Els pilars de les activitats d’estiu de la Fundació Pere Tarrés

Finalitat social, transparència i actuació ètica

Som una entitat sense afany de lucre que reverteix els seus ingressos en projectes educatius i socials, amb especial atenció a la infància en situació vulnerable.

La responsabilitat i el compromís són dos dels elements essencials que caracteritzen la identitat de la Fundació Pere Tarrés i la seva manera d’actuar. Es tracta d’un model d’actuació de l’entitat que es concreta en uns criteris i codis ètics que estan presents tant en el funcionament intern de la Fundació com en la seva activitat, que podeu consultar aquí.

A més, ens sotmetem a auditories i controls com l’acreditació de bones pràctiques en transparència, ètica i bon govern que atorga la Fundación Lealtad, institució independent i sense ànim de lucre que audita les principals entitats i ONG de l’Estat espanyol.

La confiança, resultat de l’experiència i l’expertesa

La Fundació Pere Tarrés porta més de 60 anys organitzant activitats d’educació en el lleure a l’estiu. No només és pionera en l’organització de casals i colònies d’estiu, sinó que és l’entitat de lleure educatiu més gran de Catalunya amb presència en tot el territori català i balear, especialment a través d’una xarxa de 200 centres d’esplai i una cinquantena de centres socioeducatius, fet que li permet captar les necessitats d’infants, adolescents i joves i les seves famílies i estar al dia de les tendències educatives més innovadores. Justament aquesta innovació, expertesa i fiabilitat és el que valoren moltes de les escoles, famílies i administracions que cada estiu des de fa anys confien en les activitats de la Fundació Pere Tarrés.

Vols conèixer la nostra història?

Un equip de monitors i monitores format a la Fundació Pere Tarrés

Acompanyar els infants, adolescents i joves a l’estiu és una funció que requereix de molta responsabilitat i compromís per part de l’equip de monitors i monitores.

Des de la Fundació Pere Tarrés sabem que la nostra essència rau en l’equip de persones que formen part del projecte, i especialment dels monitors i monitores, que tenen un paper clau en les colònies i els casals d’estiu acompanyant la infància i l’adolescència. Per aquest motiu, disposem d’un equip de professionals i voluntaris preparat amb les millors eines, habilitats i tot el suport necessari per a oferir i garantir el millor en la seva feina.

Bona part d’aquests professionals s’ha format a les aules de la Fundació Pere Tarrés, ja sigui a la Facultat d’Educació Social i Treball Social, que ocupa els primers llocs del rànquing en qualitat pels continguts docents i la preparació dels alumnes, o als cursos d’educació en el lleure i acció social que impartim com a escola de formació no universitària, pionera i de referència a tot l’Estat. 

A més, molts monitors i monitores provenen dels centres d’esplai, dels centres socioeducatius i dels projectes educatius a les escoles on acompanyen els infants durant tot el curs.

"ELS EDUCADORS/ES I MONITORS/ES QUE PARTICIPEN EN ELS NOSTRES PROJECTES HAN DE VIURE AMB ENTUSIASME L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE I HAN DE SER PERSONES AMB VALORS"

Amb això, garantim que els infants i joves, en tot moment, estan acompanyats per directors/es i monitors/es implicats en el projecte, que no només vetllen per la seva seguretat i diversió, sinó també perquè adquireixin aprenentatges i valors a través de les activitats com ara treball en equip, esforç, autoestima, etc.

Més informació

Compromís ecològic i sostenible i foment dels ODS

A la Fundació Pere Tarrés, fa més de 60 anys que treballem per un planeta més sostenible i un lleure respectuós amb el medi natural. La consciència pel medi ambient inspira els principis en què es basa la nostra estratègia i gestió. Per això, no només desenvolupem la nostra activitat mantenint una coherència en l'ús de recursos i la sostenibilitat ambiental, sinó que també treballem activament per la sensibilització mediambiental en els infants, adolescents i joves a través d’activitats educatives i formatives i materials divulgatius.

Ara bé, a la Fundació Pere Tarrés hem fet un pas més enllà i ens comprometem amb el canvi com a part d’un repte a l’hora d’entendre les colònies escolars i de vacances com a espai generador de canvi a través de cinc compromisos per un planeta més sostenible que podeu consultar en aquesta pàgina.

A més, amb la voluntat de millorar el nostre món, la Fundació Pere Tarrés se sent interpel·lada a comprometre’s en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, aprovats per l’Assemblea General de les Nacions Unides, per millorar el nostre món abans de l’any 2030. Concretament, 818 activitats educatives i socials de la nostra entitat incideixen en aquests objectius que pots consultar en aquest espai.

Promovent els drets dels infants

Tota la nostra acció té una dimensió educativa on la infància és el col·lectiu prioritari. Les activitats d’estiu, com tota l’acció educativa i social de la Fundació Pere Tarrés, fomenten els drets dels infants, recollits en la Convenció dels Drets dels Infants de l’Organització de les Nacions Unides (ONU).

Contribuint a les competències educatives

Tenim el convenciment que els contextos educatius de lleure són espais privilegiats per promoure la promoció dels infants i dels adolescents i l’educació en valors. I és que a la Fundació Pere Tarrés entenem que l’educació treballa sempre els valors que vertebren la persona. Les colònies, els casals d’estiu i les activitats de lleure per a famílies contribueixen al creixement d’infants i joves en relació amb les seves competències com a persones, però també amb les competències educatives per al seu futur professional. Per això, el lleure educatiu és clau per a infants i joves perquè, més enllà de gaudir i passar-ho bé, milloren algunes de les competències acadèmiques com poden ser les matemàtiques, la comunicació, la creativitat o les habilitats digitals, socials, relacionals i de lideratge.

Aquí podeu comprovar com el lleure contribueix a les competències educatives

Veure el calendari escolar "7 competències educatives"

Amb una mirada inclusiva i vers la diversitat

Amb el convenciment de les contribucions de les activitats educatives d’estiu en el creixement dels infants i joves, la Fundació té la voluntat que tots els infants puguin participar en colònies i casals, per això fomenta unes activitats inclusives i amb atenció a la diversitat de necessitats.

Malauradament, no tots els infants i joves tenen l’oportunitat d’accedir a aquestes activitats. Per això, la Fundació Pere Tarrés ofereix beques perquè els nens i nenes de famílies en situació de vulnerabilitat puguin accedir a activitats de lleure educatiu durant l’estiu. Consulta la informació sobre les beques en aquest apartat.

Tu també pots sumar-te a l’objectiu que cap infant es quedi sense colònies fent un donatiu aquí, per poder atorgar més beques a nens i nenes en situació vulnerable.

Qualitat i satisfacció del client

Busquem l’excel·lència en les nostres activitats, per la qual cosa vetllem per la seva qualitat i per la satisfacció de les persones que hi participen. En aquest sentit, la millora contínua guia la nostra acció i forma part de la nostra manera de ser.

Per complir amb els nostres objectius de qualitat, mesurem els processos a través d’un seguiment rigorós i exhaustiu tant intern com extern. Per això, cada any ens sotmetem a diverses certificacions externes que avaluen la nostra acció.

D’altra banda, el grau de satisfacció de les persones amb els nostres projectes i serveis és alt. De fet, les colònies d’estiu van obtenir el 2021 una nota de 8,2 sobre 10 per part dels participants. Ara bé, malgrat els bons resultats, seguim intentant millorar, posant la persona al centre de la nostra estratègia i escoltant les seves necessitats.

Consulta totes les dades i les nostres polítiques de qualitat aquí