Encuentra tu curso

Estrategias para educadores de refuerzo escolar.

- Reflexionar sobre la importància de l'acompanyament emocional i cognitiu en els espais de reforç escolar. - Identificar els aspectes i necessitats dels alumnes per adequar la intervenció. - Dissenyar i avaluar en els espais de reforç escolar.