Préstec Ramon Llull

El Préstec Llull és un servei gratuït que permet als alumnes, professors i invesgigadors i al personal d’administració i serveis de la URL sol·licitar i tenir en préstec documents de les biblioteques de les institucions que formen part de la Universitat Ramon Llull. (Els Alumni només poden accedir a les seves pròpis biblioteques).

  • Els documents que formen part de la bibliografia bàsica tenen el préstec restringit als usuaris del propi centre. Estan diferenciats al catàleg URL amb el tipus de préstec "Només xxx" (per exemple, els documents "Només FPT" són de préstec exclusiu pels usuaris de la Facultat Pere Tarrés).
  • Per sol·licitar en préstec un llibre d'una biblioteca diferent a la del vostre centre, podeu fer-ho desplaçant-vos directament a la Biblioteca on es troba o bé demanant que us el portin a la vostra Biblioteca mitjançant el servei intern de missatgeria.
  • Per sol·licitar un document cal que us adreçeu al taulell de biblioteca o bé feu vosaltres mateixos la reserva a través de la intranet de biblioteca.
  • El nombre de documents en préstec permès per a cada usuari/ària, les condicions de reserves, renovacions i sancions són comunes a totes les Biblioteques URL. Pots consultar-ho a Préstec Pere Tarrés.
  • Per entrar a una biblioteca de la URL diferent al vostre centre d’estudis heu de presentar obligatòriament el carnet d’estudiant de la Universitat Ramon Llull. (o el full de matrícula).

*Excepte ESDI, Observatori de l’Ebre i Biblioteca de Montserrat.

Préstec Ramon Llull