MCECC
 
 
   Facebook Fundació Pere Tarrés    Twitter Fundació Pere Tarrés    Instagram Fundació Pere Tarrés
Inici | Fundació Pere Tarrés | Contacte | | Intranet | Fundació Pere Tarrés

Acompanyament i assessorament

 

  ACOMPANYAMENT I MEDIACIÓ GENERAL
El MCECC disposa de diversos equips de persones que estan al servei dels centres d’esplai. L’equip tècnic, el consell directiu i l’equip de consiliaris són alguns dels col·lectius que estan a disposició dels centres per tal d’acompanyar-los i ajudar-los en determinades situacions i processos.
Com accedir-hi?

En el cas que un centre d’esplai vulgui un acompanyament específic sobre alguna qüestió concreta (per algun procés que es vulgui dur a terme al centre, per poder rebre assessorament sobre alguna qüestió particular, per mediar en algun conflicte concret,...) podeu sol·licitar la col·laboració de l’equip del MCECC.
Més informació
Podeu posar-vos en contacte amb els vostres promotors/es en qualsevol moment que ho requeriu. Ells us oferiran recolzament i també us facilitaran el contacte del tècnic/a que us assessorarà.
     
  ATENCIÓ PERSONALITZADA EN LA PRESENTACIÓ DE PREMIS I SUBVENCIONS
El MCECC us ofereix la possibilitat d’adreçar-vos als promotors/es per tal d’obtenir atenció personalitzada i recolzament explícit per a sol·licitar subvencions i ajudes. Us podrem assessorar a redactar el projecte i a fer-lo millor.
Com accedir-hi?
Podeu posar-vos en contacte amb els vostres promotors en qualsevol moment que ho requeriu. Ells us oferiran recolzament i també us facilitaran el contacte del tècnic/a que us assessorarà.
Més informació
Podeu posar-vos en contacte amb la secretaria del MCECC a través de la bústia de correu secretaria.mcecc@peretarres.org
     
  ASSESSORAMENT EN L'ÚS DEL GESPLAI
El GESPLAI és l’eina que els centres han d’utilitzar per informar de la seva activitat, però alhora també és un programa a través del qual els centres poden gestionar les dades de l’entitat (inscripcions, llistats d’infants, actes de reunió...) de manera eficient. S’ofereix assessorament i formació individual a aquells centres que ho requereixin.
Com accedir-hi?

En el moment en què ho necessiteu, l’equip del MCECC us proposarà alguna formació o acompanyament per tal de resoldre els vostres dubtes o fer una formació integral de l’eina.
Més informació

Podeu posar-vos en contacte amb els vostres promotors/es de centre per demanar informació d’aquest tràmit si hi esteu interessats.
     
  REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
El MCECC exerceix un paper de representació institucional per posar en valor els centres d’esplai davant les administracions públiques. Qualsevol centre pot requerir la col·laboració institucional del Moviment davant les administracions públiques en cas que hi vulgui interlocutar.
Com accedir-hi?

Si ho sol·liciteu, podreu demanar a l’equip del Moviment que us pugui acompanyar, assessorar o aconsellar sobre com atendre les vostres relacions institucionals. En cas de ser necessari, i si ho desitgeu, els membres del Consell Directiu també us podran acompanyar en les vostres visites i relacions.
Més informació

Podeu posar-vos en contacte amb els vostres vostres promotors/es de centre per demanar informació d’aquest tràmit si hi esteu interessats.
     
  ACOMPANYAMENT EN LA INTERLOCUCIÓ AMB ELS RESPONSABLES ECLESIALS
Cada parròquia en concret i l’església diocesana en general és l’organització a la qual els centres d’esplai del MCECC s’incardinen i formen part. El MCECC té com a objectiu facilitar l’encaix i bona convivència entre els centres d’esplai i les parròquies de què formen part.
Com accedir-hi?

En el cas que un centre d’esplai vulgui aprofundir en les relacions amb la seva parròquia, pot adreçar-se al MCECC i sol·licitar l’acompanyament per a aquesta interlocució entre ambdós agents.
Més informació

Podeu posar-vos en contacte amb els vostres vostres promotors/es de centre per demanar informació d’aquest tràmit si hi esteu interessats.
     
  TRAMITS AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT
Els Centres d’Esplai són entitats juvenils que, com a tal, pertanyen al Cens d’Entitats Juvenils que manté la Direcció General de Joventut. A més, els centres d’esplai realitzen diversos tràmits amb la Direcció General. Des del MCECC s’ofereix suport, assessorament i acompanyament a l’hora de realitzar aquests tràmits: notificacions, modificació de dades del cens, etc.
Com accedir-hi?

Quan tingueu alguna necessitat específica amb els tràmits o alguna dificultat d’interlocució, podeu posar-vos en contacte amb el Moviment per sol·licitar la intervenció. El MCECC actua per iniciativa pròpia per mantenir actualitzades les dades principals dels centres d’esplai en el Cens d’entitats juvenils.
Més informació

Podeu posar-vos en contacte amb els vostres vostres promotors/es de centre per demanar informació d’aquest tràmit si hi esteu interessats.


© Fundació Pere Tarrés | Avís legal | Mapa de la web | Accessibilitat | Contacte