Cronograma

El projecte comença el gener de 2022 i acaba el desembre de 2024.

Fases del projecte:

  • Anàlisi i investigació de variables i prevenció de la institucionalització (gener-setembre 2022)
  • Disseny de la proposta de model innovador (juny 2022 - desembre 2024)
  • Formació (setembre 2022 - març 2024)
  • Implementació i procés de sostenibilitat del model als centres socioeducatius (gener 2023 - juny 2024)
  • Avaluació dels resultats (març 2022 - desembre 2024)