Encuentra tu curso

Certificado de Profesionalidad de Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad


Código Curso
5784

Lengua vehicular
Català

Modalidad
Presencial

BARCELONA

Carrer Carolines 10 08012 - BARCELONA, BARCELONA

Fecha Inicio
10/02/2020

Fecha Fin
17/06/2020

Horas teóricas
410 h

Horas prácticas
80 h

100% SUBVENCIONADO

MAÑANA

Código Curso: 5784

Lengua vehicular: Català

Modalidad: Presencial

Dirección: BARCELONA

Fecha Inicio: 10/02/2020

Fecha Fin: 17/06/2020

Horas teóricas: 410 h

Horas prácticas: 80 h

Precio: 100% SUBVENCIONADO

Descripción

C1: Detectar recursos socials i comunitaris considerant la seva procedència i característiques, en funció de les necessitats tipus del col·lectiu d'intervenció.
C2: Aplicar les estratègies i pautes de disseny i generació de recursos socials i comunitaris relacionant-los amb l'atenció a les necessitats de persones amb discapacitat, des d'un enfocament d'intervenció centrat en la persona.
C3: Incorporar els recursos socials i comunitaris coneguts en intervencions socioeducativas amb persones amb discapacitat, garantint les sinergies i la qualitat del servei a prestar.
C4: Aplicar tècniques de transmissió i informació per a persones implicades (usuaris, famílies i equip interdisciplinari), sobre recursos socials i comunitaris, i les seves possibilitats, indicant la forma de fer partícips a aquestes
C1: Proposar processos d'organització d'accions d'acompanyament a persones amb discapacitat en activitats diverses analitzant programacions on puguin inserir-se
C2: Analitzar processos d'acompanyament a persones amb discapacitat identificant la forma de consensuar-los amb aquestes per aconseguir la seva motivació i compromís de participació en el desenvolupament d'activitats.
C3: Aplicar tècniques d'acompanyament a persones amb discapacitat en la realització d'activitats, tant individuals com grupales
C1: Identificar els criteris per a la delimitació de suports que requereixen les persones amb discapacitat en espais d'oci i temps lliure, valorant la seva intensitat i característiques en funció dels col·lectius destinataris.
C2: Elaborar intervencions d'integració de persones amb discapacitat en espais d'oci i temps lliure reconeixent les funcions de cada membre de l'equip interdisciplinari, entenent aquest com a eix vertebrador de tota la intervenció
C3: Aplicar criteris d'anàlisis i cerca de recursos d'oci i temps lliure en l'entorn comunitari, tenint en compte les seves característiques en funció de les necessitats de persones amb discapacitat.
C4: Analitzar i organitzar un entrenament d'habilitats i estratègies per a l'ús eficaç de recursos d'oci i temps lliure, per la persona amb discapacitat.
C5: Establir la forma de promoure conductes afectiu-sexuals sanes i saludables en espais d'oci i temps lliure, contribuint al ple desenvolupament personal i social de les persones amb discapacitat
C1: Establir programes d'entrenament en estratègies cognitives bàsiques i d'alfabetització tecnològica a partir de la consideració de necessitats de les persones destinatàries, reconeixent i explicant la forma de realitzar-ho en equip interdisciplinari
C2: Aplicar tècniques d'entrenament en estratègies cognitives bàsiques per a persones amb discapacitat conforme a un programa previst i en col·laboració amb professionals de nivell superior
C3: Valorar els avantatges que aporten a la persona amb discapacitat la utilització de les noves tecnologies proposant sessions de sensibilització i maneig d'aquestes, que reforcin i potenciïn la seva motivació per elles
C1: Discriminar les característiques de les famílies de persones amb discapacitat que s'han de considerar, proposant la forma de recollir informació sobre aquestes per valorar les seves necessitats i determinar els suports i accions que requereixen
C2: Analitzar processos de foment de l'autonomia personal de la persona amb discapacitat en la seva família promovent el desenvolupament ple de les seves capacitats, independència i normalització
C3: Analitzar accions d'orientació i suport a famílies de persones amb discapacitat en situacions d'estrès emocional o problemàtica puntual derivada d'aquesta situació, relacionant les mateixes amb la intervenció en equip interdisciplinari
C4: Proposar i analitzar accions de mediació per donar resposta a possibles necessitats i dificultats entre la persona amb discapacitat i la seva família, a nivell de comunicació
C5: Identificar recursos comunitaris per a famílies de persones amb discapacitat que millorin la qualitat de vida dels seus membres

¿Qué aprenderás?

1. Discapacitat
2. Enfocaments i models generals d'intervenció
3. Detecció i gestió de recursos socials i comunitaris
4. Cooperació i coordinació interdisciplinària
1. Característiques i necessitats dels diferents tipus de discapacitats.
2. Prestació de suports a persones amb discapacitat
3. Tècniques d'intervenció i acompanyament
4. Estratègies bàsiques per facilitar l'accés a la informació i a l'entorn
5. Ètica i deontologia profesional
1. La inclusió de les persones amb discapacitat en l'oci i el temps lliure
2. Planificació d'activitats dirigides a la inclusió en l'oci i el temps lliure
3. Intervenció dirigida a afavorir la participació en activitats d'oci i temps lliure de les persones amb discapacitat
4. Recursos dirigits a l'oci i el temps lliure de les persones amb discapacitat
5. Afectivitat i sexualitat en les persones amb discapacitat
1. Establiment de programes d'entrenament en estratègies cognitives bàsiques i alfabetització tecnològica
2. Aplicació de programes d'entrenament en estratègies cognitives bàsiques i alfabetització tecnològica
3. Aplicacions de les noves tecnologies
1. Característiques de les famílies de les persones amb discapacitat i recollida d'informació
2. Anàlisi dels processos de foment de l'autonomia personal de la persona amb discapacitat dins de la família
3. Orientació i suport a famílies de persones amb discapacitat
4. Mediació
5. Recursos comunitaris per a famílies

Calendario. Fechas y horarios

 • FEB - 2020
 • lu
 • ma
 • mx
 • ju
 • vi
 • sa
 • do
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
  09:00 14:00
 • 11
  09:00 14:00
 • 12
  09:00 14:00
 • 13
  09:00 14:00
 • 14
  09:00 14:00
 • 15
 • 16
 • 17
  09:00 14:00
 • 18
  09:00 14:00
 • 19
  09:00 14:00
 • 20
  09:00 14:00
 • 21
  09:00 14:00
 • 22
 • 23
 • 24
  09:00 14:00
 • 25
  09:00 14:00
 • 26
  09:00 14:00
 • 27
  09:00 14:00
 • 28
  09:00 14:00
 • 29
 • 1
 • MAR - 2020
 • lu
 • ma
 • mx
 • ju
 • vi
 • sa
 • do
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 1
 • 2
  09:00 14:00
 • 3
  09:00 14:00
 • 4
  09:00 14:00
 • 5
  09:00 14:00
 • 6
  09:00 14:00
 • 7
 • 8
 • 9
  09:00 14:00
 • 10
  09:00 14:00
 • 11
  09:00 14:00
 • 12
  09:00 14:00
 • 13
  09:00 14:00
 • 14
 • 15
 • 16
  09:00 14:00
 • 17
  09:00 14:00
 • 18
  09:00 14:00
 • 19
  09:00 14:00
 • 20
  09:00 14:00
 • 21
 • 22
 • 23
  09:00 14:00
 • 24
  09:00 14:00
 • 25
  09:00 14:00
 • 26
  09:00 14:00
 • 27
  09:00 14:00
 • 28
 • 29
 • 30
  09:00 14:00
 • 31
  09:00 14:00
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ABR - 2020
 • lu
 • ma
 • mx
 • ju
 • vi
 • sa
 • do
 • 30
 • 31
 • 1
  09:00 14:00
 • 2
  09:00 14:00
 • 3
  09:00 14:00
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
  09:00 14:00
 • 15
  09:00 14:00
 • 16
  09:00 14:00
 • 17
  09:00 14:00
 • 18
 • 19
 • 20
  09:00 14:00
 • 21
  09:00 14:00
 • 22
  09:00 14:00
 • 23
  09:00 14:00
 • 24
  09:00 14:00
 • 25
 • 26
 • 27
  09:00 14:00
 • 28
  09:00 14:00
 • 29
  09:00 14:00
 • 30
  09:00 14:00
 • 1
 • 2
 • 3
 • MAI - 2020
 • lu
 • ma
 • mx
 • ju
 • vi
 • sa
 • do
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  09:00 14:00
 • 5
  09:00 14:00
 • 6
  09:00 14:00
 • 7
  09:00 14:00
 • 8
  09:00 14:00
 • 9
 • 10
 • 11
  09:00 14:00
 • 12
  09:00 14:00
 • 13
  09:00 14:00
 • 14
  09:00 14:00
 • 15
  09:00 14:00
 • 16
 • 17
 • 18
  09:00 14:00
 • 19
  09:00 14:00
 • 20
  09:00 14:00
 • 21
  09:00 14:00
 • 22
  09:00 14:00
 • 23
 • 24
 • 25
  09:00 14:00
 • 26
  09:00 14:00
 • 27
  09:00 14:00
 • 28
  09:00 14:00
 • 29
  09:00 14:00
 • 30
 • 31
 • JUN - 2020
 • lu
 • ma
 • mx
 • ju
 • vi
 • sa
 • do
 • 1
 • 2
  09:00 14:00
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
  09:00 14:00
 • 9
  09:00 14:00
 • 10
  09:00 14:00
 • 11
  09:00 14:00
 • 12
  09:00 14:00
 • 13
 • 14
 • 15
  09:00 14:00
 • 16
  09:00 14:00
 • 17
  09:00 14:00
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Certificado de Profesionalidad de Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad

100% SUBVENCIONADO

Preinscripción

Pide más información

Nombre
Apellidos
Correo electrónico
Móvil
Código postal

Observaciones (máx. núm. carácteres 250)

El responsable del tratamiento es la Fundación Pere Tarrés, con domicilio en la c/ Numància n.º 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalidad del tratamiento es la gestión de su solicitud y el envío de comunicaciones informativas de nuestras actividades.

Ejercicio de derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y a no estar sometido a decisiones individuales automatizadas dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento.

Más información : https://www.peretarres.org/es/aviso-legal.

Contacto

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15