Com citar documents

Existeixen moltes formes homologades de citar bibliografia. La que utilitzarem a la Facultat Pere Tarrés segueix l’estil de citació APA (7a ed.).

També us recordem que podeu fer servir el gestor bibliogràfic Mendeley que us facilita el servei de biblioteca  per generar els llistats bibliogràfics de forma automàtica.

 

Com ordenem els llistats bibliogràfics

Ordeneu les referències alfabèticament pel cognom del primer autor, tot seguint el sistema lletra per lletra.

 • Obres on el 1r autor és el mateix: poseu primer les referències en què apareix com a únic autor, i dins aquestes segons l’any de publicació de més antic a més nou.
 • Quan hi ha més d’un autor:  ordeneu alfabèticament pel 2n autor, i si aquest coincideix, pel 3r, i així successivament. Si coincideixen tots els autors, ordeneu per any de publicació de més antic a més nou.
 • Si coincideixen els autors i l’any de publicació: ordeneu alfabèticament pel títol
  • Torralba, F. (2000)
  • Torralba, F. (2008)
  • Torralba, F., Duch, L., i Fabré, M. (2000)
  • Torralba, F., i Marín, M. (1995)
  • Torralba, F., i Marín, M. (1999)
 • Les obres amb el 1r autor amb el mateix cognom i diferent nom s’ordenen alfabèticament per la 1a inicial.
 • Obres amb autor corporatiu o sense autor: ordeneu les referències amb autor corporatiu per la primera paraula del nom.

Alfabetitzeu les obres sense autor pel títol.

Les obres amb múltiples autors sovint es citen sota el nom del director, compilador o coordinador. Aquestes són les abreviatures més comuns:

(Ed.) editor
(Comp.) compilador
(Coord.) coordinador
(Dir.) director/s

Les obres sense autor es citen posant el títol i a continuació l’any d’edició.
Introducción al trabajo social. (2003). Alianza.
Només posem anònim si a l’obra posa explícitament que és una obra anònima
Anònim.(2010). La Vida del Lazarillo de Tormes

Les obres sense data d’edició es citen posant (s.f.)

 

Com citar llibres

Quan l’autor és una persona

1 autor

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Editorial.

Barbero, M. (2002). El Trabajo social en España. Mira.

Fins a 20 autors

Cognom1, N., Cognom2, N., Cognom3, N., Cognom4, N., Cognom5, N., Cognom6, N., Cognom7, N., Cognom8, N., Cognom9, N., Cognom10, N., Cognom11, N., Cognom12, N., Cognom13, N., Cognom14, N., Cognom15, N., Cognom16, N., Cognom17, N., Cognom18, N., Cognom19, N. i Cognom20, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Editorial.

Miller, TC, Brown, MJ, Wilson, GL, Evans, BB, Kelly, RS, Turner, ST, Lewis, F., Lee, LH, Cox, G., Harris, HL, Martin, P., Gonzalez, WL , Hughes, W., Carter, D., Campbell, C., Baker, AB, Flores, T., Gray, WE, Green, G. i Nelson, TP (2018).

21 o més autors

Cognom1, N., Cognom2, N., Cognom3, N., Cognom4, N., Cognom5, N., Cognom6, N., Cognom7, N., Cognom8, N., Cognom9, N., Cognom10, N., Cognom11, N., Cognom12, N., Cognom13, N., Cognom14, N., Cognom15, N., Cognom16, N., Cognom17, N., Cognom18, N., Cognom19, N. ... Cognom últim, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Editorial.

Foster, M., Thompson, A., Perez, G., Moore, D., Torres, G., Peterson, H., Foster, M., Thompson, A., Perez, G., Moore, D., Torres, G., Peterson, H., Foster, M., Thompson, A., Perez, G., Moore, D., Torres, G., Peterson, H., Foster, M., … Cox, W.

 

Quan l’autor és una institució o organisme

Nom de la institució o organisme. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Editorial.

Ajuntament de Barcelona. (1998). Carta municipal: un instrument al servei dels barcelonins (2a ed.). Ajuntament de Barcelona.

 

Llibres sense autor 

Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). (any). Editorial.

Introducción al trabajo social. (2003). Alianza.

 

Com citar llibres electrònics

Amb DOI*

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol. adreça doi completa

Zajda, J. (Ed.). (2010). Global pedagogies: schooling for the future. https://doi.org/10.1007/9789048136179%2010.1007/9789048136179

Sense DOI (url)

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol. Adreça url

Anguera, L. (2001). Delictes i penes: el que volem saber les educadores i educadors socials. http://www.edu-library.com/ca/showswf?id=615

Nota: Si la cita acaba amb un número DOI o una adreça url, no poseu punt al final

 

Com citar e-books

Amb DOI*

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol. Editor. adreça doi completa

Miller, S. (2016). The new deal as a triumph of social work. Springer link.https://doi.org/10.1057/9781137527813

Sense DOI (url)

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol. Adreça url

Pasamontes, M. (2015). Calma tu mente, domina tu ansiedad. https://www.amazon.es/Calma-Domina-ansiedad-Mertxe-Pasamontes-ebook/dp/B0161Q00A6/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1468838887&sr=1-10Com citar capítols de llibre (en paper)

Cognom, N. autor capítol (any). Títol capítol: Subtítol. Dins  Cognom, N. editor literari del llibre (Ed.), Títol llibre en cursiva: Subtítol (# ed., p. # primera pàgina capítol-# última pàgina capítol). Editorial.

Caballero, J. (2001). Políticas socialdemócratas para la juventud. Dins Fernández, T. (Ed.), Estado de bienestar y social democracia (p. 266-298). Alianza.

 

Com citar capítols de llibres (en versió electrònica)

Cognom, N. autor capítol. (any). Títol capítol: Subtítol. Dins  Cognom, N. editor literari del llibre (Ed.), Títol llibre en cursiva: Subtítol (# ed., p. # primera pàgina capítol-# última pàgina capítol). Editor. Adreça url

Abdullahi, S. (2010). Rethinking global education in the twenty-first century. Dins  Zajda, J. (Ed.), Global pedagogies: schooling for the future (p.23-34). Springer. http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-90-481-3617-9

 

Com citar una  revista

Es posa la data final si la revista està tancada i un guió si encara es publica.

Títol en cursiva: Subtítol (data inici-data final). Editorial.

Educación Social: Revista de intervención socioeducativa. (1995-). Fundació Pere Tarrés.

 

Com citar articles de revista (en paper)

Cognom, N. (any). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista en cursiva: Subtítol, # volum (# del número), # primera pàgina de l’article-# última pàgina de l’article.

Berga, A. (2003). La Perspectiva de gènere: una nova mirada a la realitat social. Educació social: revista d’ intervenció educativa, 31, 15-24.

 

Com citar articles de revista (en versió electrònica)

Amb DOI

Cognoms, N. autor article (data). Títol article: Subtítol. Títol revista en cursiva: Subtítol, # volum (# del número), # primera pàgina article-# última pàgina article. . Adreça doi completa

Ortega-Ruiz, R., Casas, J. i Del Rey, R. (2013). Hacia el constructo ciberconvivencia. Infancia y aprendizaje. 37(3), 602-628. https://doi.org/10.1080/02103702.2014.957537

 

Sense DOI

Cognoms, N. de l’autor, i Cognoms, N. de l’autor. (any). Títol article: Subtítol. Títol revista en cursiva: Subtítol, # volum (# del número), # primera pàgina article-# última pàgina article. Adreça url

Deslauriers, J. (2010). Los conocimientos en trabajo social. Trabajo social global, 1(1), 39-58. https://revistaseug.ugr.es/index.php/tsg/article/view/902

 

Com citar articles premsa (en paper)

Cognoms, N. autor article (data completa dd/mm/any). Títol article: Subtítol. Títol diari en cursiva.

Carey, B. (22 de marzo de 2019). ¿Podemos mejorar en el olvido? The New York Times.

 

Com citar articles premsa (en versió electrònica)

Cognoms, N. autor article (data completa dd/mm/any). Títol article: Subtítol. Títol diari en cursiva. Adreça url

Carey, B. (22 de marzo de 2019). ¿Podemos mejorar en el olvido? The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html

 

Com citar tesis

No publicades

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol en cursiva . [Tesi doctoral no publicada], Nom universitat.

Galceran, M. (1992). La Participació en els centres de temps lliure. [Tesi doctoral no publicada], Universitat de Barcelona.

Publicades en versió electrònica

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol en cursiva . [Tesi doctoral, nom institució que otorga el títol]. Font. Adreça url

Enjuanes, J. (2020). Hacia la construcción de las bases de un modelo de ejecución penal en base al concepto de ciudadanía activa. [Tesi doctoral, Universitat Ramon Llull]. TDX. https://www.tdx.cat/handle/10803/668815#page=1

 

Com citar legislació

País. Títol de la regulació. Títol de la publicació en cursiva, data de publicació, número, pàgines

Catalunya. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, 16 de juliol 2009, núm. 5422, pp. 56589-56682

Nota: la norma APA recomana citar legislació seguint l’ús vigent a cada país, per tant hem escollit el format proposat pel TERMCAT per aquests casos.

 

Com citar una pel·lícula

Cognom director, N. (dir.). (any). Títol en cursiva [Tipus: Pel·lícula, Sèrie televisió, etc.]. Nom productora

Lambert, M. (Director). (1989). Cementerio de mascotas [Pel·lícula]. Paramount Pictures.

 

Com citar vídeos Youtube

Cognom, N. (data).Títol vídeo [Vídeo]. Youtube. Adreça url

CSUC. (2014). Tutorial PUC [vídeo]. Youtube. https:// www.youtube.com/watch?

 

Com citar missatges de Twitter

Cognom, N. [@autor]. (data completa dd/mm/any). Títol en cursiva. [Tweet]. Twitter. Adreça url

Fundació Pere Tarrés. [@Fundperetarres].(15 de juny de 2020). La #mediació pot aplicar-se per reparar els danys de la crisi del #covid19?. [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/Fundperetarres/status/1272462493026263041

 

Com citar Instagram

Cognom, N. [@autor]. (data completa dd/mm/any). Títol en cursiva. [Tipus de document]. Instagram. Adreça url

Philadelphia Museum of Art [@philamuseum]. (3 de desembre de 2019). It’s always wonderful to walk in and see my work in a collection where it’s loved, and where people are [Fotografia] Instagram. https://www.instagram.com/p/B5oDnnNhOt4/

Nota: posem al títol les primeres 20 paraules inclosos els símbols #
El tipus de document pot variar, els més usuals són [Fotografia], [Vídeo]

 

Com citar pàgines web

Autoria. (any). Títol. Adreça url

Universitat Ramon Llull. (2010). Universitat Ramon Llull . http://www.url.edu/

Nota: Si la cita acaba amb una adreça d’Internet, no poseu punt al final.

 

Com citar entrades a blogs

Cognom, N. (data). Títol article. Nom del blog en cursiva. Adreça url

Ouellette, J. (2019, November 15). Physicists capture first footage of quantum knots unraveling in superfluid. Ars Technica. https://arstechnica.com/science/2019/11/study-you-can-tie-a-quantum-knot-in-a-superfluid-but-it-will-soon-untie-itself/

 

Com citar missatges fòrums

Cognom emissor, N. (data missatge). Títol missatge: Subtítol. [Comentari de nom del forum]. Font. Adreça url

Gates, B. [thisisbillgates]. (27 de febrer de 2017). Philanthropy is small as a part of the overall economy so it can't do things like fund health care or [Comment on the online forum post I’m Bill Gates, co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation. Ask me anything.]. Reddit. https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/5whpqs/im_bill_gates_cochair_of_the_bill_melinda_gates/dea82mk/

Nota: Si la cita acaba amb una adreça d’Internet, no poseu punt al final.
Posem al títol les primeres 20 paraules inclosos els símbols #

 

Més informació

Si teniu dubtes podeu consultar també les següents pàgines web: