Equip de monitors/es

Equip de monitors

Totes les activitats d’estiu que ofereix la Fundació Pere Tarrés, es desenvolupen amb un equip educatiu conformat per un/a director/a de lleure i un grup de monitors/es, adequadament titulats d’acord amb la normativa vigent decret 137/2003 de la GC per a les activitats de vacances i lleure amb infants i joves. El nombre de monitors/es és de 1 monitor per cada 10 participants, garantint així la plena atenció i dedicació personalitzada.

El/la monitor/a Pere Tarrés, és una persona compromesa amb els infants i l’equip a través del joc, d’activitats de lleure, esportives, manuals, de cohesió, i moltes d’altres; s’apropa als infants, els acompanya en el seu creixement i els hi transmet valors com el de la solidaritat i treball en equip, entre molts d’altres.

El seu compromís no només és amb els infants sinó també amb el seu propi equip amb qui treballa i col·labora perquè els infants visquin un Casal ple d’experiències i amistats. Aquest compromís els porta també a implicar-se amb la societat, famílies, barris, escoles, pobles, entre d’altres.

La implicació de l’equip educatiu vers els participants és un treball constant d’inclusió per tal que qualsevol infant, siguin quines siguin les seves necessitats, pugui gaudir fins al darrer dia d’una experiència única, genuïna i plena, atenent a les seves necessitats amb l’atenció específica requerida per cada infant .

Contacte

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal