Ciència oberta

Ciència oberta

La Ciència Oberta (Open Science) és un moviment mundial, impulsat per la comunitat científica, que pretén una major accessibilitat, col·laboració, eficiència i transparència de la investigació perquè tota la societat se’n beneficiï.

La ciència oberta inclou l’accés obert, les dades d’investigació obertes, l’avaluació de la ciència en obert i les dades obertes.

Iniciatives i normativa relacionades amb la Ciència Oberta:

UNESCO Recommendation on Open Science

Anteproyecto de recomendación de la UNESCO sobre la ciencia abierta

Recomendaciones de la Comisión Europea sobre el acceso a la información científica y su preservación

Compromisos de las universidades ante la Open Science

Ciència oberta a la URL

Continuant amb aquest moviment impulsat per la comunitat científica i amb els ànims de fer-ho amb més rigor, responsabilitat i reproductibilitat de la recerca, la URL té tot un apartat on trobareu documents i informacions interessants a tenir en compte així com recursos per al PDI. En destaquem les dues següents gravacions i l’enllaç a com gestionar dades de recerca i a les llicències creative commons. 

Accés obert

La publicació en accés obert (Open Accés - OA) promou l’accés lliure i gratuït a la literatura científica a través d’Internet, sense barreres econòmiques, tècniques o de qualsevol altre tipus.

La Junta de Govern de la Universitat Ramon Llull va aprovar, el desembre de 2016, el mandat Foment de l'accés obert a la Universitat Ramon Llull.

Accés Obert

Mitjançant l’aprovació d’aquest document, la Universitat Ramon Llull es compromet que els membres de la seva comunitat acadèmica dipositin llurs publicacions acadèmiques en un repositori en accés obert.

La Universitat Ramon Llull posa a disposició el seu espai al repositori col·lectiu del sistema universitari de Catalunya RECERCAT, en el qual participa des del 2012 i també participa en el portal de revistes RACO.

A través de la Universitat Ramon Llull tenim signats contractes amb diferents editorials que per publicar en accés obert cobren un cost APC (Article Processing Charge), però ens fan descompte o no ens cobren res gràcies als acords transformatius que hem signat. Podeu consultar la informació aquí.

Dades obertes

Podem considerar que les dades són obertes quan hi podem accedir de forma lliure i gratuïta i, a més, les podem reutilitzar per a altres investigacions.

El Pla de Gestió de Dades o DMP (Data Management Plan) és un document formal que descriu les dades que es generen o es recol·lecten al llarg de la vida d’un projecte, i resumeix les estratègies per gestionar-les durant la seva execució i també després que hagi finalitzat.

La URL participa de l’eina DMP, desenvolupada pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que permet elaborar el pla de manera ràpida, senzilla i col·laborativa.

Els projectes finançats en el marc del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea hauran d’elaborar un pla de gestió de dades que garanteixi el compliment dels principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable) en relació amb les dades de la recerca, que hauran de ser publicades en obert per defecte.

Per què s’ha de publicar o dipositar en OA?

  • Augmenta la visibilitat de la recerca i dels seus resultats.
  • Incrementa el nombre de citacions de les publicacions.
  • Afavoreix una difusió global.
  • Augmenta la visibilitat de la institució encarregada de la recerca. 

Has de tenir en compte que si les teves publicacions han estat finançades amb fons públic, publicar en accés obert és un requisit obligatori:

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Art. 37)

Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 (Art. 29.2/.3)

Ayudas a Proyectos de I+D+i

Horizon Europe