Els centres socioeducatius

Un dels primers encàrrecs que el patronat de la Fundació Pere Tarrés va designar per a la creació de la delegació de les Illes Balears va ser millorar i atendre les necessitats de la infància en situació de vulnerabilitat.

Per aquest motiu, uns dels primers projectes desenvolupats a la ciutat de Palma va ser la creació de centres socioeducatius.

Un centre socioeducatiu pretén ser un espai educatiu en el qual es treballa, cada dia, amb l’objectiu que tots els infants, prioritzant els que es troben en situació de vulnerabilitat social, puguin desenvolupar-se des d’un punt de vista humà, emocional i competencial perquè, en un futur, puguin gaudir d’una vida plena.

Ho fa a través de projectes i accions, com el reforç escolar, les activitats de lleure, les activitats amb famílies...

En aquest enllaç podeu aprofundir més sobre què és i què fa un centre socioeducatiu.

A les Illes Balears, la Fundació Pere Tarrés lidera tres projectes de centre socioeducatiu:

Centre socioeducatiu Verge de Lluc

Centre socioeducatiu Verge de Lluc

Palma

Centre socioeducatiu Rafal-Viver

Centre socioeducatiu Rafal-Viver

Palma

Centre socioeducatiu Sant Miquel

Centre socioeducatiu Sant Miquel

Ciutadella

Aquests centres socioeducatius s’integren a la Xarxa de Centres Socioeducatius (XACS) que la Fundació Pere Tarrés lidera.

Coneix la Xarxa de Centres Socioeducatius en aquest web.