Préstec usuaris no universitaris

Objectiu

El servei de préstec facilita als socis poder treure llibres i altres documents de la biblioteca

Qui pot utilitzar el servei de préstec?

 • Els membres de la Fundació Pere Tarrés (alumnes, professors, personal, exalumnes, monitors MCEC, etc.).
 • Entitats acollides a convenis per a la utilització de la biblioteca
 • Persones amb carnet de soci

Quantitat d’obres i durada del préstec

Tipus usuari Núm. de documents* Dies de préstec Núm. de pròrrogues
Alumnes primer cicle 8 documents 15 dies 4 pròrrogues
Monitors MCEC 8 documents 15 dies 4 pròrrogues
Alumni 8 documents 15 dies 4 pròrrogues
Professorat 34 documents 60 dies 4 pròrrogues
Col.legiats de Treball Social 8 documents 15 dies 4 pròrrogues
Col.laboradors acadèmics 14 documents 30 dies 4 pròrrogues
Personal FPT 14 documents 30 dies 4 pròrrogues
Socis 8 documents 15 dies 4 pròrrogues

* Inclou la quantitat total de llibres + 2 multimèdia + 2 DVD.

Normativa del servei

 • Aquest servei permet als usuaris agafar en préstec documents de la biblioteca de la Fundació Pere Tarrés, excepte aquelles obres que estan excloses de préstec.
 • Per poder formalitzar el préstec cal presentar el carnet de soci.
 • En cas de deteriorament o de pèrdua d'un document, el responsable haurà de procurar un nou exemplar a la biblioteca. Si és un document exhaurit o que no es troba enlloc, haurà de pagar una sanció econòmica de 30 € per cada exemplar i no tindrà dret a préstec fins que aboni la multa.
 • En el cas de no abonar la multa l'usuari serà donat de baixa com a soci.
 • Els usuaris que no compleixin les dates de retorn dels llibres seran sancionats temporalment: per cada dia de retard, un dia de sanció per document i dia de retard.
 • Quan es tracti de documents molt sol·licitats o reservats per altres persones, no es concedirà la pròrroga.
 • Es podran reservar documents en préstec sempre que no hi hagin més de 3 persones a la llista d'espera per d'un mateix exemplar.
 • Una mateixa persona podrà estar a la llista d'espera de fins a 3 documents, com a màxim.
 • El servei de préstec finalitza un quart d'hora abans del tancament de la biblioteca.

Documents exclosos de préstec

El següents tipus de documents no es prestaran sota cap concepte:

 • Obres de referència: diccionaris, enciclopèdies, obres de consulta general, etc.
 • Publicacions periòdiques: revistes, diaris, etc.
 • Treballs d'exalumnes.
 • Tots els documents marcats amb un gomet vermell.

Normativa del servei de préstec de portàtils

La Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés posa a l'abast del seu alumnat 13 ordinadors portàtils que trobareu dins de la Biblioteca.

Ús dels ordinadors per part de l’alumnat, personal d’investigació de la Biblioteca:

 1. Cadascú podrà utilitzar un ordinador  dipositant el seu carnet de soci o carnet de la Universitat Ramon Llull. En cap cas un ordinador es podrà cedir sense aquesta acreditació.
 2. Els ordinadors seran d’ús exclusiu dins la sala de biblioteca.
 3. La connexió a Internet es farà a través de la xarxa Wi-Fi
 4. Cada vegada que un ordinador es desconnecta, es torna a configurar, per la qual cosa no es poden guardar documents.
 5. Els ordinadors no tenen accés a cap sistema d’impressió.
 6. No es prestaran portàtils als usuaris que tinguin documents amb retard fins que aquests no siguin retornats.
 7. Cal retornar els ordinadors 15 minuts abans del tancament del servei de biblioteca.
 8. No es poden deixar els ordinadors sols durant un periode de temps superior a 15 minuts. Cal retornar-los quan marxeu a dinar, a classe, etc.