Publicacions

Les dades de les entitats de les comarques tarragonines en El Panoràmic 2017

Les dades de les entitats de les comarques tarragonines en El Panoràmic 2017

Posen de manifest que el territori tarragoní és un sector heterogeni, amb un 32% de les entitats d’aquest territori orientades a la cultura, aquesta inclou tant la cultura tradicional i popular com diferents formes d’expressió artística contemporànies, i que el 20% són considerades històriques, perquè són anteriors als anys 80. Així mateix, les entitats de la província de Tarragona sumen un 8% (195) del total d’entitats que conformen el territori català. En l’edició del 2017, 2.342 entitats sense ànim de lucre han participat en l’enquesta.

Consulta l'informe Consulta la notícia

 

El Panoràmic 2017. Anàlisi de l’impacte que generen les entitats

El Panoràmic 2017. Anàlisi de l’impacte que generen les entitats

El Panoràmic és la macro enquesta de les organitzacions que formen el tercer sector a Catalunya. Pretén explicar i millorar l’impacte que generen les entitats a través de l’anàlisi de la seva realitat, la seva funció i evolució i les activitats que desenvolupen. El projecte vol fer visible l’impacte real de les organitzacions, ajudar a fer créixer les organitzacions, crear una xarxa de col·laboració entre les organitzacions, generar una base de dades col·laborativa, oberta i accessible per a tothom i millorar la transparència de les organitzacions.

Consulta l'informe Consulta la notícia

 

Impacte dels factors socials en l’atenció a la salut mental

Impacte dels factors socials en l’atenció a la salut mental. Estudi empíric en els centres de salut mental infantojuvenil i d’adult de Sants-Montjuïc

La Fundació Pere Tarrés i la Fundació Sanitària Sant Pere Claver han publicat aquest estudi que permet identificar els factors socials de risc i la seva influència en l’atenció a les persones amb problemes de salut mental. Sota el títol ‘Impacte dels factors socials en l’atenció a la salut mental. Estudi empíric en els centres de salut mental infantojuvenil i d’adult de Sants- Montjuïc’, l’informe fa una anàlisi de les dificultats i complexitats que té l’atenció a la salut mental en un entorn familiar en risc d’exclusió. El document també exposa propostes de millora, eines i recursos assistencials per a les persones que atenen a aquest col·lectiu.

Consulta l'informe Consulta la notícia Consulta la presentació

 

La pobresa al municipi de Figueres, una radiografia

La pobresa al municipi de Figueres, una radiografia

Segons la taxa AROPE, que identifica la població en risc de pobresa o exclusió social, la capital de l’Alt Empordà comptava l’any 2017 amb un 47,8% de la població que es trobava en risc de pobresa o exclusió social, més de 25 punts per sobre el percentatge de tot el territori català (22,5%). El projecte ‘Radiografia de la Pobresa’, dut a terme per la Fundació Pere Tarrés a proposta de l’Ajuntament de Figueres, posa al dia els indicadors del mapa de vulnerabilitat de la ciutat, en mesura la pobresa econòmica i en calcula la taxa AROPE.

Consulta l'estudi Mapa de vulnerabilitat

 

Les entitats de dones arriben al 7%, segons El Panoràmic 2016

Les entitats de dones arriben al 7%, segons El Panoràmic 2016

Un total de 2.020 organitzacions sense ànim de lucre han participat en el Panoràmic 2016. El 7% d’aquestes són entitats de dones (134), és a dir, entitats que treballen principalment en favor de la igualtat i la promoció de la dona, així com totes aquelles que des de la cultura, l’educació, l’acció comunitària o l’esport desenvolupen principalment accions per i/o per a les dones. En són un clar exemple les agrupacions de dones que hi ha arreu del territori català que realitzen activitats diverses. L’estudi ha estat elaborat per l’Institut Català de les Dones (ICD) i la Fundació Pere Tarrés.

Consulta l'informe Consulta la notícia

 

Una mirada al tercer sector català amb El Panoràmic 2016

Una mirada al tercer sector català amb El Panoràmic 2016

Per fer polítiques eficaces de promoció de l’associacionisme, cal conèixer la realitat d’aquest sector viu i canviant. Les administracions públiques, però també les mateixes entitats i la resta d’agents interessats, des d’universitats i grups de recerca, a organitzacions empresarials, necessiten dades com les que es recull El Panoràmic, que esdevé una eina efectiva per ajudar a les organitzacions en el continu creixement i per visibilitat a tot el seu capital. Han participat en l’informe la Fundació Pere Tarrés, el Consell d'Associacions de Barcelona, l'Observatori del Tercer Sector-OTS, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Torre Jussana i la Fundació La Caixa.

Consulta l'informe

 

Envelliment actiu, la importància dels vincles personals i afectius

Envelliment actiu, la importància dels vincles personals i afectius

Un dels reptes actuals i que caldrà afrontar en un futur proper és l’envelliment constant i continu de la població. En aquest context, la soledat, les limitacions funcionals i, molt sovint, la precarietat econòmica, esdevenen murs insalvables per al col·lectiu de persones grans. Amb l’objectiu de fer-hi front, la Fundació Pere Tarrés, per encàrrec de la Fundació Cuberes Donlo realitza un estudi en què es posa de manifest com els vincles personals i afectius són essencials per mantenir i incrementar la seva qualitat de vida.

Consulta l'informe Consulta la notícia

 

Les aportacions en cohesió social de les entitats d’acció social d’Església a Catalunya

Les aportacions en cohesió social de les entitats d’acció social d’Església a Catalunya

Aquesta recerca, promoguda per la Càtedra d’Inclusió Social (Universitat Rovira i Virgili) i la Fundació Pere Tarrés amb la col·laboració del Campus Docent Sant Joan de Déu, posa de manifest la quantitat de persones beneficiàries de l’acció de les entitats socials d’Església. En concret, l’any 2014 van ser més d’1 milió 200 mil persones.

Consulta la notícia

 

La salut mental infantil a Catalunya

La salut mental infantil a Catalunya

A través de 7 reptes, l’informe ‘Atenció a la salut mental infantil i adolescent’, elaborat per la Fundació Pere Tarrés i la Federació Salut Mental Catalunya, presenta propostes concretes per garantir una millor atenció integral a la infància i l’adolescència. El document també presenta les febleses i les necessitats del sistema actual en l’atenció a aquest col·lectiu.

Consulta l'informe Consulta la notícia

 

Esclerosi múltiple: persones afectades i entorn

Esclerosi múltiple: persones afectades i entorn

Són diverses les necessitats que, segons l’estudi de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) i la Fundació Pere Tarrés, cal pal·liar per una millora de la seva qualitat de vida. Destaquen aspectes com el suport emocional, els tractaments de rehabilitació, la informació exhaustiva i contrastada sobre la malaltia i els tractaments, l’orientació en fases pal·liatives i avançades, l’acompanyament en el procés d’inserció laboral i formatiu, la sol·licitud d’ajudes i el suport a la persona cuidadora.

Consulta la notícia