Vídeo resum del Congrés

Presentació

Gràcies a les més de 300 persones que heu participat al I Congrés internacional sobre intervenció socioeducativa amb famílies i infància en situació de vulnerabilitat, dels darrers dies 01 i 02 d'abril de 2019 a Barcelona. De tots els aprenentatges que n’hem extret, podeu consultar a continuació el Manifest final del Congrés.

Pensar en la infància i l'adolescència comporta ineludiblement fer referència a la família, ja que aquest és l'entorn natural primari de construcció del ser independent i, al mateix temps, interdependent.

L'experiència familiar estructura la ment i la identitat proporcionant-nos un marc de creixement emocional inicial i una matriu relacional de pertinença que permet una vida de convivència i la socialització. Per això la família ha de parar atenció a les necessitats del desenvolupament infantil i acompanyar el seu creixement, oferint una estabilitat de les relacions alhora que una adaptació canviant a mesura que els fills i filles creixin i les seves necessitats canviïn cap a una autonomia creixent.

S'ha d'atendre també als canvis d'un context sociocultural en moviment que requereix a la família adaptacions i ajustos complexos que poden generar confusió, desorientació, solitud, falta de suport social i sentiments d'inadequació parental.

D'altra banda, l'experiència de criar i acompanyar a la descendència en el seu creixement augmenta l'experiència infantil de l'adult que s'enfronta a la seva pròpia història com a fill/a actualitzant capacitats i també dificultats, conflictes, ferides, que en alguns casos poden provocar un funcionament parental que provoca riscos per als fills. En aquest sentit, els recursos de suport a les famílies són fonamentals. Per ajudar als nens i nenes cal ajudar a la família i recuperar el sentit que el servei de cura de la infància és tasca de tota la comunitat.

Els objectius principals que busca el Congrés són:

 1. Debatre entre persones expertes i professionals sobre els principals àmbits de la intervenció socioeducativa
  • Espais d'aprenentatge en l'àmbit socioeducatiu
  • Violències (gènere, filo-parentals), la infància com a víctima
  • Salut (física i mental)
  • Processos migratoris
 2. Compartir els diferents paradigmes de treball: individual, grupal i comunitari
 3. Abordar les metodologies i estratègies que poden contribuir a la millora de la intervenció socioeducativa
  • Mentoria social intergeneracional per acompanyar a les famílies i la infància en situació de risc o exclusió social
  • Acompanyament a famílies: treball a domicili
  • Centres socioeducatius: treball integral amb infància, adolescència, joventut i família
 4. Atendre alguns dels principals reptes actuals de caràcter transversal en intervenció
  • Avaluació: el repte de la intervenció basada en evidències
  • Espais de cura dels/les professionals

Aquests objectius s'emmarcaran al debat sobre qüestions d'actualitat: :

 • Polítiques de protecció social davant situacions de pobresa i vulnerabilitat de les famílies
 • Drets de la infància i la família en situacions de vulnerabilitat social
 • Educació i apoderament de les famílies des d'una mirada resilient

El model de Congrès combina:

 • Ponències i debats entre persones expertes i professionals de la intervenció
 • Exposició de metodologies sobre la base de casos exemplars
 • Comunicacions amb debat i participació

De manera transversal, el Congrés pretén:

 • Fomentar la participació i transferència dels programes i actuacions d'intervenció
 • Incloure la mirada internacional a la intervenció socioeducativa