Fundació Pere Tarrés  
Aula Virtual
   Facebook Fundació Pere Tarrés    Twitter Fundació Pere Tarrés    Instagram Fundació Pere Tarrés
Inici | Castellano | Contacte | Sol·licitud d'informació | | Intranet | Fundació Pere Tarrés

Informació acadèmica | Etapa pràctica i memòria (120 h)

 

Pràctiques i memòria de directors de lleure

Aquesta etapa implica la realització del mòdul de pràctiques professionals o de voluntariat, que té una durada de 120 h, i d’una memòria guiada que inclou les diferents fases de l’activitat educativa desenvolupada.
 

Les pràctiques són la posada en funcionament dels objectius propis d’un director en una activitat de lleure, i les hores de treball educatiu que s’hi realitzen han d’incloure les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que s’ha dut a terme.

Les pràctiques del curs es desenvoluparan en un centre, entitat o empresa que compleixi els requisits següents:

a) Tenir un projecte educatiu i un equip de monitors estable que treballi en equip.

b) Tenir un director de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

c) Tenir un grup d’infants o de joves estable, d’entre 3 i 20 anys, i unes activitats la durada de les quals sigui suficient per poder avaluar el procés educatiu, o bé ser una instal·lació juvenil inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable. La diferència mínima d’edat entre el monitor/a i el grup d’infants ha de ser de 3 anys. En cas que les pràctiques es realitzin en grups on, com a mínim, el 90% de les persones tingui una discapacitat intel·lectual, serà indispensable que aquest grup disposi d’un projecte educatiu de lleure, i no els seran aplicables els barems de franja i de diferència d’edat.

d) Han d’ajudar l’alumne en pràctiques a créixer humanament i tècnicament, exercitant de forma tutelada els aprenentatges teòrics rebuts.

L’alumne pot començar les pràctiques una vegada cursat, mínimament, el 33% de l’etapa lectiva.

Un cop finalitzat el mòdul de pràctiques, s’avaluarà el desenvolupament de les competències de l’alumne mitjançant dos documents:

  • El certificat de pràctiques que realitza el director de lleure titulat on es valora la idoneïtat de l’alumne en funció de l’actitud i les capacitats demostrades.
  • La memòria de pràctiques que elabora l’alumne, per a la realització de la qual tindrà el suport de l’Escola de l’Esplai.

 © Fundació Pere Tarrés | Avís legal | Mapa de la web | Accessibilitat | Contacte

Segueix-nos:

Facebook Fundació Pere Tarrés Twitter Fundació Pere Tarrés Youtube Fundació Pere Tarrés Flickr Fundació Pere Tarrés RSS Fundació Pere Tarrés Linkedin Fundació Pere Tarrés Slideshare Fundació Pere Tarrés Blog Fundació Pere Tarrés Instagram Fundació Pere Tarrés


Formació, consultoria i estudis | Carolines 10 | 08012 Barcelona | Tel. 93 410 16 02 | Fax 93 439 45 15 | formacio@peretarres.org