Els clubs d’esplai a les Illes Balears

La Fundació Pere Tarrés integra el Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC), que en conjunt federa prop de 200 grups i clubs d’esplai, presents a Catalunya, Mallorca, Menorca, Andorra i el País Valencià.

Des de l’any 2016, el MCECC acull una vintena de clubs d’esplai de Mallorca i Menorca.

Aquesta federació de centres i clubs d’esplai s’organitza territorialment per zones d’actuació. Així, la incorporació dels clubs d’esplai de les Illes Balears va suposar incorporar dos nous territoris: Mallorca i Menorca.

En el cas de Mallorca, el MCECC dona continuïtat a la trajectòria que fins aleshores havia liderat el GDEM (Grups d’Esplai de Mallorca). El GDEM, una secció de la Fundació Esplai de les Illes (FEI), havia dinamitzat l’acció d’aquestes entitats de lleure educatiu presents a l’església diocesana de Mallorca. Dissolta la FEI, el GDEM també finalitza la seva activitat i els clubs d’esplai que ho volen passen a integrar-se al MCECC a partir de l’any 2016.

L’any 2017, un gran nombre de monitors i monitores dels clubs d’esplai de Mallorca participen en la trobada de monitores i monitors que se celebra a Berga i l’any 2018 són convocats a l’assemblea general ordinària del MCECC.