Agències d'avaluació i acreditació

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. És el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari català. AQU Catalunya té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).

Criteris d'avaluació per les universitats privades.

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). És la fundació estatal que té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema d'educació superior mitjançant l'avaluació, certificació i acreditació d'ensenyaments, professorat i institucions.

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI)

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). Realitza l’evaluació de l’activitat investigadora dels professors universitaris i del personal de les escales científiques del CSIC amb l’objectiu de que els sigui reconegut un complement de productivitat (sexenis).