeses de gestió de 30€ repercutides al setembre, novembre i març a raó de 10€ al mes.

Pagament fraccionat en 11 terminis:

  • 1r pagament: en el moment de la matrícula, de l’import del 20 % de total de crèdits matriculats + 90€ de taxes de matrícula. Pagament amb targeta de crèdit/dèbit o domiciliació bancària.
  • 10 pagaments per domiciliació bancària del 8% del total de crèdits matriculats : els dies 1 de setembre, 1 d’octubre, 1 de novembre, 1 de desembre, 1 de gener, 1 de febrer, 1 de març, 1 d’abril, 1 de maig i 1 de juny. 

Aquesta modalitat de pagament té unes despeses de gestió de 100 € repercutides de setembre a juny a raó de 10€ al mes. 

Per a matrícules a partir del segon semestre:

  • Pagament únic per ingrés bancari del 100% del cost de la matrícula.
  • Pagament fraccionat en 4 terminis:
    • 1r pagament: en el moment de la matrícula, de l’import del 20 % de total de crèdits matriculats + 90€ de taxes de matrícula. Pagament amb targeta de crèdit/dèbit o domiciliació bancària.
    • 2n, 3r i 4t pagament per domiciliació bancària: 30 % l’1 de febrer, 30 % l’1 d’abril i 20 % l’1 de juny. 

Aquesta modalitat de pagament té unes despeses de gestió de 30€ repercutides al setembre, novembre i març a raó de 10€ al mes.

L’import total de la matrícula es calcula multiplicant el nombre de crèdits matriculats pel preu del crèdit, més les taxes de matrícula.

Beques i ajuts

Pels estudiants que vulguin cursar estudis el proper curs, es posen al seu abast una línia de beques i ajuts