Fundació Pere Tarrés
Accesibilitat

La Web de la Fundació Pere Tarrés ha estat dissenyada amb la intenció de ser accessible per a tothom, independentment del tipus de navegador utilitzat. La web segueix els estàndards que estableix el World Wide Web Consortium (W3C). Les parts que encara no es troben adaptades a aquests estàndards es troben en procés d'actualització.

La seva visualització és òptima com a mínim en els següents navegadors i les seves corresponents versions:

 • Internet Explorer fins a la versió 9.0
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Safari
 • Opera

 

Tamany de les fonts

Tots els tamanys dels diferents textos estan definits en termes relatius, de manera que es pot reduir o ampliar depenent de la necessitat de l'usuari. Això es pot fer de dues maneres:

 • Usant les "a A" que apareixen en el menú general superior
 • Amb les opcions dels diferents navegadors:
  • Internet Explorer: Ver > Tamaño > Aumentar
  • Mozilla Firefox: Ver > Tamaño de texto i escollir tamany
  • Google Chrome: Acercar/Alejar i escollir el porcentatge
  • Safari: Visualización > Acercar/Alejar
  • Opera: Escala i escollir el procentatgeContrast de colors

Els colors usats en aquesta web han estat pensats per la òptima visualització en totes les situacions.Disseny visual

La web utilitza una fulla d'estil (CSS) que pot ser desactivada amb les diferents opcions que ofereixen els diferents navegadors. Per exemple:

 • Mozilla Firefox: Ver > Estilo de página > Sin estilo
 • Internet Explorer: Ver > Estilo > Sin estiloImatges amb texte alternatiu

S'ha procurat que les imatges i les fotografies més relevants de la web continguin una descripció o texte alternatiu (amb el tag HTML ALT). Aquesta descripció és accesible als lectors de pantalles i és visible al posar el ratolí sobre de la imatge. 

 

Normatives

Part de la web de la Fundació Pere Tarrés compleix amb les següents normatives:

 

Valid HTML 4.01Transitional

Declara que el llenguatge HTML versió 4.01 ha estat utilitzat correctament a bona part de la web de la Fundació Pere Tarrés i la sintaxi es restringeix a la gramàtica d’aquest llenguatge.

 

ValidCSS!

Declara que la sintaxi dels fulls d’estils utilitzats a la Web de la Fundació Pere Tarrés és correcta.

 

Level A conformanceicon,      W3C-WAI Web ContentAccessibility Guidelines 1.0

Declara que bona part de la Web de la Fundació Pere Tarrés compleix les Directrius per a l’accessibilitat al contingut de pàgines web, versió 1.0 com a mínim amb el nivell A.

 

Amb tot, si detecteu alguna anomalia referent a l'accessibilitat, ens ho podeu comunicar a webmaster@peretarres.org.


Fundació Pere Tarrés | Numància 149 - 151 | 08029 | Tel. 93 430 16 06 | Fax 93 419 62 68 | fundacio@peretarres.org

SEUS DE FORMACIÓ


Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull | Santaló 37 | 08021 | Tel. 93 415 25 51 | Fax 93 218 65 90 | infofacultat@peretarres.org

Formació, Consultoria i Estudis Pere Tarrés | Carolines 10 | 08012 | Tel. 93 410 16 02 | Fax 93 439 45 15 | formacio@peretarres.org