Serveis

Avaluació de la contribució social

Què fem?

Avaluar projectes, serveis, plans, etc. per empreses, entitats i administracions públiques.

Utilitzem metodologies qualitatives i quantitatives de forma objectiva i adaptada al context.

Què us podem oferir?

 • Avaluació de programes i projectes
 • Avaluació de Plans Locals per administracions públiques
 • Factors socials en polítiques públiques
 • Consultoria per a la definició de la teoria del canvi
 • Eines informàtiques d’avaluació

Per a què us servirà?

Afavorir l’aprenentatge continu, la millora dels serveis i la presa de decisions

Difondre els resultats, que permetin mostrar la feina feta i rendir comptes

Avaluar l’impacte de les activitats i visualitzar la contribució social

Desplegament de la responsabilitat social

Què fem?

Desplegament de la Responsabilitat Social (RS) en empreses, administracions públiques i entitats. Donem suport en la definició, desenvolupament i implementació de models de responsabilitat social, generant polítiques i estratègies pròpies alineades amb l’activitat de l’entitat i complint amb les expectatives dels seus grups d’interès.

Què us podem oferir?

Diagnòstic. Anàlisi d’aspectes rellevants en matèria de RS, benchmarking, mapeig i expectatives dels grups d’interès, compliments i alineació amb ODS

Plans estratègics i d’acció. Línies i objectius estratègics, priorització d’accions, indicadors de seguiment i control, sessions formatives i d’acompanyament

Implantació de Sistemes de Gestió de la Responsabilitat Social. Adequació a norma SGE21 i acompanyament al procés de certificació. Memòria de Responsabilitat Social

Per a què us servirà?

Incorporar la Responsabilitat social dins del dia a dia de l’organització

Donar resposta a les expectatives dels grups d’interès

Alinear-se amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Estudis aplicats

Què fem?

Dissenyar, desenvolupar i comunicar recerques i estudis aplicats en els àmbits socials de la salut, en el tercer sector i l’àmbit educatiu, tant formal com no formal, per a empreses, administracions públiques i organitzacions mitjanes i grans del tercer sector.

Què us podem oferir?

Diagnòstics de persones usuàries, beneficiàries, pacients i entitats

Coneixement per a la presa de decisions

Investigació-Acció-Participativa

Recerca orientada a la incidència política i sensibilització social

Per a què us servirà?

Disposar d’informació rellevant per posar focus de l’actualitat dels mitjans de comunicació

Coneixement útil per a la presa de decisions

Generar un coneixement objectiu i útil sobre la realitat social

Voluntariat i participació

Què fem?

Suport en el disseny i implementació de serveis de voluntariat en empreses i entitats.

Millora de la qualitat democràtica a les organitzacions a través de la participació interna.

Què us podem oferir?

 • Definició. Pla de Voluntariat, Pla de participació interna, informes comparatius de models existents
 • Implementació. Oficina tècnica de gestió, difusió interna i externa, millora de la participació interna, etc.
 • Avaluació. Informe de resultats i avaluació d’impacte entre grups d’interès
 • Revisió. Objectius i indicadors

Per a què us servirà?

Acompanyament en definir una bona estratègia, pla i formació de voluntariat

Suport en els punts crítics per una gestió adequada de l’equip de persones voluntàries

Acomplir amb els requeriments legals de forma satisfactòria

Gestió integral de convocatòries de subvencions

Què fem?

Ajudem els finançadors a gestionar de forma integral convocatòries d’ajudes, concursos i premis. La nostra cartera de serveis inclou tan la vessant estratègica (orientació, necessitats socials i conceptualització) com la més operativa (definició d’indicadors, avaluació, seguiment, resolució de dubtes de les convocatòries, etc.) amb més de 10 anys d’experiència gestionant convocatòries.

Què us podem oferir?

 • Avaluació de programes i projectes
 • Avaluació de Plans Locals per administracions públiques
 • Factors socials en polítiques públiques
 • Consultoria per a la definició de la teoria del canvi
 • Eines informàtiques d'avaluació

Per a què us servirà?

Obtenir informació per afavorir l’aprenentatge, la millora dels serveis i la presa de decisions dins les organitzacions i amb els grups d’interès

Difondre els resultats, que permetin mostrar la feina feta i rendir comptes

Avaluar l’impacte de les activitats i visualitzar la contribució social

Millora de la gestió

Què fem?

Acompanyar i capacitar a les entitats en el desenvolupament de plans i processos de millora específics per fer front als reptes i necessitats del sector.

Què us podem oferir?

 • Innovació i sostenibilitat en base a l’entorn i les necessitats
 • Pla estratègic
 • Direcció d’equips per competències
 • Direcció per processos

Per a què us servirà?

Millorar l’eficiència en la gestió

Agilitzar els processos interns

Identificar punts crítics i desencallar situacions de bloqueig intern

Envelliment actiu

Què fem?

Acompanyar les administracions públiques, les organitzacions i empreses en el desenvolupament de serveis de suport a l’envelliment actiu.

Què us podem oferir?

Escala de qualitat de vida de les persones cuidadores

Pla per al foment de l’envelliment actiu dels professionals de les empreses i entitats

Plans i programes per a empreses per la gestió de l’envelliment de clients i plantilla

Diagnòstic de la participació de les persones grans

Per a què us servirà?

Identificar les necessitats i demandes de les persones grans i dissenyar serveis

Millorar l’accessibilitat, ús i coneixement dels serveis per a gent gran dels municipis

Mesurar la qualitat de vida de les persones cuidadores i orientar els suports i serveis que necessiten

Gestió de la comunicació

Què fem?

Consultories específiques i externalització de serveis de comunicació per aquelles organitzacions del tercer sector, que no disposen de temps o recursos humans suficients per poder dur a terme una bona comunicació i difusió de les seves activitats.

Què us podem oferir?

 • Suport en la gestió comunicativa de les organitzacions (integral, xarxes socials, esdeveniments, etc.)
 • Assessorament i consultoria d’estratègia i canals
 • Enfortiment de la gestió comunicativa de les organitzacions
 • Externalització de serveis (global, campanya específica, xarxes socials, etc)

Per a què us servirà?

Tranquil·litat i seguretat d’una gestió experta de la comunicació

Dotar d’eines TIC de gestió de la comunicació a les persones encarregades

Orientació estratègica sobre allò que feu i la vostra contribució