Préstec Ramon Llull

Préstec Ramon Llull

El Préstec Llull és un servei gratuït que permet als alumnes, professors i invesgigadors i al personal d’administració i serveis de la URL sol·licitar i tenir en préstec documents de les biblioteques de les institucions que formen part de la Universitat Ramon Llull. (Els Alumni només poden accedir a les seves pròpis biblioteques).

 • Els documents que formen part de la bibliografia bàsica tenen el préstec restringit als usuaris del propi centre. Estan diferenciats al catàleg URL amb el tipus de préstec "Només xxx" (per exemple, els documents "Només FPT" són de préstec exclusiu pels usuaris de la Facultat Pere Tarrés).
 • Per sol·licitar en préstec un llibre d'una biblioteca diferent a la del vostre centre, podeu fer-ho desplaçant-vos directament a la Biblioteca on es troba o bé demanant que us el portin a la vostra Biblioteca mitjançant el servei intern de missatgeria.
 • Per sol·licitar un document cal que us adreçeu al taulell de biblioteca o bé feu vosaltres mateixos la reserva a través de la intranet de biblioteca.
 • El nombre de documents en préstec permès per a cada usuari/ària, les condicions de reserves, renovacions i sancions són comunes a totes les Biblioteques URL. Pots consultar-ho a Préstec Pere Tarrés.
 • Per entrar a una biblioteca de la URL diferent al vostre centre d’estudis heu de presentar obligatòriament el carnet d’estudiant de la Universitat Ramon Llull. (o el full de matrícula).

*Excepte ESDI, Observatori de l’Ebre i Biblioteca de Montserrat.

Quantitat d’obres i durada del préstec

Tipus usuari Núm. de documents Dies de préstec Renovacions
 • Alumnes de grau, postgrau i màster
 • FTC Alumnes grau
 • ACM Estudiant
 • UNIJES Estudiant
10 21 6
 • Alumnes 3r cicle /Recerca
 • FTC Alumnes 3r cicle (BPEB)
 • Usuari 3r cicle No URL (2)
10 30 6
 • Exalumnes
10 21 6
 • PDI
 • FTC Professors (BPEB)
 • Professor no URL
30 60 6
 • PAS / Personal biblioteca
 • ACM PDI / PAS
 • UNIJES PDI/PAS
10 30 6

Normativa del servei

 • Aquest servei permet als usuaris agafar en préstec documents de la biblioteca de la Fundació Pere Tarrés, excepte aquelles obres que estan excloses de préstec.
 • Per poder formalitzar el préstec cal presentar el carnet de soci.
 • En cas de deteriorament o de pèrdua d'un document, el responsable haurà de procurar un nou exemplar a la biblioteca. Si és un document exhaurit o que no es troba enlloc, haurà de pagar una sanció econòmica de 30 € per cada exemplar i no tindrà dret a préstec fins que aboni la multa.
 • En el cas de no abonar la multa l'usuari serà donat de baixa com a soci.
 • Els usuaris que no compleixin les dates de retorn dels llibres seran sancionats temporalment: per cada dia de retard, un dia de sanció per document i dia de retard.
 • Quan es tracti de documents molt sol·licitats o reservats per altres persones, no es concedirà la pròrroga.
 • Es podran reservar documents en préstec sempre que no hi hagin més de 3 persones a la llista d'espera per d'un mateix exemplar.
 • Una mateixa persona podrà estar a la llista d'espera de fins a 3 documents, com a màxim.
 • El servei de préstec finalitza un quart d'hora abans del tancament de la biblioteca.

Documents exclosos de préstec

El següents tipus de documents no es prestaran sota cap concepte:

 • Obres de referència: diccionaris, enciclopèdies, obres de consulta general, etc.
 • Publicacions periòdiques: revistes, diaris, etc.
 • Treballs d'exalumnes.
 • Tots els documents marcats amb un gomet vermell.

Normativa del servei de préstec de portàtils

La Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés posa a l'abast del seu alumnat 13 ordinadors portàtils que trobareu dins de la Biblioteca.

Ús dels ordinadors per part de l’alumnat, personal d’investigació de la Biblioteca:

 1. Cadascú podrà utilitzar un ordinador  dipositant el seu carnet de soci o carnet de la Universitat Ramon Llull. En cap cas un ordinador es podrà cedir sense aquesta acreditació.
 2. Els ordinadors seran d’ús exclusiu dins la sala de biblioteca.
 3. La connexió a Internet es farà a través de la xarxa Wi-Fi
 4. Cada vegada que un ordinador es desconnecta, es torna a configurar, per la qual cosa no es poden guardar documents.
 5. Els ordinadors no tenen accés a cap sistema d’impressió.
 6. No es prestaran portàtils als usuaris que tinguin documents amb retard fins que aquests no siguin retornats.
 7. Cal retornar els ordinadors 15 minuts abans del tancament del servei de biblioteca.
 8. No es poden deixar els ordinadors sols durant un periode de temps superior a 15 minuts. Cal retornar-los quan marxeu a dinar, a classe, etc.