MCECC
 
 
   Facebook Fundació Pere Tarrés    Twitter Fundació Pere Tarrés    Instagram Fundació Pere Tarrés
Inici | Fundació Pere Tarrés | Contacte | | Intranet | Fundació Pere Tarrés

Ajuts econòmics directes

 

  BEQUES PER A ACTIVITATS DE CURS DELS CENTRES D'ESPLAI
Beques que financen la participació a infants, adolescents i joves en les activitats de curs dels centres d’esplai. Concretament, financen l’import de matrícula del “curs d’esplai”.
Com accedir-hi?

Es realitza una convocatòria a principi de cada curs. El termini es fixa en el calendari general del Moviment. Per sol·licitar-les cal emplenar els formularis corresponents i lliurar la informació de cada infant sol·licitant.
Més informació
Tota la informació d’aquests ajuts queda recollida a les bases reguladores corresponents que podeu trobar al web del MCECC.
     
  BEQUES PER A ACTIVITATS ESPORÀDIQUES
Beques que financen la participació a infants, adolescents i joves en les activitats de caràcter esporàdic que realitzen els centres del Moviment (excursions, sortides, activitats de vacances de Nadal i Setmana Santa, etc.). Tenen l’objectiu de fomentar la realització d’activitats i sortides en cases de colònies i caps de setmana.
Com accedir-hi?
Es realitzen tres convocatòries cada curs per incloure les activitats dels diversos trimestres. Els terminis es fixen en el calendari general del Moviment. Per sol·licitar-les cal emplenar els formularis corresponents i lliurar la informació de cada infant sol·licitant.
Més informació
Tota la informació d’aquests ajuts queda recollida a les bases reguladores corresponents que podeu trobar al web del MCECC.
     
  BEQUES PER A ACTIVITATS D'ESTIU
Beques que financen la participació a infants, adolescents i joves en les activitats d’estiu. Tenen per objectiu la inclusió d’infants en situació de vulnerabilitat.
Com accedir-hi?

La convocatòria es realitza durant els mesos previs a l’arribada de l’estiu. El termini es fixa en el calendari general del Moviment. Per sol·licitar-les cal emplenar els formularis corresponents i lliurar la informació de cada infant sol·licitant.
Més informació

Tota la informació d’aquests ajuts queda recollida a les bases reguladores corresponents que podeu trobar al web del MCECC.
     
  AJUTS EXTRAORDINARIS PER ALS CENTRES D'ESPLAI
Ajuts que financen projectes de caràcter extraordinari que realitzen els centres del MCECC. Es poden demanar ajudes econòmiques per activitats innovadores, projectes que comencen, celebracions d’aniversari, etc.
Com accedir-hi?

Existeixen dues convocatòries per curs. Els terminis es fixen en el calendari general del Moviment. Per sol·licitar-los cal emplenar els formularis corresponents i lliurar-los dins del termini establert. Cada centre d’esplai pot presentar un màxim d’un projecte per curs.
Més informació

Tota la informació d’aquests ajuts queda recollida a les bases reguladores corresponents que podeu trobar al web del MCECC.
     
  CONVENI D'ACTIVITATS ORDINÀRIES
Aquest és el conveni anual que el Moviment assigna a tots els centres federats. El conveni finança les activitats ordinàries que els centres del Moviment realitzen. Ha de servir per co-finançar l’estructura general de l’entitat, la participació dels monitors/es i les accions ordinàries del centre. L’existència d’aquest conveni queda subjecte a l’atorgament del Conveni marc de la Generalitat de Catalunya al propi Moviment.
Com accedir-hi?

Aquesta subvenció s’atorga a tots els centres del Moviment pel sol fet de ser-ne membres. No requereix de cap procediment de sol·licitud. És necessari fer la correcta justificació un cop ha estat concedit. La base de càlcul del conveni s’efectua a través de les dades que els centres d’esplai tenen introduïdes al GESPLAI pel que fa a nombre d’infants, monitors/es i activitats de cada curs.
Més informació

Podeu adreçar-vos als promotors/es del MCECC per tal que us en facilitin més informació.
     
  AJUTS EN BENS INMOBLES
És un ajut del Moviment que vetlla perquè les infraestructures dels centres que en són membres estiguin en les condicions de seguretat i qualitat necessàries. Per aquest motiu, regularment, busquem fons de finançament que permetin la millora de les instal·lacions dels centres federats. Amb tot, no existeixen fons permanents que possibilitin assegurar regularment l’atorgament d’aquests ajuts.
Com accedir-hi?

No existeix una convocatòria explicita per sol·licitar aquests ajuts. Periòdicament, des del MCECC, s’avalua l’estat dels diferents immobles dels centres d’esplai i es proposen plans d’actuació. El MCECC també promou que les administracions públiques convoquin processos de sol·licitud de subvencions i en fa difusió.
Més informació

Podeu adreçar-vos als promotors/es del MCECC per tal de trametre les vostres necessitats a l’hora de reformar o millorar els locals de les vostres entitats.
     
  ALERTA DE SUBVENCIONS I CONVOCATÒRIES D'INTERÈS
Us oferim un recull ordenat i filtrat de les convocatòries que es publiquen de premis i subvencions, ja siguin d’entitats privades o d’organismes públics.
Com accedir-hi?

Podeu estar permanentment informats de les alertes disponibles a través dels butlletins “en Moviment” i també accedint directament a la pàgina web del Moviment. Així, estareu assabentats de les novetats en convocatòries, ajudes i premis.
Més informació

Accediu a la pàgina web del MCECC i consulteu l’espai “Serveis a esplais > Ajuts, premis i subvencions”.


© Fundació Pere Tarrés | Avís legal | Mapa de la web | Accessibilitat | Contacte