Responsable en Moviment
24 novembre de 2023

23.11.23

En el marc de l'Assemblea General Ordinària del MCECC (AGO), s'hauran de renovar alguns membres de l'actual Consell Directiu, raó per la qual s'obre el període de presentació de candidatures. 

Com cada any, l'AGO és un bon moment per a la construcció col·lectiva del Moviment i del projecte compartit. Enguany, les 9 persones que finalitzen el seu mandat a Consell Directiu són: 

 • Joan Morte i Villoro (Barcelona), que finalitza mandat, sense possibilitat de renovació.

 • Àlex Moreno i Urpí (Tarragona), que finalitza mandat, sense possibilitat de renovació.

 • Pep Pla i Casadesús (Solsona), que expressa la voluntat de ser reelegit.

 • Txell Cots i Latorre (Barcelona), que expressa la voluntat de ser reelegida.

 • Júlia Florences i Corominas (Barcelona), que expressa la voluntat de no renovar.

 • Eric Fernández i Morant (Sant Feliu), que expressa la voluntat de no renovar.

 • Roger Vendrell i Torrents (Sant Feliu), que expressa la voluntat de no mantenir el seu mandat i, per tant, la seva plaça queda vacant.

 • Judit Vilalta i Alegre (Lleida), que expressa la voluntat de no mantenir el seu mandat i, per tant, la seva plaça queda vacant.

 • Ares Miró i Penella (Urgell), que expressa la voluntat de no mantenir el seu mandat i, per tant, la seva plaça queda vacant.

Així doncs, són 9 les places que queden vacants, a les que cal afegir una plaça a territori Girona, una plaça al territori Tarragona i una plaça al territori Mallorca-Menorca, que van quedar buides a l’AGO 2023.

Per tot això, amb la convocatòria de l'AGO de 2023, s'obre un període de presentació de candidatures per a aquelles persones que vulguin formar part d’aquest òrgan del MCECC. Cal cobrir un total de 12 places disponibles per al Consell Directiu. La votació es durà a terme en el marc de l'Assemblea General Ordinària.

Requisits per formar part del Consell Directiu: 

 • Participar o haver participat com a monitor/a en un centre o club del MCECC. 
 • Acreditar 4 anys d'experiència en un mateix centre federat. 
 • Ser avalat per la corresponent Zona/Territori del MCECC o per un mínim de 4 centres federats. 
 • Edat mínima: 22 anys. 
 • Acceptar personalment l'Ideari, els Estatus de la Fundació Pere Tarrés i el Reglament de Règim Intern del MCECC. 

A més, es recomana haver format part de (en alguna o algunes): 

 • Activament de les comissions de trobades generals i/o del Grup Motor 
 • D’algun dels Àmbits del MCECC 
 • De la presentació i realització de Projectes 
 • Del Consell de Responsables Territorials 

* Cal detallar-ho en el currículum. 

Les persones interessades cal que facin arribar la candidatura, els avals i el seu currículum a l'Equip de Presidència del MCECC (presidencia.mcecc@peretarres.org) fins al 8 de gener de 2024. 

Deu dies abans de l'AGO, els centres i clubs coneixereu la relació de candidats i candidates i el seu currículum. 

Vols formar part del Consell Directiu?

Vols formar part del Consell Directiu?

23.11.23

En el marc de l'Assemblea General Ordinària del MCECC (AGO), s'hauran de renovar alguns membres de l'actual Consell Directiu, raó per la qual s'obre el període de presentació de candidatures. 

Com cada any, l'AGO és un bon moment per a la construcció col·lectiva del Moviment i del projecte compartit. Enguany, les 9 persones que finalitzen el seu mandat a Consell Directiu són: 

 • Joan Morte i Villoro (Barcelona), que finalitza mandat, sense possibilitat de renovació.

 • Àlex Moreno i Urpí (Tarragona), que finalitza mandat, sense possibilitat de renovació.

 • Pep Pla i Casadesús (Solsona), que expressa la voluntat de ser reelegit.

 • Txell Cots i Latorre (Barcelona), que expressa la voluntat de ser reelegida.

 • Júlia Florences i Corominas (Barcelona), que expressa la voluntat de no renovar.

 • Eric Fernández i Morant (Sant Feliu), que expressa la voluntat de no renovar.

 • Roger Vendrell i Torrents (Sant Feliu), que expressa la voluntat de no mantenir el seu mandat i, per tant, la seva plaça queda vacant.

 • Judit Vilalta i Alegre (Lleida), que expressa la voluntat de no mantenir el seu mandat i, per tant, la seva plaça queda vacant.

 • Ares Miró i Penella (Urgell), que expressa la voluntat de no mantenir el seu mandat i, per tant, la seva plaça queda vacant.

Així doncs, són 9 les places que queden vacants, a les que cal afegir una plaça a territori Girona, una plaça al territori Tarragona i una plaça al territori Mallorca-Menorca, que van quedar buides a l’AGO 2023.

Per tot això, amb la convocatòria de l'AGO de 2023, s'obre un període de presentació de candidatures per a aquelles persones que vulguin formar part d’aquest òrgan del MCECC. Cal cobrir un total de 12 places disponibles per al Consell Directiu. La votació es durà a terme en el marc de l'Assemblea General Ordinària.

Requisits per formar part del Consell Directiu: 

 • Participar o haver participat com a monitor/a en un centre o club del MCECC. 
 • Acreditar 4 anys d'experiència en un mateix centre federat. 
 • Ser avalat per la corresponent Zona/Territori del MCECC o per un mínim de 4 centres federats. 
 • Edat mínima: 22 anys. 
 • Acceptar personalment l'Ideari, els Estatus de la Fundació Pere Tarrés i el Reglament de Règim Intern del MCECC. 

A més, es recomana haver format part de (en alguna o algunes): 

 • Activament de les comissions de trobades generals i/o del Grup Motor 
 • D’algun dels Àmbits del MCECC 
 • De la presentació i realització de Projectes 
 • Del Consell de Responsables Territorials 

* Cal detallar-ho en el currículum. 

Les persones interessades cal que facin arribar la candidatura, els avals i el seu currículum a l'Equip de Presidència del MCECC (presidencia.mcecc@peretarres.org) fins al 8 de gener de 2024. 

Deu dies abans de l'AGO, els centres i clubs coneixereu la relació de candidats i candidates i el seu currículum. 

oferta comunicació
Promoció
Presenta candidatura per acollir les trobades 2025!

Presenta candidatura per acollir les trobades 2025!

21.11.23

L’elecció de les localitzacions de les Trobades del Moviment es realitza seguint criteris d’equilibri territorial per tal d’implicar de forma anual, diferents Zones i Territoris on el MCECC hi té presència.

En aquest sentit, el Consell Directiu es planteja continuar avançant en aquesta línia amb un nou mecanisme de participació que permeti la presentació de candidatures per tal d’acollir les trobades del Moviment i així implicar de forma més activa els Centres i Clubs d’Esplai i els seus equips de monitors/es, tot facilitant també la sostenibilitat i viabilitat de les trobades. 

Termini

D’aquesta manera, en aquests moments, s’obre el termini de presentació de candidatures per part dels Centres i Clubs d’Esplai per les trobades del 2025. El procés restarà obert fins al pròxim 7 de gener.  

Procediment

Aquells esplais interessats a presentar una candidatura, caldrà que emplenin el següent document i el facin arribar a secretaria.mcecc@peretarres.org amb còpia al seu promotor/a i membres del Consell Directiu de referència dins del termini establert.  

Un cop finalitzat el període de presentació de candidatures, el Consell Directiu en farà un filtratge previ que seguirà uns criteris determinats: 

 • La no repetició d’una població o territori si recentment s’ha celebrat una trobada en aquell espai. 
 • Viabilitat econòmica de la trobada. 
 • Facilitats pel que fa a l'existència i connexió amb transport públic. 
 • Altres criteris que es cregui convenient tenir en consideració pel Consell Directiu atenent les circumstàncies del moment.  

Després d’avaluar les diferents propostes, el Consell Directiu comunicarà als representants de les diferents candidatures si la seva prosperarà i es portarà a l’Assemblea o si, per contra, donades les pertinents explicacions, l’òrgan polític del Moviment s’ha vist obligat a denegar-la.  

Les candidatures acceptades hauran de realitzar una breu presentació davant l’Assemblea defensant la seva candidatura seguint els criteris que s’indicaran des del Consell Directiu. 

L’elecció definitiva, en aquesta edició, recaurà, però, en el Consell Directiu després d’un debat intern on es ponderin els diferents elements presentats davant l’Assemblea.  

Tot i això, a mitjà termini el Consell Directiu té la voluntat que tot el procés decisori acabi recaient plenament en l’AGO i els seus integrants a través de mecanismes que permetin combinar una decisió sobirana i el compliment d’uns estàndards tècnics de mínims de les candidatures que assegurin la viabilitat d’aquestes.

Requisits

A continuació, s’exposen els criteris mínims amb els quals haurà de comptar cada candidatura per poder ser acceptada en primera instància per la valoració inicial del Consell Directiu. 

 • Comptar com a mínim amb un Centre o Club d’Esplai del MCECC al municipi. 
 • Que el Centre o Club d’Esplai pugui aportar un mínim de 5 monitors/es o exmonitors/es a la comissió organitzadora.  
 • Que el municipi disposi de:  
 • Un o més centres educatius, prioritàriament de titularitat municipal, concertada o privada.   
 • Un o més pavellons coberts o espais anàlegs on pernoctar (o per utilitzar en cas de pluja). 
 • Un espai gran limitat o de fàcil limitació dels accessos. 
 • Facilitat de transport: 
 • Proximitat amb el transport públic. 
 • Zona d’aparcament per autocars. 

També es valorarà: 

 • L’existència d’entitats de cultura popular al municipi i el seu vincle amb l’esplai. 
 • La xarxa o vincles del Centre o Club d’Esplai amb altres agents territorials. En aquest punt també es tindrà en compte si la Zona o el Territori i els seus Centres i Clubs d’Esplai tenen una predisposició favorable per la candidatura i si volen participar-hi activament.  
 • La disponibilitat de proveïdors locals segons criteris de sostenibilitat pels àpats o per altres necessitats.  
 • El contacte previ amb l’Ajuntament i la predisposició d’aquest envers la trobada. 

Finalment, cal destacar que una candidatura pot ser presentada i defensada de forma conjunta per més d’un Centre o Club d’Esplai en el cas de municipis on el Moviment disposa de més d’un centre federat.  

 • Per qualsevol dubte o consulta podeu escriure a secretaria.mcecc@peretarres.org o bé adreçar-vos al vostre promotor/a i/o membre del Consell Directiu de referència.    

Junts i juntes construïm el Moviment!

#SomMoviment, som @EsplaisMCECC!

Tot a punt per l’AGO 2024 del MCECC

Tot a punt per l’AGO 2024 del MCECC

18.01.24

Ja queda menys per l'Assemblea General Ordinària (AGO) del MCECC!

Dissabte 27 de gener els Centres i Clubs d’Esplai debatrem el futur del Moviment a Girona, coneixerem les tasques desenvolupades durant el 2023 i donarem pas a les propostes del 2024. Així doncs, tots els Centres i Clubs federats al MCECC participarem de l’AGO exercint el dret i deure d’aquesta assemblea.

Seguint amb la previsió del calendari general del Moviment, l’AGO té lloc l’últim cap de setmana del mes de gener. La reunió, en format presencial, se celebra al Col·legi Maristes Girona (avinguda del President Josep Tarradellas i Joan, 5, Girona).

Teniu temps fins al 22 de gener per inscriure-us a l'AGO!!

L’Assemblea és el principal espai participatiu del Moviment i és important comptar amb l’aportació de tothom.

És important analitzar i treballar els documents amb el vostre equip de monitors/es per poder fer esmenes i aportacions que representin l’opinió del conjunt del Centre o Club d’Esplai per construir plegats el Moviment.

📅 Calendari

 • 24/11/23 | El Consell Directiu comunica les places vacants i s'obre el termini de presentació de candidatures. 

👉 Consulta aquesta notícia. 

 • 24/11/23 | S'obre el termini per presentar candidatures per acollir les trobades del MCECC al 2025. 

👉 Consulta aquesta informació. 

 • 22/12/23 | S'enviarà tota la documentació de l'AGO en una tramesa electrònica. Durant el mes de gener,les zones, territoris i Centres i Clubs d’Esplai treballen els documents i demanen els dubtes als membres del Consell Directiu o de l’Equip Tècnic. També estarà obert el formulari d'aportacions per presentar dubtes, esmenes i propostes. 
 • 07/01/24 | data límit de presentació de candidatures per formar part del Consell Directiu. També ho serà de la presentació de candidatures per acollir trobades al 2025. 
 • 17/01/24 | Comunicació de les candidatures que hagin arribat per formar part del Consell Directiu.

     👉 Consulta aquesta notícia

 • 18/01/24 | Acaba el termini per presentar projectes i també esmenes, dubtes i propostes. Es poden presentar en aquest formulari.
 • 22/01/24 | tanquen les inscripcions per participar a l’AGO!S’envia el retorn de les esmenes i dubtes recollits. 

Cal tenir en compte

⚠️ S’ha d’haver lliurat la documentació de curs.  Aquest és un pas necessari per poder exercir el dret a vot a l’assemblea. 

⚠️Si el Responsable del Centre o Club d’Esplai (assignat al Gesplai) no pot assistir a l’AGO caldrà que ompli el document deDelegació de vot 

Ens veiem en breu. Junts i juntes construïm el Moviment!

Primera reunió d'exmonis: passat, present i futur del MCECC!

Primera reunió d'exmonis: passat, present i futur del MCECC!

15.11.23

El Moviment està a punt de viure un moment d’inflexió amb la convocatòria de la primera reunió d'exmonitors i exmonitores. Aquesta trobada es porta a terme en el context del Pla d’Accions 2023 i pretén ser un espai d'acollida per a persones que han decidit deixar l'activitat ordinària del Centre o Club l'Esplai o els quals s’hi mantenen vinculats/es en forma de col·laboradors externs.

Entre altres, els objectius són analitzar de forma compartida la realitat del Moviment, ser un espai per rebre propostes o perspectives diferents, i treballar per establir els mecanismes que es podrien incorporar en el si del Moviment per facilitar la incorporació dels exmonitors i exmonitores del MCECC.

Monitors i monitores: ajudeu-nos a fer córrer la veu entre els exmonitors/es dels vostres Esplais! I si ets exmonitor o exmonitora d’algun Centre o Club d’Esplai, no t’ho pensis! Ens trobarem el dimecres 29 de novembre a les 19.30 h de forma telemàtica per construir de nou plegats i plegades el futur del Moviment!

Per participar-hi, cal inscripció prèvia a través del següent formulari.

El MCECC compta amb tu!

El Consell Directiu es reuneix i prepara l'Assemblea

El Consell Directiu es reuneix i prepara l'Assemblea

20.11.23

El Consell Directiu del Moviment es va trobar dissabte 18 de novembre a l'edifici del centre de formació de la Fundació Pere Tarrés durant tot el dia, en el seu espai mensual.

Durant la reunió es van compartir les novetats a l'Equip Tècnic del Moviment: la incorporació de la Gemma Martí com a promotora de Territori-Tarragona, així com les vacants obertes de promoció dels Territoris de Lleida, Urgell i Solsona i Comunicació i Publicacions del Moviment.

La valoració de les trobades territorials (Tro-Vallès, formació territorial a Tortosa, trobades d'infants en el marc del DUDI...) va tenir lloc durant la reunió, així com la revisió del Campus MCECC d'inici de curs, ara amb dades definitives: pràcticament la totalitat de les persones inscrites van participar-hi (amb les mesures aplicades enguany), tot i que el format dels pròxims Campus MCECC d'inici de curs no està exempt de continuar-se millorant.

El Consell Directiu també va compartir l'assistència a l'assemblea de Didania a Sanlúcar la Mayor (Sevilla), fet que es valora positivament. En aquesta mateixa línia, es va abordar el treball en xarxa vinculat a altres entitats del sector del lleure educatiu des de la participació política del MCECC a altres federacions i institucions. Es posava en comú en el si del Consell la participació en el 40è aniversari de Juniors Moviment Diocesà, a València.

Durant el dissabte, es va avaluar la 6a edició de la Jornada Mirem més enllà; enguany, amb una trentena de participants (com havia estat, aproximadament, en edicions anteriors), es va reprendre aquesta activitat del Moviment després d'una aturada. El format d'aquest any, basat en un cinefòrum, va agradar.

Es va compartir amb els vocals del Consell Directiu, també, el contingut del Consell Editorial anual de la revista Estris, celebrat el darrer 8 de novembre. Es va comunicar la tasca desenvolupada durant el 2023 i es va plantejar les pròximes línies d'actuació del 2024.

A partir d'aquí, la reunió es va centrar en el treball previ a l'Assemblea General Ordinària: es va exposar la localització definitiva on serà, es van abordar assumptes logístics i es va parlar de la renovació dels membres del Consell Directiu. Enguany, seran 12 les vacants que es podran cobrir, ja sigui perquè hi ha mandats que finalitzen, o bé perquè toca renovar-los (s'ampliarà informació sobre aquesta qüestió en una pròxima notícia en el butlletí d'aquesta setmana).

Dissabte, el Consell Directiu va tancar l'ordre del dia de la pròxima Assemblea, va treballar en la documentació a presentar i va continuar elaborant el Pla d'Accions 2024.

Ja acabant, es van repassar pròximes dates del MCECC: el proper Consell de Responsables Territorials (CRT) d'aquest dissabte (25 de novembre a La Torreta, la Roca del Vallès) i la formació d'inclusió interna i oberta als equips generals del Moviment que se celebra aquesta setmana.

Finalment, es va donar a conèixer com avança la preparació de les Trobades del 2024: TrocaJove i Jornada de Monitors/es (espais definitius, lemes establerts i treball de les comissions).

#SomMoviment

recurs
Fem Camí

Agenda

divendres, 01 de març 17:00h

Comissió organtizadora TrocaJove 2024

Seu MCECC - Numància

dilluns, 04 de març 20:30h

Z13 - Reunió territorial

Telemàtica

dimarts, 05 de març 20:00h

Z03 - Reunió territorial

Centre d'Esplai Sant Vicenç de Sarrià

dissabte, 09 de març

TrocaJove

dissabte, 09 de març 10:00h

MLL - Festival de Cinema - Activitat territorial

A determinar

diumenge, 10 de març

TrocaJove

twitter facebook instagram spotify telegram youtube

El MCECC el formen:

Fundació Pere Tarrés Fundació Verge Blanca Fundació Santa Maria de Siurana Fundació Cruera FEMN Fundació Esplai Girona
Consulta qui contribueix a l'acció del Moviment