Ajuts i beques

Ajuts i beques

Pels estudiants que vulguin cursar estudis a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, es posen a l’abast una línia d’ajuts i beques.

Aquests ajuts i beques són compatibles amb qualsevol altra de caràcter públic o privat i responen tant a criteris acadèmics com a criteris socioeconòmics.

BEQUES I AJUTS PER A GRAUS UNIVERSITARIS

SUPORT ECONÒMIC

1. AJUTS PER AL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
Dirigides a: estudiants de Grau que requereixin suport econòmic. 
Import: pot cobrir fins el 25% del cost de la matrícula.
Termini: fins el 18.10.19

Descarrega't el document per sol·licitar la beca

2. AJUTS PER CAUSES EXCEPCIONALS
Dirigides a: estudiants amb un bon expedient acadèmic que, per causes excepcionals, durant el curs s’han trobat amb una situació personal o familiar sobrevinguda que els fa impossible afrontar el pagament del curs.
Import: a valorar segons la situació familiar i econòmica de l’estudiant.

3. BEQUES PER INTERCANVIS
Dirigida a: estudiants de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés per gaudir de beques de mobilitat que s’ofereixen al llarg del curs.
Import: segons beques ofertes en el moment.

MÈRITS ACADÈMICS

1. BEQUES A L’ESFORÇ I EXCEL·LÈNCIA EN BATXILLERAT/CFGS
Dirigides a: futurs estudiants de Grau que han tingut un bon expedient acadèmic de Batxillerat+PAU (nota mitja superior al 8,5 sense optatives) o del Cicle Formatiu en Grau Superior (nota mitja superior al 8,5).
Import: un 65% del cost de la matrícula (amb possibilitat de renovar cada any).
Termini: fins el 19.07.19

Descarrega't el document per sol·licitar la beca

2. BONIFICACIONS PER MATRÍCULA D’HONOR
Dirigits a: estudiants de segon, tercer i quart de Grau que han obtingut durant el curs anterior una matrícula d’honor en alguna assignatura.
Import: reducció del 20% de la matrícula d’una assignatura de crèdits equivalents.
Termini: En el moment de matrícula

3. BEQUES A L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA
Dirigides a: estudiants que han mostrat un rendiment acadèmic excel·lent durant els estudis de Grau.
Import: fins a un 80% per continuar estudis de màster, postgrau o segona titulació.

 

BEQUES I AJUTS PER A MÀSTERS UNIVERSITARIS I POSTGRAUS

1. AJUTS PER AL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
Dirigides a: estudiants de màsters universitaris i postgraus que no disposin de recursos econòmics suficients.
Import: pot cobrir fins el 25% del cost de la matrícula.
Termini: fins el 18.10.19

Descarrega't el document per sol·licitar la beca

2. BEQUES PER INTERCANVIS
Dirigida a: estudiants de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés per gaudir de beques de mobilitat que s’ofereixen al llarg del curs.
Import: segons beques ofertes en el moment.

3. AJUTS PER ALUMNI
Dirigit a: estudiants que ja han finalitzat els seus estudis a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
Import: segons ofertes que es van comunicant.

 

ALTRES AJUTS

FINANÇAMENT
Per facilitar l’accés als estudis, la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull té subscrit un conveni amb Caixa Bank “La Caixa”. Aquest conveni permet una negociació individual i facilita el finançament dels estudis de Grau, Postgrau i Màster als que desitgin realitzar-los.

BEQUES I AJUTS OFICIALS
Beques i ajuts del Ministeri d’Educació per cursar estudis de Grau o Màster Universitari. A Catalunya són gestionades per l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) Més informació

AJUTS A LA DISCAPACITAT
La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull, com a membre del sistema universitari de Catalunya, recolza la igualtat d’oportunitats de l’alumnat amb discapacitat a través del projecte UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya).

Beques Fundació Universia (Programa Capacitas)
Beques Fundación ONCE
Beques per a la formació Fundació Prevent

 

CALENDARI DE BEQUES PERE TARRÉS

Període General de sol·licitud beques: Del 3 de juny de 2019 al 18 d’octubre del 2019

Període d'estudi i tabulació: 21 d'octubre al 22 de novembre

Presentació equip directiu: 26 de novembre

Comunicació de la concessió: 9 de desembre

 

DESCOMPTES CURS 2019-2020 PER MATRÍCULES DE MÀSTERS I POSTGRAUS

  • Matrícula abans del 15/07/2019: 5% de descompte
  • Matrícula abans del 16/09/2019: 2,5% de descompte.
  • Alumni de la Facultat: 15% de descompte
  • Exalumnes: 25% de descompte en el primer any després de finalitzar els estudis de Grau
  • Membres de la comunitat URL i col·legiats*: 10% de descompte. 
  • Per a Caps de Pràctiques consulteu descomptes al Servei d’Orientació i Promoció Professional (borsadetreball@peretarres.org).

*Consulteu els col·legis professionals amb conveni