Si no veieu aquest newsletter correctament feu clic aquí o copieu aquesta adreça
(https://www.peretarres.org/mails/2020/fpt/mail_enlloc_com_a_casa_5_0320/index.html) en el vostre navegador. Gràcies.


www.peretarres.org/enlloccomacasa

Segueix-nos
TwitterLinkedinFacebook

Numància, 149-151 | 08029 Barcelona | Tel. 93 430 16 06 | Fax 93 419 62 68 | fundacio@peretarres.org

PUBLICITAT
El Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili a Barcelona, c/ Numància, 149 – 151, i el Delegat de Protecció de Dades és el Departament Jurídic de la Fundació. La base jurídica del tractament de dades és la relació jurídica que manté amb el responsable del tractament i el consentiment que vau atorgar en el seu moment. Les dades es faran servir amb la finalitat de prestar els serveis que ens demaneu i per enviar-vos informació de les nostres activitats. Els destinataris de la informació són els treballadors degudament autoritzats per la direcció i l’administració pública en l’àmbit de les seves competències. Les vostres dades es conservaran mentre no ens comuniqueu el contrari. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i de no estar sotmès a decisions individuals automatitzades clicant aquí, dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable del tractament LOPD@peretarres.org o contestant a aquest correu amb el text “exercici de drets” a l’assumpte. Més informació a www.peretarres.org/avis-legal