Fundació Pere Tarrés  
Aula Virtual
     Facebook Fundació Pere Tarrés    Twitter Fundació Pere Tarrés    Instagram Fundació Pere Tarrés
Inici | Castellano | Contacte | | Intranet | Fundació Pere Tarrés

Certificats de professionalitat | Què són?

 

Certificats de professionalitatEls certificats són un pas que vol apropar els treballadors al mercat de treball. L'aprovació de tots els mòduls dels certificats mitjançant la formació, o bé l'avaluació i l'acreditació de les competències professionals (a través d'experiència professional o d'altres vies de formació) t'acrediten per aconseguir una qualificació professional inclosa dins el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Els certificats de professionalitat són les titulacions de futur que serveixen per tot Europa. Aquesta titulació dotarà la teva vida professional d’una major competitivitat i et facilitarà la mobilitat dintre d'Espanya i d'Europa.

La titulació oficial l’atorga, a Catalunya, el Servei d' Empresa i Ocupació, i és reconeguda pel "Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe)" del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Obtenir un certificat de professionalitat suposa, sense cap dubte, incrementar de forma substancial el teu currículum professional, ja que és un document oficial que es valora en qualsevol procés de selecció convocat per les Administracions Públiques, i t’acredita professionalment davant l’empresa privada.

En cadascun dels certificats que la Fundació Pere Tarrés t'ofereix, hi trobaràs descrits els llocs de treball que podràs ocupar.

Els títols de formació professional (grau mig i grau superior) i els certificats de professionalitat són les noves vies que es potencien des de la Unió Europea per aconseguir professionals adaptats a les necessitats de les entitats. Entre les dues modalitats de formació trobaràs vies de mobilitat, en funció de la manera com la teva carrera professional es vagi desenvolupant. Durant els propers anys s'integraran els dos sistemes en un únic Sistema Integral de Formació, i seran dirigits de forma conjunta per l’administració  educativa (Departament d' Ensenyament) i la laboral (Departament d'Empresa i Ocupació).

En els nostres cursos desenvoluparàs les competències pròpies del lloc de treball que vulguis ocupar. La nostra metodologia activa i participativa combina la presència a l'aula amb un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació, cosa que facilita a l'alumne els coneixements i les habilitats necessàries per preparar-se per ocupar el lloc de treball. El mòdul final de pràctiques professionals permetrà posar en pràctica totes les competències adquirides durant les hores d'estudi a les nostres aules.

La Fundació Pere Tarrés t’ofereix una nova formació ocupacional per a la teva inserció laboral i millora professional, oficial i reconeguda a tot l’Estat i a la Unió Europea. Consulta la nostra àmplia oferta de cursos!

Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 410 16 02 o enviar un e-mail a formacio@peretarres.org

 

La següent informació està extreta íntegrament de la web de l'oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya

Font: Servei d'Ocupació de Catalunya

Què és el certificat de professionalitat? Utilitat i estructura

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita aquell qui l’obté com a competent professional per al desenvolupament d'una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

Un certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una persona, independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació, tant formal com no formal.
Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i està configurat per una o més unitats de competència. La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat.
Cada unitat de competència d’un certificat de professionalitat té un bloc de formació associat que conforma un mòdul formatiu. Quan parlem de les unitats de competència ens referim a coneixements i capacitats que donen resposta a ocupacions i llocs de treball, mentre que els mòduls formatius descriuen la formació que cal per adquirir la unitat de competència corresponent.

Aquells mòduls formatius de 90 hores o més es poden subdividir en unitats formatives.

Avantatges per a les persones treballadores
Els certificats de professionalitat:

  • Reconeixen i acrediten les qualificacions professionals de les persones, independentment de la manera com les hagin adquirides.
  • Serveixen per demostrar que les persones treballadores tenen aquelles qualificacions, en el moment d’optar a un lloc de treball en el qual s’exigeixi una qualificació determinada.
  • Faciliten l’aprenentatge permanent de tota la ciutadania mitjançant una formació modular, flexible i accessible, adaptada a cada moment de la persona, tant professional com vital.
  • Permeten l’adquisició d’acreditacions oficials de forma gradual, evitant en gran mesura l’abandonament de les accions formatives iniciades.
  • Possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l’Estat. Així mateix, facilita la mobilitat laboral dins l’àmbit europeu.
  • Permeten la convalidació parcial amb estudis de formació professional del sistema educatiu.

 © Fundació Pere Tarrés | Avís legal | Mapa de la web | Accessibilitat | Contacte