Informació acadèmica: preus, beques i ajuts

Preus, beques i ajuts

Cost

Modalitats de pagament

  • Pagament únic per ingrés bancari del 100% del cost de la matrícula.
  • Pagament fraccionat: en 4 pagaments: 20% + 90€ de taxes de matrícula en el termini de 7 dies des del moment de formalització de la matrícula. Aquest pagament es pot fer per ingrés bancari o en qualsevol oficina de CaixaBank. La resta de pagaments són per domiciliació bancària en les dates següents: 30% el 10 de setembre30% l’1 de novembre i 20% l’1 de març. 

Beques i ajuts

Pels estudiants que vulguin cursar estudis el proper curs, es posen al seu abast una línia de beques i ajuts