MCECC
 
 
   Facebook Fundació Pere Tarrés    Twitter Fundació Pere Tarrés    Instagram Fundació Pere Tarrés
Inici | Fundació Pere Tarrés | Contacte | | Intranet | Fundació Pere Tarrés

Què és l'Assemblea General del MCECC?

 

Anualment es convoca una assemblea general amb caràcter ordinari, coneguda com AGO. Es poden convocar, també, assemblees generals amb caràcter extraordinari. Algunes de les qüestions rellevants que s’aborden en una assemblea general són:

 

  LA MEMÒRIA: és un document en el que s’hi recull, a mode de rendició de comptes, tota la feina feta durant un període passat.
     
  EL PLA ESTRATÈGIC I EL PLA D’ACCIONS: són els documents que fi xen les directrius i accions concretes que el Moviment pretén desenvolupar durant un període concret. El Moviment es dota d’un pla estratègic cada quatre anys (aprox.) i d’un pla d’accions anual.
     
  EL CALENDARI: és l’assemblea qui determina les dates en les que es celebraran les activitats i iniciatives de cada curs.
     
  L’INFORME ECONÒMIC: l’assemblea del MCECC treballa anualment un document en el que s’hi presenta l’estat de comptes de l’exercici anterior i el pressupost de l’any següent.

 © Fundació Pere Tarrés | Avís legal | Mapa de la web | Accessibilitat | Contacte