Préstec Unificat Consorciat (PUC)

El Préstec Unificat Consorciat (PUC) és un servei gratuït que permet als usuaris autoritzats sol·licitar i tenir en préstec documents de les biblioteques de les institucions que formen part del CSUC. Les institucions participants són: UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UdG, la UdL, la URV, la UOC i la Biblioteca de Catalunya.

Aquest servei també implica la lliure circulació d'usuaris per qualsevol biblioteca de les institucions participants, sempre que es presentin degudament identificats amb el carnet d'estudiant de la URL (qualsevol altra identificació NO serà vàlida).

En èpoques de màxima afluència tindran prioritat d’accés els alumnes de cada centre a la seva pròpia biblioteca.

Si voleu més informació, aquí teniu accés al manual.

Usuaris

  • Alumnes de grau, màsters i postgraus
  • Doctorands
  • Professors, PDI i PAS

NO són usuaris autoritzats els Alumni encara que s’hagin registrat com a tals.

Préstec

Es podran sol·licitar els documents per dues vies:

  • Préstec in situ: presencialment, a la Biblioteca on es troben dipositats. 
  • Puc via web: cercant al catàleg i escollint la pestanya CCUC/PUC. 

Excepcions

No podran gaudir d’aquest servei:

  • Els alumnes que tinguin la matrícula caducada
  • Els alumnes que tinguin el màxim de documents en préstec permès
  • Els alumnes que tinguin pendent retornar algun document amb retard o estiguin bloquejats per haver retornat amb retard algun document

El màxim de documents permesos en PUC (a afegir al màxim permès dels préstecs Llull) és el següent:

 

Tipus d'usuaris Núm. de documents Màx. dies permesos Núm. de renovacions
Alumnes 10 21 6
Professorat 10 21 6
PAS i col·laboradors 10 21 6