Normativa i règim sancionador

Entenem que la Biblioteca és un servei de recolzament als alumnes i als professors i, a la vegada, un espai de treball. Per aquesta raó, hem elaborat una petita normativa per tal d'intentar preservar els documents en les millors condicions possibles i garantir unes condicions òptimes de treball i concentració.

 • Poden fer ús de les instal·lacions i serveis de la Biblioteca totes aquelles persones que tinguin vigent el carnet de soci.
 • El carnet de la Biblioteca no autoritza l'ús d’altres serveis o instal·lacions de la Fundació com, per exemple, les aules d'informàtica.
 • Aquest carnet és personal i intransferible. Podrà ser sol·licitat pel personal bibliotecari sempre que es consideri necessari.
 • Silenciar el mòbil.
 • Cal respectar les instal·lacions, els equipaments i els documents de la Biblioteca. Per tant, no els guixis ni entris amb aliments o begudes.
 • Un cop consultats els documents, cal deixar-los als carros corresponents o a sobre les taules.
 • En cas de deteriorament o pèrdua d’un document pertanyent a les biblioteques URL o d’una altra institució, el responsable haurà de procurar un nou exemplar a la Biblioteca. Si es tracta d’un document exhaurit o que no es troba enlloc, s’aplicarà una sanció econòmica de 30 € per exemplar.
 • El servei de préstec i de portàtils finalitza 15 minuts abans del tancament.
 • En cas de retard en el retorn de documents se sancionarà l'usuari amb la prohibició d'endur-se llibres: per cada document i dia de retard, un dia de sanció.
 • En cas de retard en el retorn de documents, els usuaris tampoc podran agafar en préstec ordinadors portàtils fins que siguin retornats.
 • Si finalment no es retornen els documents, automàticament es donarà de baixa definitiva l'usuari i se n'informaran els vicedegans i directors d'estudis corresponents per tal que puguin adoptar les mesures que considerin oportunes.
 • Malmetre i/o robar els documents de la biblioteca suposa la suspensió del carnet de al biblioteca i, per tant, de l'ús del servei per part de l'usuari.
 • Els usuaris de la Biblioteca es comprometen a complir les normes que es determinin per a la bona marxa del servei.
 • No respectar la normativa de la biblioteca pot suposar l'expulsió de la biblioteca i la suspensió definitiva o temporal del carnet del biblioteca i, per tant, de l'ús del servei per part de l'usuari. 

En cas que sigui necessari, s'aplicaran les mesures establertes en el Marc de Convivència de la Facultat.