Presentació

Presentació

L’impacte educatiu i social dels projectes i activitats que la Fundació Pere Tarrés realitza a Mallorca arriba a unes 3.000 persones a Mallorca i Menorca, acompanyades per uns 50 treballadors i treballadores i prop de 450 monitors i monitores dels grups d’esplai, que de forma voluntària acompanyen infants i joves els cap de setmana i l’estiu.

Però, què és la Fundació Pere Tarrés i des de quan és present a les Illes Balears?

La Fundació Pere Tarrés

La Fundació Pere Tarrés, amb més de 60 anys d’existència, és una organització no lucrativa dedicada a la promoció de l’educació en el temps de lleure d’infants i joves, el voluntariat, la millora de la intervenció social i l’enfortiment del teixit associatiu. Amb el temps, la seva acció s’ha ampliat a altres àmbits de l’acció social com ara la formació, la recerca i la gestió.

L’origen de la Fundació Pere Tarrés cal situar-lo a l’antiga arxidiòcesi de Barcelona, que abastava les principals comarques i ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb els anys, ha estès la seva acció arreu del territori català i ha liderat diversos projectes i programes a diverses localitzacions de la resta de l’Estat espanyol.

Més informació sobre la Fundació Pere Tarrés

Els primers projectes a Mallorca

La presència de la Fundació Pere Tarrés a Mallorca es va iniciar el 2016 per impulsar, promoure i revitalitzar l’acció educativa dels 18 grups d’esplai a l’illa, fins aleshores federats al col·lectiu del GDEM (Grups d’Esplai de Mallorca) de la Fundació Esplai les Illes.

Paral·lelament a aquesta activitat, la Fundació Pere Tarrés es va marcar també com a prioritat realitzar acció socioeducativa vers la infància vulnerable de les Illes Balears, atesa la situació d’aquest col·lectiu: un de cada cinc infants de Palma de Mallorca viu en situació de pobresa, segons dades de Serveis Socials.

La constitució de la delegació a les Illes Balears

L’any 2017, i per poder intensificar i consolidar la seva acció, es constitueix una delegació permanent, ubicada a la seu del c. Seminari, 4 de Palma.

A més, i per donar compliment a les seves prioritats missionals, l’any 2018 es van obrir dos projectes socioeducatius a Can Tàpera i a Verge de Lluc, gràcies a la col·laboració amb entitats, administracions públiques i l’Obra Social “La Caixa” i també al finançament a partir de l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

És amb la delegació constituïda que també s’entra a formar part de diversos organismes i entitats de segon grau, com el Consell de la Joventut de les Illes Balears i la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears.

La inauguració de la casa de colònies Binicanella, la gestió de programes educatius i socials i els primers cursos de formació

Des de l’inici de la presència a Mallorca, la Fundació assumeix la gestió de la casa de colònies Binicanella. L’any 2019, després d’unes profundes reformes finançades amb fons propis de la Fundació, s’inaugura la casa de nou.

També l’any 2019 s’inicia la gestió de diversos programes i projectes educatius de l’administració pública, d’escoles i d’iniciativa pròpia. També es realitzen els primers cursos de monitors de lleure educatiu.

Per últim, cal destacar que l’any 2021 es dona inici al projecte socioeducatiu Sant Miquel, a Ciutadella (Menorca).

Són fites, totes elles, que marquen la consolidació de la delegació a Balears, una delegació que té vocació de servei i incidència transformadora, des del compromís educatiu i social que ha encaminat tota la trajectòria de la Fundació Pere Tarrés des de fa més de 60 anys.

Casa de colònies Binicanella