Servei d'obtenció de documents

El Servei d'Obtenció de Documents localitza i subministra documents de fons externs de la Biblioteca de la Fundació Pere Tarrés.

Poden ser usuaris d'aquest servei els alumnes de quart de grau i els que presenten treballs finals de grau i màsters i postgraus, professors de la Facultat Pere Tarres, així com d'aquelles Biblioteques externes que ho sol·licitin.

Queden exclosos tota la resta de socis.

Com demanar un document

Per demanar un document aliè al fons de la Biblioteca:

  • Comproveu que el document no es trobi al catàleg de la biblioteca.
  • Consulteu les tarifes i les condicions vigents del servei.
  • Els alumnes podeu sol·licitar el document adreçant-vos al personal de la biblioteca que us informarà de la tarifa a pagar i us cobrarà l’import del servei.
  • Els professors heu de fer la demanda omplint el següent formulari de sol·licitut del document

Les biblioteques externes i centres de documentació que no pertanyen al CSUC: enviar sol·licitut per correu electrònic a biblioteca@peretarres.org i consulteu tarifes.

Condicions del servei

Heu de tenir en compte el següent:

  • El temps de recepció dels documents pot variar en funció de la Biblioteca subministradora.
  • Us comunicarem per correu electrònic la recepció del document.
  • El pagament del cost del servei es realitzarà en efectiu en el moment de sol·licitar els documents d'acord amb les tarifes vigents (a baix) en el cas dels alumnes.

Aquest servei està regulat per la Llei de la Propietat Intel·lectual vigent.

Tarifes del Servei d' Obtenció de Documents

Fons propis biblioteques URL subministrats a:

Fotocòpies
Alumnes i professors Facultat Pere Tarrés Gratuït
Biblioteques CSUC 0.12 € + iva (per pàgina)
Altres Biblioteques 5 € + iva per article fins a 40 pàgines

Fons externs subministrats per:

Fotocòpies
Biblioteques REBIUN 5 € + iva per article, fins a 40 pàgines
Altres Biblioteques demanar pressupost