Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull  

E-Campus fuera de servicio temporalmente

E-campus Entrar

¿Ha olvidado la contraseña y/o usuario?

 
   Facebook Fundació Pere Tarrés    Twitter Fundació Pere Tarrés    Instagram Fundació Pere Tarrés    Blog professorat facultat
Inicio | Busca tu curso | Català | Contacto | Solicitud de información | | Intranet | Fundación Pere Tarrés | Biblioteca

Profesorado y equipos

[Volver atrás]


foto_carnet

Anna López

Profesora 
 

Dades acadèmiques

 • 2014-2016: Màster Oficial en Models i estratègies en intervenció social i educativa amb infants i adolescents. Cursant el 2on curs. Fundació Pere Tarrés- Universitat Ramon Llull (Barcelona).
 • 2005-2007: Diplomatura en Treball Social. Universitat Ramon LLull (Barcelona).
 • 2002-2005: Màster en Desenvolupament internacional. Agents de Desenvolupament Internacional. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) – ONG SETEM Catalunya. Mòdul de pràctiques (480 hores) en l’àmbit de desenvolupament comunal a l’administració local de la Comuna de Mariquina (10a Regió de Xile) (resta detallat a l’apartat d’experiència professional).
 • 2000-2004: Llicenciatura d'Antropologia social i cultural. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 • 2001/2002: Estança amb Beca de Mobilitat de la Universitat Autònoma a la Universidad Católica de Chile – Crédits de la LLicenciatura d’Antropología.
 • 1999/2000: Programa de pràctiques universitàries de la Diplomatura en Educació Social. Centre Materno-infantil de Cáritas i Ajuntament de Rubí.
 • 1996-2000: Diplomatura en Educació Social Universitat Ramon Llull. Barcelona

 

Experiència professional

 • 2010-2011: CDIAP Fundació Aspanide de Santa Coloma de Gramenet. Càrrec: Treballadora Social.
 • 2008: El.laboració del Mòdul “La intervención social en un CDIAP. La comprensión del entorno y de los factores sociales en la pequeña infancia” del “Master en Atención Temprana. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento.” (Modalitat a distància). ISEP Barcelona.
 • 2007- actualment: CDIAP-DAPSI Rubí i CDIAP- DAPSI Sant Cugat. Càrrec: Treballadora Social.Funcions:  
  • Realització de l’entrevista d’acollida per a cadascuna de les  families que s’incorporen al servei.
  • Diagnòstic social i col.laboració en el pla de treball dirigit als infants i les seves families.
  • Seguiment de casos a nivell familiar.
  • Orientació i assessorament dels tràmits a realitzar per percebre prestacions dirigides a infants discapacitats i a llurs  families.
  • Orientació i assessorament sobre el procès d’inscripció tan a escoles ordinàries, a escoles especials i a escoles bressol.
  • Coordinació interdisciplinar amb els altres professionals de l’equip.
  • Coordinació amb els serveis de la xarxa (EAP, EAIA, Serveis Socials, Escoles Bressol…)
  • Co-animació dels grups de suport a la criança dirigits a mares immigrades i en situació de risc social.
  • Participació en les sessions clíniques setmanals i en les supervisions que es realitzen mensualment.
 • 2006-2009: EXIL (Programa d’atenció médico-psico-social per a víctimes  de violencia, tortura i violació dels Drets Humans). Càrrec: Treballadora Social. Funcions:

  • Realització de diagnòstic social i seguiment de casos.
  • Coordinació amb els serveis de la xarxa.
  • Co-animació del taller “Suport a la marentalitat”, dirigit a mares víctimes de violència intrafamiliar.
  • Planificació, desenvolupament i avaluació d’activitats per tal d’afavorir la integració dels ususaris i el coneixement de la societat d’acollida.
 • 2004-2005: Programa de Pràctiques i diseny de la Tesina del Mestratge de Cooperació Internacional a l’Administració local de la Comuna de Mariquina (10ª Regió de Xile), amb l’objectiu de millorar la intervenció comunal i la relació del municipi cap a les comunitats indígenes de Mariquina. Càrrec: Responsable del Programa. Funcions:

  • Disseny i desenvolupament de tècniques de participació ciutadana amb la comunitat mapuche de la zona.
  • Coordinació amb les associacions de dones mapuche de Mariquina.
  • Creació de la Taula de Dones Mapuche de Mariquina i el.laboració de propostes d’intervenció municipal per al desenvolupament econòmic, cultural i social de les dones mapuche de Mariquina.
  • Participació de la Taula de Dones Mapuche de Mariquina a l’Agenda Cultural de la Comuna.
  • Participació en l’el.laboració del Pla de Desenvolupament Comunal (Agenda XXI).
  • Participació en la Mesa de Salud Intercultural de Mariquina i col.laboració en el disseny del projecte per l’adquisició d’una unitat dental móbil accesible a las zones més rurals de la Comuna.
 • 2001-2005: Projecte de Suport Materno-Infantil de Cáritas i Ajuntament de Rubí. Càrrec: Educadora Social. Funcions:

  • Intervenció educativa en la relació materno-filial amb mares amb dificultats socials, acollides a la renta mínima d’inserció (RMI) i/o derivades dels Serveis Socials d’Atenció Primària.
  • Coordinació amb els serveis de la xarxa dedicats a la infancia  (SSAP, ABS, EAIA, CDIAP, CSMIJ…)
  • Cap de pràctiques dels alumnes de la Diplomatura d’Educació Social.
 • 2002-2003: Pla de Desenvolupament Comunitari al barri El Pinar de Rubí. Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Rubí. Càrrec: Tècnica/Responsable del Projecte. Funcions:

  • Dinamització comunitària en el barri d’alta conflictivitat social.
  • Creació de comissions per afavorir el desenvolupament social del barri i organització del procès assambleari.
  • Disseny d’accions d’intervenció educativa.
  • Coordinació amb la la Regidoria de Serveis Personals de l’Ajuntament i amb el Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya.
 • 2002: Centre Obert de l’Associació Compartir en el barri El Pinar de Rubí. Càrrec: Coordinadora del Centre. Educadora Social. Funcions:

  • Planificació, execució i avaluació d’activitats setmanals per a l’etapa d’educació primària i secundària. 
  • Coordinació dels voluntaris i dels professionals de l’equip.
  • Coordinació amb els centres d’ensenyament i amb les entitats del barri.
 • 2001: Escola Popular “La Carreta” de Santiago de Xile. Càrrec: Educadora Social. Educadora de grup d’adults no alfabetitzats.
 • 2000-2001 Centre Obert de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Càrrec: Educadora Social del grup d’adolescents. Funcions:

  • Intervenció educativa amb adolescents amb problemes de conducta i en risc social.
  • Coordinació amb els serveis socials d’atenció primària.
 • 1999-2000: CEIP Collserola de Sant Cugat del Vallès. Càrrec: Mestra suplent.
 • 1996-2004 CEIP Collserola de Sant Cugat del Valles, CEIP Pla Farreras de Sant Cugat del Valles, Asociación Casal de Ca n’Oriol de Rubí. Càrrec: Monitora de lleure per infants i adolescents.

 

Estudis complementaris: assistència i participació en Jornades, Seminaris i Congressos

 • 29 d’abril de 2016: Seminari actiu de Diagnòstic Social. Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Barcelona.
 • 14/15 abril de 2016: VII Jornada de formació per a professionals de la xarxa de  Sant Cugat en l’àmbit de la violència contra les dones. Ajuntament de Sant Cugat. Sant Cugat del Vallès.
 • 25 de Febrer de 2016: Jornada Anual de la Fundació Vicki Bernadet: “Enfrontant d’endemà: conseqüències de l’abús sexual infantil”. Fundació Vicki Bernadet. Barcelona.
 • 10 d’octubre de 2014: IX Forum Interxarxes. “El risc de decidir”. Interxarxes. Barcelona.
 • 10 de març de 2014: XXI Jornada del CDIAP Maresme: “La criança com a base de la salut mental”. CDIAP Maresme. Mataró
 • 12-14 de novembre de 2013: XII Congreso Estatal de Trabajo Social: “La intervención social en tiempos de malestares”. Fundación Congreso Estatal de Trabajo Social. Marbella
 • 11 Octubre de 2013: VII Fòrum Interxarxes: “Com abordar els Fenòmens de Violència”. Interxarxes. Barcelona.
 • 31 de Maig de 2013: X Jornada Fundació Eulàlia Torres de Beà “Mirades que sumen”. Fundació E Torres de Beà. Barcelona.
 • 24 de maig de 2013: Curs “Aspectes jurídics de l’Atenció Precoç”. Associació Catalana d’Atenció Precoç. Barcelona
 • Gener- Febrer 2013: Curs “Ser soci d’una cooperativa”. Fundació Tripartita. Barcelona.
 • Octubre 2011- Juny 2012: Curs de Treball social, línic i terapèutic. Associació Catalana d’Atenció Precoç. Barcelona
 • 22 Octubre de 2011: XIII Jornades de l’ACAP: “Perquè el diàleg entre sabers ens orienta” Associació Catalana d’Atenció Precoç. Barcelona.
 • 20 Octubre 2011: Sessió informativa sobre el Certificat de Discapacitat. Els avantatges de sol.licitar la valoració. Departament de Benestar Social i Familia. Barcelona.
 • 27 d’Abril i 9 de Maig de 2011: Seminari de treball per l’el.laboració del Perfil Professional del Treballador/a Social en el CDIAP. Departament de Benestar Social i Famiilia. Generalitat de Catalunya. Barcelona.
 • Febrer-Juny 2011: Curs “Com contribueix el treballador social en la construcció del cas en el treball interdisciplinari (social, clínic i terapèutic)” (25h). Associació Catalana d’Atenció Precoç. Barcelona.
 • Octubre-Novembre 2010: Curs “La intervención social en el CDIAP” (20h). Col.legi Oficial de Treballadors socials i Assistents Socials de Catalunya. Barcelona.
 • 29 de Maig de 2008: Jornada “Desplegament de la llei de Serveis Socials”. Espai de Debat Permanent i Aplicat de Serveis Socials. Barcelona.
 • 9 de Novembre de 2007: XI Jornades de l’ACAP: “La demanda en atenció precoç”. Associació Catalana d’Atenció Precoç. Barcelona.
 • 24-26 d’Octubre de 2007: Congrés Internacional sobre les persones nouvingudes. Secretaria per a la Immigració. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat Catalunya.
 • 13-14 de Maig de 2007: Jornades: “Nuevos enfoques terapéuticos para tratar los psicotraumas infantiles, les consecuencias de la negligencia afectiva i los maltratos: creatividad, buenos tratos i resiliencia” Consell Comarcal del Vallès Oriental. Granollers.
 • 8-9 de Juny 2006: Jornades: “Americat XXI, Joves llatinoamericans a Catalunya:Inquietuds, Expectatives, Convivència”. Casa América de Catalunya. Barcelona.
 • 21-22 d’Abril de 2006: Jornades: “Consens Social sobre Migracions”. Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat/Càritas. Barcelona.
 • 19 de Març de 2006: Taller “Exclusió social i serveis socials”. CEAR/Caritas. Barcelona.
 • 3-4 de Febrer de 2006: “Jornades per l’abolició de la tortura”. Col.legi d’Advocats de Catalunya. Barcelona.
 • 20 d’Abril de 2005: Curs para a tutors d’empreses/entitats. Cambra de Comerç de Terrassa.
 • 14 de Març de 2005: 6ª Jornada “Comunitat i Salut” sobre “Polítiques Familiars i de Conciliació. El debat a Europa”. Ajuntament de Rubí.
 • 25 de Gener de 2005: Taula Extraordinaria de l’Agenda XXI a la Comuna de Mariquina (10ª Regió, Xile): “Río Cruces, posibles impactos y líneas de acción”.Governació Provincial de Valdivia (Xile).
 • 12 de Novembre de 2004: “Encuentro Provincial de Salud Intercultural”. Participació i assistència de les diferentes associaciones indígenes de la Provincia de Valdivia (Xile). Mesa de Salud Intercultural de Mariquina.
 • 10 de Novembre de 2004: Seminari: “Análisis de las Políticas Públicas sobre Tierra y Territorios Indígenas en Chile y América Latina”. Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera.Temuco. Xile
 • 12-14 de Novembre de 2001: IV Congrès d’Antropólegs llatinoamericans. Universidad de Chile, Santiago de Xile.
 • Agost 2000: Camp de Solidaritat a la Fundació “Nueva Vida” (infants en alt risc social) de San Salvador, El Salvador. ONG SETEM-Catalunya. Barcelona
 • Març-Maig 2000: Curs “Aproximació al Tercer Món”. ONG SETEM-Catalunya. Barcelona
 • 20-22 de Juny de 1997: Simposium “Diferents nens, diverses families”. Fundación Pere Tarrès.Barcelona
 • Octubre de 1996: Títol de Voluntariat Social. INCAVOL.
 • Gener- Setembre de 1996: Títol de Monitora de LLeure. Generalitat de Catalunya.

© Fundació Pere Tarrés | Aviso legal | Mapa de la web | Accesibilidad | Contacto