Visualitza al teu navegador

Son i alteracions funcionals

En aquest curs reflexionarem sobre el son, les alteracions de la capacitat motora i la prevenció de les caigudes.

06/04/2021 // Online // 3 h

MATRICULA'T

Envelliment i recursos socials per a persones grans

En aquest curs reflexionarem sobre l'envelliment i us oferim informació general sobre la dependència així com de serveis i recursos adreçats a persones grans en situació de dependència.

06/04/2021 // Online // 3 h

MATRICULA'T

Formació en modalitat e-learning per a cuidadores d’infants entre 7 i 14 anys

Aquest curs està adreçat a persones cuidadores no professional que tenen cura d’infants entre 7 i 14 anys i que desitgen formar-se per obtenir estratègies i coneixements per abordar l’atenció de la persona depenent, abordar les diferents patologies físiques i mentals que es trobaran i la seva evolució i analitzar estratègies necessàries per a tenir cura de si mateix.

12/04/2021 // Online // 30 h

MATRICULA'T

Mobilitzacions i ajudes tècniques

En aquest curs reflexionarem sobre la higiene postural de la persona cuidadora, les ajudes tècniques així com les mobilitzacions i les transferències.

12/04/2021 // Online // 3 h

MATRICULA'T

Primers auxilis

En aquest curs reflexionarem sobre els primers auxilis, la prevenció d’accidents, la valoració, les ferides, les cremades, les contusions i l’obstrucció de la via aèria.

12/04/2021 // Online // 3 h

MATRICULA'T

Què cal fer quan tenim un conflicte a casa?

Reflexionar, analitzar i compartir situacions de dificultat i conflictes viscuts en l’àmbit familiar.

19/04/2021 // Online // 20 h

MATRICULA'T

La cura higiènica de l'altre

En aquest curs reflexionarem sobre la higiene de la pell, les úlceres per pressió, la incontinència urinària, l'administració de la medicació i la tècnica de realització del llit ocupat.

19/04/2021 // Online // 3 h

MATRICULA'T

Les demències

En aquest curs reflexionarem sobre les demències i els transtorns de comportament i es realitzaran propostes de pautes d'intervenció.

19/04/2021 // Online // 3 h

MATRICULA'T

La cura d'un mateix

En aquest curs reflexionarem sobre el significat i els efectes de cuidar a un familiar.

26/04/2021 // Online // 3 h

MATRICULA'T

Alimentació

En aquest curs reflexionarem sobre els nutrients, s'oferiran consells per a tenir cura de l'alimentació i es reflexionarà sobre els canvis en l'envelliment.

26/04/2021 // Online // 3 h

MATRICULA'T

Grup de suport

El grup de suport virtual és un espai conduit per un psicòleg per a compartir com ens sentim i les experiències viscudes.

26/04/2021 // Online // 20 h

MATRICULA'T

Amb el suport de:

Amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF

Formació, Consultoria i Estudis
Carolines, 10
08012 Barcelona
Tel. 682 0369 53
cuidadors@peretarres.org
www.peretarres.org/formacio

Comparteix aquest correu:

PUBLICITAT
El Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili a Barcelona, c/ Numància, 149 – 151, i el Delegat de Protecció de Dades és el Departament Jurídic de la Fundació. La base jurídica del tractament de dades és la relació jurídica que manté amb el responsable del tractament i el consentiment que vau atorgar en el seu moment. Les dades es faran servir amb la finalitat de prestar els serveis que ens demaneu i per enviar-vos informació de les nostres activitats. Els destinataris de la informació són els treballadors degudament autoritzats per la direcció i l’administració pública en l’àmbit de les seves competències. Les vostres dades es conservaran mentre no ens comuniqueu el contrari. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i de no estar sotmès a decisions individuals automatitzades clicant aquí, dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable del tractament LOPD@peretarres.org o contestant a aquest correu amb el text “exercici de drets” a l’assumpte. Més informació a www.peretarres.org/avis-legal