Quiénes somos

Dr. José Mansilla López | Profesor

Desentrañando relaciones sociales

Experiencia profesional 

Antropòleg social i docent interessat en les interrelacions entre classes i moviments socials, en la construcció institucional i mediàtica de retòriques i discursos legitimadors de processos de reforma urbana, en la influència de les pràctiques turístiques en el teixit social de les ciutats i en la recuperació de la cultura popular com a forma de reivindicació de les formes culturals pròpies de les classes subalternes.

Formació

Doctor en Antropologia Social

Publicacions

Mansilla, J. A., Quaglieri, A. i Sánchez-Bergara, S. (2023). Post-COVID19 features of short-term rental applications. Flexibility as a central aspect of Airbnb in Barcelon. Cuadernos de Turismo, DOI: https://doi.org/10.6018/turismo.571641. ISSNe: eISSN: 1989-4635, 301-324.

Mansilla, J. A. (2021). Clase y activismo urbano. Propuestas a partir de una investigación etnográfica. Disparidades. Revista de Antropología, 76(2): e018. https://doi.org/10.3989/dra.2021.018. eISSN: 2659-6881

Mansilla, J. A. (2021). Social movements and class struggle: Against unequal urban transformation from the neighbourhood. Journal of Urban Affairs DOI https://doi.org/10.1080/07352166.2021.1947747