Finalitat

El programa té com a finalitat contribuir a generar un canvi en el model d’acompanyament a la infància i a les seves famílies des d’un enfocament comunitari, en el qual estan compromeses totes les persones i entitats que en formen part, abordant la prevenció de la institucionalització dels NNA en situació de vulnerabilitat. Suposa vertebrar la intervenció social i educativa, l’experiència formativa i la generació del coneixement a través de la recerca aplicada i el mesurament d’impacte social.

Els principis que orienten el programa són:

  • Empoderar els NNA, considerant la seva veu ila seva participació en les seves decisions vitals.
  • Desafiar el grau d’institucionalització de la infància i reconèixer que els NNA han de créixer en un ambient familiar segur i de cura, sense estar separats dels seus pares i mares, tret que sigui per un interès major.
  • Modernitzar i millorar els serveis socials.
  • Sensibilitzar-se i comprometre’s amb la LOPIVI i la Convenció sobre els Drets de l’Infant, amb l’enfocament en la protecció en lloc de la violència.
  • Innovar en l’acompanyament socioeducatiu amb NNA en situacions de vulnerabilitat, amb el focus en la participació de la infància i el compromís de la comunitat.
  • Formar i capacitar les persones, professionals i voluntàries, que formen part de les pràctiques innovadores.
  • Avaluar l’impacte i el retorn social. Crear un sistema de gestió d’impacte que pugui assolir la millor presa de decisions respecte a les intervencions que cal fer i permeti conèixer els efectes econòmics en cadascuna de les estratègies d’intervenció.
  • Difondre el model innovador de manera que es pugui transferir a altres entitats i professionals.