Monitor/a en Moviment
06 octubre de 2023

05.10.23

Els Centres i Clubs d’Esplai com agents actius de la societat tenim la capacitat de poder detectar, anomenar i incidir en les desigualtats que trobem en l’entorn que els envolta.

És a través dels nostres actes i del nostre projecte educatiu tenim la possibilitat de treballar per erradicar les desigualtats del nostre dia a dia amb l’objectiu de construir una societat més justa. Per abordar la complexitat d’aquest fenomen us proposem participar de la sisena jornada Mirem més enllà organitzada per l’Àmbit d’Educació per la Justícia Global amb el suport de l’Àmbit d’Animació de la Fe.

Enguany l’edició abordarà els reptes ambientals que enfronta la humanitat a través d’un cinefòrum amb la pel·lícula “La Carta: Un missatge per a la nostra Terra” com a eix central. Aquesta pel·lícula, estrenada el 2022, pren com a font d'inspiració la carta encíclica "Laudato si'" del Papa Francesc i ens convida a reflexionar sobre la importància de protegir el nostre medi ambient i prendre accions decisives i concretes davant els reptes ecològics actuals.A través d’uns testimonis amb diferents procedències tant culturals com religioses i amb una narrativa impactant, "La Carta" ens recorda la necessitat urgent de ser custodis de la nostra Terra i promoure la sostenibilitat. És un missatge de crida a la consciència ambiental i l'acció.

Durant la Jornada farem el visionat de la pel·lícula i després hi haurà espais de reflexió i debat amb l’objectiu de construir conjuntament eines per aterrar les idees clau del documental a l’acció quotidiana dels Centres i clubs d’Esplai.

Horari previst

 • 18.45 h | Convocatòria dels participants

 • 19.00 h | Benvinguda 

 • 19.10 h | Visionat de la pel·lícula

 • 20.20 h | Taller 1

 • 20.45 h | Taller 2

 • 21.30 h | Cloenda i pica-pica

Jornada i Activitats

Enguany recuperem la normalitat i la participació a la Jornada serà presencial a la seu de l'Esplai Joan Suñol(Teatre de l’Escola Jesuïtes El Clot). Després del visionat de la pel·lícula, es realitzaran dos tallers consecutius, amb diverses activitats de reflexió individual i grupal.

Inscripcions

Per participar a la jornada cal fer inscripció prèvia des del web. El termini finalitzarà 24 hores abans de l’inici de la mateixa o fins que s’acabin les places ja que l’aforament és limitat.

Jornada mirem més enllà

Jornada mirem més enllà

05.10.23

Els Centres i Clubs d’Esplai com agents actius de la societat tenim la capacitat de poder detectar, anomenar i incidir en les desigualtats que trobem en l’entorn que els envolta.

És a través dels nostres actes i del nostre projecte educatiu tenim la possibilitat de treballar per erradicar les desigualtats del nostre dia a dia amb l’objectiu de construir una societat més justa. Per abordar la complexitat d’aquest fenomen us proposem participar de la sisena jornada Mirem més enllà organitzada per l’Àmbit d’Educació per la Justícia Global amb el suport de l’Àmbit d’Animació de la Fe.

Enguany l’edició abordarà els reptes ambientals que enfronta la humanitat a través d’un cinefòrum amb la pel·lícula “La Carta: Un missatge per a la nostra Terra” com a eix central. Aquesta pel·lícula, estrenada el 2022, pren com a font d'inspiració la carta encíclica "Laudato si'" del Papa Francesc i ens convida a reflexionar sobre la importància de protegir el nostre medi ambient i prendre accions decisives i concretes davant els reptes ecològics actuals.A través d’uns testimonis amb diferents procedències tant culturals com religioses i amb una narrativa impactant, "La Carta" ens recorda la necessitat urgent de ser custodis de la nostra Terra i promoure la sostenibilitat. És un missatge de crida a la consciència ambiental i l'acció.

Durant la Jornada farem el visionat de la pel·lícula i després hi haurà espais de reflexió i debat amb l’objectiu de construir conjuntament eines per aterrar les idees clau del documental a l’acció quotidiana dels Centres i clubs d’Esplai.

Horari previst

 • 18.45 h | Convocatòria dels participants

 • 19.00 h | Benvinguda 

 • 19.10 h | Visionat de la pel·lícula

 • 20.20 h | Taller 1

 • 20.45 h | Taller 2

 • 21.30 h | Cloenda i pica-pica

Jornada i Activitats

Enguany recuperem la normalitat i la participació a la Jornada serà presencial a la seu de l'Esplai Joan Suñol(Teatre de l’Escola Jesuïtes El Clot). Després del visionat de la pel·lícula, es realitzaran dos tallers consecutius, amb diverses activitats de reflexió individual i grupal.

Inscripcions

Per participar a la jornada cal fer inscripció prèvia des del web. El termini finalitzarà 24 hores abans de l’inici de la mateixa o fins que s’acabin les places ja que l’aforament és limitat.

Campus
Pla Accions
Convocatòries econòmiques obertes!

Convocatòries econòmiques obertes!

06.10.23

Obrim la convocatòria econòmica dels ajuts extraordinaris, les beques de curs i les beques d'activitats esporàdiques.

És important consultar les bases de cada convocatòria en aquest apartat de la web.

Novetats en els ajuts extraordinaris!

 • S’exclouen les activitats territorials com a possibles projectes a finançar. En cas de dubtes, poseu-vos en contacte amb el vostre promotor/a de referència per cercar altres fórmules de finançament. D'aquesta manera la bossa de diners d'aquest ajut estarà disponible pels Centres i Clubs d'Esplai i es derivaran les activitats territorials a altres ajuts. 
 • S’han refet els criteris de puntuació, actualitzant-ne d’alguns i potenciant la participació interna en el Moviment, ja sigui en les seves grans activitats (AGO, TrocaJove, Trobada de Monitors/es) com a nivell territorial i s’han especificat amb més profunditat per tal que els Centres i Clubs d’Esplai puguin conèixer l’assignació.
 • És imprescindible que en la valoració tècnica s’aconsegueixi el 60% dels punts per poder rebre finançament. Això es deu a una aposta pels projectes de qualitat.
 • Es prendrà en consideració, en cas de necessitar prioritzar projectes per manca de suficient finançament, els dels Centres i Clubs que el curs anterior no haguessin presentat cap proposta així com aquells que compleixen amb les diferents justificacions i tràmits amb el Moviment de forma acurada i complerta respectant-ne els diferents terminis.

Sigues el nou promotor/a del Moviment!

Sigues el nou promotor/a del Moviment!

05.10.23

Sigues el nou promotor/a del Moviment! Oberta una plaça de promoció del Territori-Tarragona. Per tal de cobrir-la, s’inicia la convocatòria per trobar el nou promotor/a.

Vols ser una de les persones que acompanyi als Esplais d'aquest territori? 

Consulta l’enllaç de l’oferta, presenta la teva candidatura i forma part de l’Equip Tècnic del Moviment!

Què significa ser promotor/a del MCECC?

Un/a promotor/a és l’encarregat/da de promoureseguir i donar suport a l’acció dels Centres i Clubs d’Esplai.

Les tasques més destacades en el dia a dia d’un/a promotor/a són:

 • Visitar els Centres d'Esplai federats. 
 • Atendre i informar els Esplais
 • Promoure i participar en les accions específiques del territori i del Moviment.
 • Facilitar i ajudar a realitzar els tràmits -tant interns com externs al Moviment- que han de realitzar els Centres.
 • Formar part de l’Equip Tècnic del MCECC i treballar conjuntament amb la resta de promotors i promotores, així com amb l'Equip Tècnic i el Consell Directiu.

Accedeix a l'oferta per consultar tots els detalls. Inscriu-te si creus que dones el perfil!

Junts i juntes construïm el Moviment!

#SomMoviment, som @EsplaisMCECC!

Resultats de l'enquesta de valoració

Resultats de l'enquesta de valoració

02.10.23

L'enquesta de satisfacció del MCECC es fa anualment i aquests són els resultats de les dades recollides entre el 23 de maig i el 31 de juliol del 2023.

Fem un resum dels resultats més rellevants de cada secció:

Sobre tu

 • Principals territoris dels enquestats: Zona 09 Baix Llobregat, Zona 07 Barcelonès Nord, Zona 15 Maresme i Zona 04 Horta Guinardó.
 • Rol dels enquestats: 70,1% monitors/es, 23,3% responsables, 3,5% ha estat responsable, però no ho serà el proper i un 3,1% el proper curs comença a ser responsable.
 • Anys amb implicació: 50,8% més de 5 anys, 25,2% entre 3 i 5 anys, 12,4% és el meu primer any, 11,6% entre 1 i 2 anys.
 • Hores setmanals destinades: 43,8% entre 5 i 10 hores setmanals, 34,9% entre 3 i 5 hores setmanals, 13,9% més de 10 hores setmanals i 7,4% menys de 3 hores setmanals.
 • Participació en altres espais culturals i/o esportius: 22% participen en activitats esportives, 19% vinculades a la música (ball de bastons, acadèmies de música, percussió...), 27% en pastorets, diables o castellers, 7,2% en arts com el teatre. 

Sobre el MCECC

 • Identificació amb l’eslògan "Soc monitor/a; Som Moviment": 6,06 sobre 10.
 • Valoració del MCECC: 6,8 sobre 10.
 • Valoració de les Zones i Territoris: 6,9 sobre 10. 

Sobre activitats i accions MCECC

 • Participació de les activitats i accions del MCECC: un 39% ho conec i hi he participat, un 43% ho conec i no hi participo i un 17% no ho conec.

‘Estris’ atén la diversitat en l'edició 250

‘Estris’ atén la diversitat en l'edició 250

05.10.23

Com entomar la diversitat a les entitats de lleure educatiu és un repte constant en el qual treballem.

Poden aparèixer casuístiques i situacions vinculades a la diversitat de tipus cultural, socioeconòmic, sexual i familiar que, tractades amb voluntat, esdevenen oportunitats reals d’aprenentatge. Com es manifesten les diferents tipologies de diversitat a Centres i Clubs d’Esplai, així com a Caus i a Agrupaments? Sens dubte, són espais rics en maneres de ser, funcionar... Així doncs, tots aquests contextos són entorns idonis per educar en allò que és diferent, ja que potser a l’escola o a l’institut no es disposa dels marcs suficients per treballar-ho amb profunditat. La revista Estris publica una edició que conté reflexions, propostes i experiències vinculades al concepte de diversitat, entrant en els quatre vessants anteriorment esmentats.

La temàtica en la qual es basa aquesta edició de la revista respon a una de les línies del Pla d'Accions 2023, aprovat a la darrera Assemblea General Ordinària (AGO) pels Centres i Clubs d'Esplai que conformen el MCECC.

A més, presentem quatre fitxes d’activitats que ens poden servir per tractar aquests i altres temes amb els infants i joves. Recomanem també un conte sobre daltonisme, un recurs vinculat a la normativa dels espais naturals de Catalunya, un llibre sobre aprenentatge i una pel·lícula per a totes les edats. El manual ens ensenya a treballar l’administració en els Centres i Clubs d’Esplai, Caus i Agrupaments. A l’espai natural, Arnau Lonca ens convida a visitar l’entorn del Ripollès. I als racons finals, coneixem Andreu Basolí Sánchez, membre del Consell Directiu del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC).

Entrevista a Carla Miralda

Carla Miralda Hernández és una de les tres finalistes de la segona temporada del concurs de talents Eufòria, el programa televisiu emès a TV3 de febrer a juny d’enguany. Carla Miralda, que va quedar en segona posició al concurs, té un vincle estret amb el sector del lleure educatiu: és monitora i cap de tanda a Colònies Jordi Turull, un Centre d’Esplai (CE) federat al Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC).

L’artista de 24 anys d’edat va néixer el 27 de juliol de 1999 a Terrassa. Va estudiar Educació Primària a la Universitat de Barcelona (UB) i està plenament vinculada al món de la música: com a cantant forma part de la coral Ohana, és professora i intèrpret i toca la guitarra i l’ukelele. La revista Estris seu amb ella per abordar, entre altres qüestions, la relació entre l’art escènic i l’educació en el lleure.

Gran èxit del primer CRT del curs

Gran èxit del primer CRT del curs

05.10.23

Mig centenar de monitors i monitores van assisitir l'últim cap de setmana al primer Consell de Responsables Territorials (CRT) del curs celebrat a Calafell.

Els referentes de cada zona i territori, alguns d'ells nous d'aquest curs, van participar de la seva primera reunió conjunta per esbrinar les darreres novetats del Moviment i per debatre sobre les necessitats concretes de les diferents demarcacions del MCECC. A les reunions territorials es farà retorn de tot el que s'ha parlat i les idees que han sortit. 

Primera reunió del curs

El primer CRT ha servit per conèixer a fons les realitats dels diferents terrioris del MCECC. Els responsables territorals han destactat el "coneixement que s'han endut del Moviment", coneixement que ara podran traspassar als monitores i monitores de les seves zones. 

Els referentes de cada territori també han pogut compartir experiències i realitats diverses que els toquen de prop. Tot plegat, quedarà convertit en algunes propostes pel Pla d'Accions de 2024.

La següent reunió del CRT serà el dissabte 25 de noviembre. Encara queda per definir a on es durà a terme.

Actualització del Pacte per a la Infància

Actualització del Pacte per a la Infància

26.09.23

Fa 10 anys, moltes institucions, entitats, partits polítics van signar un pacte per a la infància a Catalunya. Aquest pacte va delinear les necessitats i les maneres de millorar la vida dels infants i adolescents catalans.

Ara, al 2023, moltes coses han canviat i necessitem una nova agenda de reptes per a actualitzar aquest pacte. I per fer-ho, la Generalitat vol conèixer les vostres idees i propostes.

Com participar amb el teu Esplai

Podeu entrar diferents propostes a la web oficial de la Generalitat fins al 15 d'octubre de 2023. 

A la web trobareu una proposta de sessió per recollir les idees dels vostres infants i joves, però també podeu animar-vos a crear la vostra pròpia activitat.

Salut Mental
FEm camí

Agenda

dilluns, 17 de juny 20:30h

Z13 - Reunió territorial

Centre d'Esplai Grifoll

dimecres, 19 de juny 20:30h

Z09 - Reunió Territorial

CE Flor de Neu

dimecres, 26 de juny 18:30h

Reunió Informativa Cursos Residencials

Telemàtica

dimecres, 10 de juliol 19:00h

Reunió del Consell Directiu

Telemàticament

diumenge, 15 de setembre 10:00h

Reunió del Consell Directiu

dilluns, 16 de setembre 19:00h

Reunió Àmbit d'Educació per la Justícia Global MCECC

Presencial - Sala de Juntes MCECC - Numància

twitter facebook instagram spotify telegram youtube

El MCECC el formen:

Fundació Pere Tarrés Fundació Verge Blanca Fundació Santa Maria de Siurana Fundació Cruera FEMN Fundació Esplai Girona
Consulta qui contribueix a l'acció del Moviment