Ajuts per a la millora de les infraestructures

Ajuts per a la millora de béns immobles

Ajuts per a la millora de béns immobles
La Xarxa de Centres Socioeducatius ofereix recolzament als centres que vulguin millorar la qualitat dels seus espais. Es pot donar suport individual als centres en la interlocució amb l’Administració Pública per a la cerca de nous locals, el disseny arquitectònic de projectes d’obra, l’execució de projectes d’obra i/o la cerca de fons per poder cofinançar la millora dels espais d’un centre socioeducatiu.

Si esteu estudiant la possibilitat de millorar la qualitat dels espais del centre podeu contactar amb secretaria.xacs@peretarres.org

	Ajuts en la renovació dels equipaments informàtics

Ajuts en la renovació dels equipaments informàtics
La Xarxa de Centres Socioeducatius capta equipaments informàtics (ordinadors, impressores...) d’altres entitats, normalment empreses, per oferir-los als centres socioeducatius. Per garantir que els equips informàtics estan en bones condicions, sempre seran revisats per informàtics de la Fundació Pere Tarrés abans d’entregar-los a un centre.

Si us interessa fer una petició d’equips informàtics ompliu aquest formulari.