Espais i equipaments

Mentre duri el protocol que s’ha d’aplicar a les universitats catalanes a causa de la COVID-19, queden modificats els espais i equipaments de la biblioteca de la següent manera: 

 • Els punts de lectura queden limitats al que permet la distància que s’ha de mantenir entre persones, de 1,5 metres.
 • Els usuaris només tindran accés a la primera planta de la biblioteca que continua sent de silenci i de treball individual. No hi haurà espais de treball en grup i no es podrà accedir a la segona planta.
 • No hi haurà ordinadors de consulta.
 • Les consultes que es vulguin fer s’han de demanar al personal bibliotecari que us ajudarà en tot el que calgui.
 • Els documents que es vulguin consultar i/o emportar en préstec s’hauran de demanar al personal bibliotecari, el fons, provisionalment, serà d’accés restringit.
Espais i equipaments de la Biblioteca Pere Tarrés - URL

La biblioteca disposa de 84 punts de lectura i 335 m² útils oberts al públic, distribuïts en dues plantes, així com de diversos magatzems d'accés restringit al personal bibliotecari.

A la primera planta podeu trobar:

 • El taulell de préstec i servei de referència amb el personal de biblioteca que us ajudarà a resoldre les vostres consultes.
 • Dos ordinadors amb accés a Internet per fer cerques al catàleg de la biblioteca, preferentment.
 • Un expositor amb les darreres novetats arribades a la biblioteca.
 • Un expositor amb els darrers números de les revistes rebudes.
 • Els llibres corresponents a les matèries del 0 al 5 (Sociologia, Acció Social, Pedagogia, Mètodes de treball i Psicologia).

Recordem que aquesta planta és un espai de silenci i de treball individual.

A la segona planta podeu trobar:

 • Els llibres corresponents a les matèries del 6 al 20 (Salut, Lleure, Antropologia, Economia, Política, Educació Ambiental, Dret, Filosofia, Religió, Història, Universitat, Pere Tarrés, Idiomes, Art i Literatura).
 • Un despatx de treball per al personal de biblioteca.

Recordem que aquesta planta és un espai de treball en grup però, tot i això, al respectar la normativa de la biblioteca i vetllar pel manteniment d'un ambient de treball adequat.

Tota la Biblioteca, com la resta de l'edifici, està dotada de connexió Wi-Fi, i totes les taules de treball disposen d'endolls per poder connectar-hi els ordinadors portàtils dels usuaris.

La Biblioteca no disposa de fotocopiadores d'autoservei, però a l'edifici podeu trobar un servei de reprografia que funciona durant el curs lectiu.