Servei d’intèrprets de llengua de signes

El Servei d’Intèrprets de Llengua de Signes Catalana (LSC) té com a finalitat garantir l’accés a la informació de les persones amb sordesa. Aquest servei posa en disposició de les usuàries i dels usuaris un servei presencial o telemàtic d’interpretació de la llengua oral catalana a la llengua de signes i viceversa.

Objectius

  • Potenciar la participació dels usuaris amb sordesa en activitats normals i ordinàries amb el suport i l’ús de la llengua de signes com a llengua vehicular. 
  • Integrar els usuaris amb sordesa en diferents contexts superant les barreres de comunicació mitjançant el recurs de la interpretació.
  • Promoure la igualtat d’oportunitats per part de les persones sordes dins de qualsevol context facilitant la participació i l’accés a la informació.

Servei d’intèrprets de llengua de signes

Projectes destacats

Tallers de promoció de l’autonomia personal per a persones amb qualsevol tipus de diversitat funcional majors de 16 anys de la localitat de Sant Boi de Llobregat amb l’objectiu d’oferir un ventall de tallers per treballar diferents temàtiques que tenen a veure amb els diferents aspectes de la vida quotidiana, la integració social i comunitària.

El Servei d’Intèrprets de Llengua de Signes Catalana (LSC) té com a finalitat garantir l’accés normalitzat al currículum educatiu de l’alumnat amb sordesa. Aquest servei està previst per a tots els centres de formació postobligatòria no universitària de Catalunya i posa en disposició de les usuàries i dels usuaris un servei presencial d’interpretació de la llengua oral catalana a la llengua de signes i viceversa.

DEMANA MÉS INFORMACIÓ | * Camps obligatoris

Dades de contacte

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal