Gestió de coneixement i suport a la docència

L’equip de biblioteca posa a l’abast de tota la comunitat acadèmica (estudiants, alumnes, recercadors i personal d’administració i serveis) tota una sèrie de recursos d’informació i de suport a la docència i a la recerca.

Reforcem l’atenció personalitzada, incrementem el suport amb les vostres cerques bibliogràfiques i us orientem pel que fa a la tria del recurs més adient.

Què us oferim des de aquest servei?

Us ajudem a consultar i aconseguir informació bibliogràfica de forma presencial a la biblioteca o, també, a través de la nostra pàgina web.

Consulteu en un únic catàleg el fons de totes les universitats catalanes per localitzar els documents que més us interessin.

Utilitzeu la intranet de la biblioteca El meu compte per renovar el préstec dels vostres llibres, activar el vostre historial de lectura o crear avisos sobre temes del vostre interès.

Elaborem guies tutorials sobre el funcionament de les bases de dades que tenim subscrites i d’alguns recursos.

Us donem suport amb les vostres cerques bibliogràfiques i us orientem pel que fa a la tria del recurs més adient.

També us donem suport a l'hora de resoldre dubtes en l'elaboració dels vostres treballs, articles i treballs finals de grau o de màster, i també us ajudem a difonfre les vostres publicacions.