Objectius

Objectius

Els objectius principals del programa són:

  1. Sistematitzar les variables metodològiques que ajuden a reduir les possibilitats de la
    institucionalització (eina per a altres entitats i per a l’Administració pública).
  2. Generar i difondre propostes d’innovació pedagògica en la prevenció que contribueixin a evitar la institucionalització o reduir-la.
  3. Disposar d’un sistema de mesurament d’impacte social ferm que permeti prendre decisions millors sobre les estratègies d’intervenció.
  4. Desenvolupar una eina tecnològica que permeti la participació directa dels grups d’interès per avaluar l’impacte.
  5. Aportar un model d’intervenció holístic per prevenir la institucionalització que sigui transferible a altres entitats i a l’Administració pública.
  6. Dissenyar i implementar un model formatiu d’aprenentatge en línia dirigit a professionals i persones voluntàries vinculats al model d’intervenció proposat.