Índexs de qualitat

Existeixen diferents eines per avaluar la qualitat de les publicacions científiques principalment les revistes que mesuren el factor d’impacte, el número de citacions rebudes, la qualitat de les revistes, etc.

A continuació us oferim una relació d’algunes de les principals eines que existeixen i que es fan servir en els processos d’acreditació de les diferents agències de qualitat.

Journal Citation Reports (JCR)

Journal Citation Reports (JCR): Mesura l’índex d’impacte de les revistes contingudes a la Web of Science (tutorial).

La seva cobertura és de 1997 fins a l’actualitat.

Indicadors bibliomètrics

 • Factor Impacte
 • Quartil
 • Índex immediatesa
 • Eigenfactor
SCOPUS

Journal metrics (Scopus): base de dades propietat de l’empresa Elsevier que conté 18.000 revistes . Té cobertura des de 1996.

Indicadors bibliomètrics

Latindex

Latindex: Mesura la qualitat de les revistes científiques publicades a Amèrica llatina, el Carib, Espanya i Portugal.

Permet agrupar els diferents noms d’un autor dels seus articles publicats a Scopus.

Indicadors bibliomètrics:

Erihplus

Erihplus: és un índex de referència per a revistes científiques de Humanitats i a partir de 2014 també de Ciències Socials. Engloba les llistes ERIH.

Indicadors bibliomètrics:

Carhus+

Carhus+: Sistema d’avaluació de les revistes científiques de ciències socials locals, nacionals i internacionals desenvolupat per l’AGAUR.

Indicadors bibliomètrics:

 • Criteris avaluació
 • Carhus+
 • ICDS
CIRC

CIRC: Classifica les revistes científiques espanyoles en funció de la seva qualitat. Dialnet i Racò han integrat també aquesta classificació.

Indicadors bibliomètrics:

DICE

DICE: Avalua les revistes científiques de ciències socials i humanitats espanyoles. Utilitzat per l’ANECA en els processos d’acreditació.

In-Recs

In-Recs: Avalua revistes científiques de ciències socials i humanitats espanyoles. (No actualitzat a partir de 2014)

Indicadors bibliomètrics:

 • Quartil
MIAR

MIAR: base de dades per a la identificació i anàlisi de revistes científiques. A més de mostrar la visibilitat en bases de dades, MIAR ofereix informació de la presència de la revista en repertoris d'avaluació com ara el Sello de Calidad FECYT, Scimago Journal Rank, O CARHUS+, així com la política d'accés obert que recull el color ROMEO.

Indicadors bibliomètrics:

 • ICDS
RESH

RESH: ofereix un retrat estàtic de les revistes espanyoles d’Humanitats i Ciències Socials.

Indicadors bibliomètrics:

 • Impacto
 • Criteris ANECA
 • Criteris CNEAI
 • Criteris Latindex
FECYT

Segell FECYT: ofereix un llistat de revistes qualificades com a excel·lents per aquesta entitat.

Avaluació de llibres

	Bipublishers

Bipublishers: El seu objectiu és desenvolupar indicadors per a l’anàlisi de rendiment de monografies i editors científics i acadèmics inclosos al Book citation index.

Book Citation Index

Book Citation Index: Per consultar llibres indexats al WOS.

Publishers Schoolar Metrics

Publishers Schoolar Metrics: Per fer-ho fa el recompte de cites dels llibres publicats pels professors i investigadors d'universitats públiques espanyoles indexats a Google Scholar al 2012 en l'àmbit de les Humanitats i Ciències Socials.

SPI

SPI: El CSIC publica aquest rànquing de valoració d’editorials espanyoles i internacionals de humanitats i ciències socials.

Avaluació de Cites