Compromís educatiu i social
Fundació Pere Tarrés | Compromís educatiu i social
Núm. 51 | Març - abril 2019

Opinió

15.02.19

Qui té cura de les famílies?, Isabel Torras, Diari de l’Educació

La família és el primer entorn de relació i convivència que ens ajuda a estructurar-nos com a persones. Tots partim d’una vivència familiar concreta que ens ha permès créixer, madurar i ser com som actualment. Si ens preguntessin què és el que més valorem de la nostra família, què respondríem? Molt possiblement la majoria de respostes tindrien com a denominador comú el fet de sentir-nos estimats, protegits i ben acompanyats en el nostre dia-a-dia d’infants.
Veure més
06.02.19

L’atenció a famílies en situació de vulnerabilitat en els serveis d’intervenció socioeducativa, Cristina López i Raquel Martínez, Social.cat

La família és un element clau en el desenvolupament de l’infant ja que actua com el primer agent socialitzador. És dels pares i mares o progenitors de qui l’infant adquirirà la forma d’entendre i encarar-se al món, de qui aprendrà i a qui estimarà. I encara que en l’actualitat hi ha diferents models de famílies, podem definir aquesta com “grup de persones directament lligades per nexes de parentiu, els quals els adults assumeixen la responsabilitat, la cura i l’educació dels fills”.
Veure més
01.02.19

Impulsar el Tercer Sector a Tarragona, Montserrat Martínez Melo i Rafael Ruiz de Gauna, Diari de Tarragona

Catalunya disposa d’un ric teixit associatiu i d’entitats no lucratives que ofereixen a la ciutadania serveis per a la millora de la seva vida, solidaritat i espais de participació que articulen la convivència i la relació amb els poders públics. I Tarragona no és una excepció com demostra l’estudi Panoràmic, impulsat pel Consell d’Associacions de Barcelona, amb la col·laboració tècnica de l’Observatori del Tercer Sector, la Fundació Ferrer i Guàrdia, i la mateixa Fundació Pere Tarrés.
Veure més

Agenda

Coneixement

A on puc treballar si curso el CP d’atenció sociosanitària en institucions socials?

A on puc treballar si curso el CP d’atenció sociosanitària en institucions socials?

Cristina Vidal
Els certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten pel desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que comporti una regulació del sistema professional; i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball (SPOC, s.d).

Veure més
A on puc treballar si curso el CP d’atenció sociosanitària en institucions socials?

A on puc treballar si curso el CP d’atenció sociosanitària en institucions socials?

Cristina Vidal
Els certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten pel desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que comporti una regulació del sistema professional; i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball (SPOC, s.d).

Veure més
El desenvolupament competencial i en comunitat a través de la formació online

El desenvolupament competencial i en comunitat a través de la formació online

Marta Vendrell Montoro
La formació online o e-learning ens permet ser flexibles i adaptar la formació al ritme, temps i espai de les persones que es formen. A més de la facilitat, flexibilitat i proactivitat a l’aprenentatge que suposa, aquesta metodologia afavoreix la col·laboració, l'intercanvi d'experiències i la construcció de coneixement entre l’alumnat i el cos docent, és a dir, parlem d’una comunitat d’aprenentatge que interactua a través de plataformes tecnològiques.

Veure més
Mirades sobre la infància

Mirades sobre la infància

Jesús Vilar
Ara que arriba l'època de fer nous propòsits per a l'any que acabem de començar, pot ser un bon moment per reflexionar novament sobre les mirades que projectem sobre la infància. Per a això, i seguint la proposta que als anys 70 va fer Lloyd deMause en el seu ja cèlebre Història de la infància, jugarem amb la literatura com a font indirecta per entendre la realitat social de la infància.

Veure més
Una història que ens és familiar. Acollida i acompanyament a famílies en situació de vulnerabilitat social

Una història que ens és familiar. Acollida i acompanyament a famílies en situació de vulnerabilitat social

Equip Paidós Roquetes
El Paidós és un projecte sòcio-educatiu de participació oberta i voluntària de famílies proposades per Serveis Socials, l’Equip d’Atenció a la Infància i altres serveis socio-educatius del barri. L’equipament és com una gran casa, i les famílies en fan un ús quotidià, hi ha de tot (cuina, menjador, bugaderia, espai de joc….) menys llits, cadascú va a dormir a casa seva. 

Veure més
La soledat de les persones cuidadores

La soledat de les persones cuidadores

Marc Cadafalch i Rabassa
A Catalunya hi ha moltes famílies i persones que es fan càrrec de persones en situació de dependència, ja sigui per raó d’una malaltia o bé d’una discapacitat. La majoria de les persones cuidadores són dones. Assumir aquesta responsabilitat té repercussions en les persones cuidadores en diversos àmbits però en aquest text parlaré de l’impacte per aquestes dones en les seves relacions socials.

Veure més

Formació destacada

Mediació familiar 7 maneres d’augmentar la participació en l’organització La història de vida com a instrument de l’ACP Infància i trastorns del vincle
bloc twitter linkedin facebook instagram