Publicacions

Canviant vides a través de la filantropia. Com contribuir a mitigar la pobresa infantil

Canviant vides a través de la filantropia. Com contribuir a mitigar la pobresa infantil

La Fundació Pere Tarrés, en col·laboració amb CaixaBank Banca Privada, ha realitzat aquest estudi que fa una radiografia de la pobresa infantil i ofereix recomanacions sobre com canalitzar l’acció filantròpica per millorar la qualitat de vida de la infància i l’adolescència del nostre país, amb l’objectiu que cada persona pugui trobar la manera de col·laborar que més s’ajusti a les seves motivacions, recursos i expectatives.

Consulta l'informe

Les condicions de vida de les famílies beneficiàries de les beques d'activitats d’estiu 2021

Les condicions de vida de les famílies beneficiàries de les beques d'activitats d’estiu 2021

Les successives crisis econòmiques i sanitàries que estem vivint han agreujat encara més les necessitats de les famílies i estan dibuixant un nou perfil de família que sol·licita les beques per a les activitats d’estiu de la Fundació Pere Tarrés. Així ho recull l’informe “Cap infant sense colònies 2021: estudi sobre les condicions de vida de les famílies beneficiàries de les beques d’estiu”.

Consulta l'informe

L’economia de les associacions catalanes

El Panoràmic 2020: L’economia de les associacions catalanes

‘L’economia de les associacions catalanes’ és una recerca d’El Panoràmic duta a terme durant l’època més estricta del confinament. A l’estudi hi han participat fins a 60 organitzacions, entre federacions i associacions, amb seu en diversos punts del territori català. S’ha centrat en les associacions de base amb un pressupost inferior als 15.000 € anuals bruts, essent aquest el perfil majoritari d’entitats catalanes amb gairebé el 42% del total. Explica, entre altres, la dificultat que troben les associacions per al compliment de la normativa fiscal, econòmica i comptable, la importància dels recursos en espècies i les fonts de finançament privades.

Consulta l'informe Consulta la notícia

Infància i salut a Catalunya i Espanya

Infància i salut a Catalunya i Espanya

Aquest informe es centra en la dimensió de la salut del concepte de promoció social de la infància. En concret en l’àmbit de l’alimentació, de l’activitat física i de la higiene dels infants a Catalunya i Espanya, tot considerant l’impacte de la classe social i el gènere en la salut. Les dades revelen l’enorme efecte que exerceix la classe social en la salut del infants.

Consulta l'informe Consulta la notícia

Guia d’activitats esportives adaptades al context de la COVID-19 per a casals d’estiu

Guia d’activitats esportives adaptades al context de la COVID-19 per a casals d’estiu

La Diputació de Barcelona ha publicat la ‘Guia d’activitats esportives adaptades al context de la COVID-19 per a casals d’estiu’ en què hi ha format part la Fundació Pere Tarrés amb l’elaboració dels continguts i el disseny del document. La guia proposa 25 activitats esportives que poden servir a les entitats per poder realitzar aquest estiu organitzades per grups d’edats, continguts educatius i tipus d’activitats. El document pretén facilitar l’adaptació de les activitats esportives adreçades a infants, adolescents i joves en l’àmbit del lleure i donar suport tècnic als municipis de la província perquè puguin dinamitzar activitats de lleure actiu que compleixin amb les mesures preventives de seguretat plantejades en el context de la pandèmia de la Covid-19.

Consulta l'estudi Consulta la notícia

El sensellarisme a la ciutat de Barcelona

El sensellarisme a la ciutat de Barcelona

Es tracta d’un informe elaborat per la Síndica de Greuges de Barcelona amb la col·laboració de la Fundació Pere Tarrés, que fa una anàlisi de la situació del col·lectiu de les persones sense llar a la ciutat de Barcelona el 2018 i 2019. Posa de manifest la necessitat d’actuar per garantir d’equipaments especialitzats per atendre els diferents col·lectius de persones sense llar d’una forma adequada. Tracta la relació amb el veïnat, la importància de centrar esforços en la prevenció i detecció i la importància de la col·laboració entre els serveis municipals i les entitats del tercer sector.

Consulta l'estudi Consulta la notícia

Entitats en temps de la COVID-19: Més enllà del repte pressupostari

Entitats en temps de la COVID-19: Més enllà del repte pressupostari

En l’estudi hi ha participat fins a 60 organitzacions, entre federacions i associacions, amb seu en diversos punts del territori català i és un avançament de les primeres conclusions de l’informe final que es publicarà al mes de setembre. Explica com es veurà afectat el teixit associatiu a curt, mitjà i llarg termini arran de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19. Evidencia com les entitats mostren certa preocupació per les noves normatives per a la realització d’activitats, les alteracions en les fonts de finançament i els ingressos percebuts, els canvis en les lògiques i processos subvencionals i les tensions en la tresoreria.

Consulta l'estudi Consulta la notícia

Quin és el perfil de les persones cuidadores?

Quin és el perfil de les persones cuidadores?

Les persones amb necessitats de cura, especialment derivades dels estats de dependència, està augmentant de forma sostinguda en els darrers temps. Això ha portat a l’àrea de Consultoria i Estudis i la de Formació a posar el focus sobre la qualitat de vida de les cuidadores que se’n fan càrrec de forma no professional.

L’estudi ha permès identificar els perfils més habituals de persones cuidadores no professionals i també els perfils emergents. També ha identificat possibles accions formatives per millorar les seves vides d’aquest col·lectiu i de les persones que cuiden, gràcies a l’escala d’avaluació de qualitat de vida dissenyada.

Consulta l'estudi Consulta la notícia

El Panoràmic 2019

El Panoràmic 2019

L’informe concreta i defineix com es configura la base social i el seu enfortiment, un dels principals reptes de les associacions no lucratives a Catalunya. L’estudi s’exposa des duna perspectiva qualitativa, analitzada a través de grups de discussió i de debat que s’han dut a terme amb entitats d’arreu del territori. Entre les conclusions, destaquen les dificultats dels relleus, especialment de les juntes directives, i posen de manifest la diferència de concepte, pel que fa a la base social, depenent de l’àmbit d’actuació i l’estructura tècnica de l’organització.

Consulta l'informe Consulta la notícia

 

Les dades de les entitats de les comarques tarragonines en El Panoràmic 2017

Les dades de les entitats de les comarques tarragonines en El Panoràmic 2017

Posen de manifest que el territori tarragoní és un sector heterogeni, amb un 32% de les entitats d’aquest territori orientades a la cultura, aquesta inclou tant la cultura tradicional i popular com diferents formes d’expressió artística contemporànies, i que el 20% són considerades històriques, perquè són anteriors als anys 80. Així mateix, les entitats de la província de Tarragona sumen un 8% (195) del total d’entitats que conformen el territori català. En l’edició del 2017, 2.342 entitats sense ànim de lucre han participat en l’enquesta.

Consulta l'informe Consulta la notícia

 

El Panoràmic 2017. Anàlisi de l’impacte que generen les entitats

El Panoràmic 2017. Anàlisi de l’impacte que generen les entitats

El Panoràmic és la macro enquesta de les organitzacions que formen el tercer sector a Catalunya. Pretén explicar i millorar l’impacte que generen les entitats a través de l’anàlisi de la seva realitat, la seva funció i evolució i les activitats que desenvolupen. El projecte vol fer visible l’impacte real de les organitzacions, ajudar a fer créixer les organitzacions, crear una xarxa de col·laboració entre les organitzacions, generar una base de dades col·laborativa, oberta i accessible per a tothom i millorar la transparència de les organitzacions.

Consulta l'informe Consulta la notícia

 

Impacte dels factors socials en l’atenció a la salut mental

Impacte dels factors socials en l’atenció a la salut mental. Estudi empíric en els centres de salut mental infantojuvenil i d’adult de Sants-Montjuïc

La Fundació Pere Tarrés i la Fundació Sanitària Sant Pere Claver han publicat aquest estudi que permet identificar els factors socials de risc i la seva influència en l’atenció a les persones amb problemes de salut mental. Sota el títol ‘Impacte dels factors socials en l’atenció a la salut mental. Estudi empíric en els centres de salut mental infantojuvenil i d’adult de Sants- Montjuïc’, l’informe fa una anàlisi de les dificultats i complexitats que té l’atenció a la salut mental en un entorn familiar en risc d’exclusió. El document també exposa propostes de millora, eines i recursos assistencials per a les persones que atenen a aquest col·lectiu.

Consulta l'informe Consulta la notícia Consulta la presentació

 

La pobresa al municipi de Figueres, una radiografia

La pobresa al municipi de Figueres, una radiografia

Segons la taxa AROPE, que identifica la població en risc de pobresa o exclusió social, la capital de l’Alt Empordà comptava l’any 2017 amb un 47,8% de la població que es trobava en risc de pobresa o exclusió social, més de 25 punts per sobre el percentatge de tot el territori català (22,5%). El projecte ‘Radiografia de la Pobresa’, dut a terme per la Fundació Pere Tarrés a proposta de l’Ajuntament de Figueres, posa al dia els indicadors del mapa de vulnerabilitat de la ciutat, en mesura la pobresa econòmica i en calcula la taxa AROPE.

Consulta l'estudi Mapa de vulnerabilitat

 

Les entitats de dones arriben al 7%, segons El Panoràmic 2016

Les entitats de dones arriben al 7%, segons El Panoràmic 2016

Un total de 2.020 organitzacions sense ànim de lucre han participat en el Panoràmic 2016. El 7% d’aquestes són entitats de dones (134), és a dir, entitats que treballen principalment en favor de la igualtat i la promoció de la dona, així com totes aquelles que des de la cultura, l’educació, l’acció comunitària o l’esport desenvolupen principalment accions per i/o per a les dones. En són un clar exemple les agrupacions de dones que hi ha arreu del territori català que realitzen activitats diverses. L’estudi ha estat elaborat per l’Institut Català de les Dones (ICD) i la Fundació Pere Tarrés.

Consulta l'informe Consulta la notícia

 

Una mirada al tercer sector català amb El Panoràmic 2016

Una mirada al tercer sector català amb El Panoràmic 2016

Per fer polítiques eficaces de promoció de l’associacionisme, cal conèixer la realitat d’aquest sector viu i canviant. Les administracions públiques, però també les mateixes entitats i la resta d’agents interessats, des d’universitats i grups de recerca, a organitzacions empresarials, necessiten dades com les que es recull El Panoràmic, que esdevé una eina efectiva per ajudar a les organitzacions en el continu creixement i per visibilitat a tot el seu capital. Han participat en l’informe la Fundació Pere Tarrés, el Consell d'Associacions de Barcelona, l'Observatori del Tercer Sector-OTS, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Torre Jussana i la Fundació La Caixa.

Consulta l'informe

 

Envelliment actiu, la importància dels vincles personals i afectius

Envelliment actiu, la importància dels vincles personals i afectius

Un dels reptes actuals i que caldrà afrontar en un futur proper és l’envelliment constant i continu de la població. En aquest context, la soledat, les limitacions funcionals i, molt sovint, la precarietat econòmica, esdevenen murs insalvables per al col·lectiu de persones grans. Amb l’objectiu de fer-hi front, la Fundació Pere Tarrés, per encàrrec de la Fundació Cuberes Donlo realitza un estudi en què es posa de manifest com els vincles personals i afectius són essencials per mantenir i incrementar la seva qualitat de vida.

Consulta l'informe Consulta la notícia

 

Les aportacions en cohesió social de les entitats d’acció social d’Església a Catalunya

Les aportacions en cohesió social de les entitats d’acció social d’Església a Catalunya

Aquesta recerca, promoguda per la Càtedra d’Inclusió Social (Universitat Rovira i Virgili) i la Fundació Pere Tarrés amb la col·laboració del Campus Docent Sant Joan de Déu, posa de manifest la quantitat de persones beneficiàries de l’acció de les entitats socials d’Església. En concret, l’any 2014 van ser més d’1 milió 200 mil persones.

Consulta la notícia

 

La salut mental infantil a Catalunya

La salut mental infantil a Catalunya

A través de 7 reptes, l’informe ‘Atenció a la salut mental infantil i adolescent’, elaborat per la Fundació Pere Tarrés i la Federació Salut Mental Catalunya, presenta propostes concretes per garantir una millor atenció integral a la infància i l’adolescència. El document també presenta les febleses i les necessitats del sistema actual en l’atenció a aquest col·lectiu.

Consulta l'informe Consulta la notícia

 

Esclerosi múltiple: persones afectades i entorn

Esclerosi múltiple: persones afectades i entorn

Són diverses les necessitats que, segons l’estudi de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) i la Fundació Pere Tarrés, cal pal·liar per una millora de la seva qualitat de vida. Destaquen aspectes com el suport emocional, els tractaments de rehabilitació, la informació exhaustiva i contrastada sobre la malaltia i els tractaments, l’orientació en fases pal·liatives i avançades, l’acompanyament en el procés d’inserció laboral i formatiu, la sol·licitud d’ajudes i el suport a la persona cuidadora.

Consulta la notícia