Esplai Digital

L'Esplai digital


TIC i educació

L’educació no ha quedat al marge d’aquest canvi de paradigma que les noves tecnologies ens ofereixen. Cada cop més, les aules de les escoles, instituts i universitats d’arreu veuen com la introducció de les TIC és un element potenciador de l’aprenentatge dels estudiants. Tanmateix, l’impacte que l’àmbit educatiu ha rebut de les noves tecnologies encara dista molt d’allò que les TIC poden oferir.

I és que, juntament amb l’entrada de les noves tecnologies a les institucions educatives, cal també un canvi de mentalitat i actitud vers elles i allò que impliquen, la qual cosa ha provocat que el procés d’adaptació sigui més llarg en el temps, encara no finalitzat.

Altres raons com la necessitat Les TIC a l'escolad’una forta inversió en equipaments, la dificultat d’adaptació dels propis docents o el recolzament institucional també han alentit aquesta nova etapa. Tot i això, el més important perquè el canvi en l’àmbit educatiu es produeixi és tenir clar que les TIC suposen una via per millorar la qualitat de l’ensenyament i un camí per donar resposta a les noves exigències que planteja la societat de la informació. No es tracta només d’un repte, sinó d’una necessitat perquè infants i joves puguin desenvolupar-se sense problemes dins d’aquesta nova societat on han de ser els veritables protagonistes.

Cal remarcar, també, que ens trobem davant d’un procés complex que necessàriament ha de ser progressiu per evitar que desemboqui en situacions d’analfabetització tecnològica o exclusió social per part dels agents implicats.