Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull  

E-Campus fora de servei temporalment

E-campus Entra

Ha oblidat la contrasenya i/o usuari?

 
   Facebook Fundació Pere Tarrés    Twitter Fundació Pere Tarrés    Instagram Fundació Pere Tarrés    Blog professorat facultat
Inici | Cerca el teu curs | Castellano | English | Contacte | Sol·licitud d'informació | | Intranet | Fundació Pere Tarrés | Biblioteca

Mobilitat i intercanvis | Programes de mobilitat de grau | Pràctiques de cooperació internacional i acció comunitària (Entitats socials) 

 

Descripció

 • Realització de pràctiques acadèmiques en el marc  d’un conveni amb entitats socials locals de països d’Amèrica Llatina, el Marroc i la Índia, i coneixement de la realitat social i d’iniciatives d’acció social de la zona.
 • L’estudiant haurà de llegir i signar el document Compromís de mobilitat internacional. Programa Cooperació Internacional (IQ-FACU-105) que trobarà a l’Ecampus, abans de realitzar la mobilitat.
 • Durant l’estada de mobilitat, l’estudiant haurà de mantenir contacte amb el/la tutor/a de pràctiques, ajustar-se a la dinàmica establerta i participar en els canals creats per a optimitzar l’experiència (participació en blocs, vídeos, enviament de correus, etc). La participació és una part molt important del sistema d’avaluació de les pràctiques.
 • Un cop finalitzada l’estada de mobilitat, l’estudiant ha de realitzar un retorn de la seva experiència. Aquest retorn inclou una entrevista amb el Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals amb l’objectiu d’explicar la seva experiència, emplenar l’enquesta de satisfacció de mobilitat internacional i facilitar material escrit, gràfic, audiovisual, etc. perquè la Facultat faci difusió i socialitzi la seva experiència internacional. La realització d’aquesta entrevista és un requisit obligatori perquè les qualificacions de l’estudiant siguin introduïdes al seu expedient acadèmic.

 

L’Anna Oliva i la Núria Such, estudiants de grau de la Facultat, han fet les pràctiques de 4rt d’Educació Social 2014-2015 a la Fundaçao Fe e Alegria, al Brasil. Fe e Alegria és un moviment internacional d’educació popular integral i promoció social, basat en els valors de la justícia, la llibertat, la participació, la fraternitat, el respecte a la diversitat i a la solidaritat, dirigit a la població empobrida i exclosa, per a contribuir a la transformació de la societat.

 

En què consisteix?

Programa específic mitjançant el qual es poden realitzar pràctiques de cooperació internacional i acció sòcio-comunitària en projectes d’entitats socials a països d’Amèrica Llatina, el Marroc i la Índia sense una contrapart universitària local.

 

Places

Places de cooperació internacional i acció comunitària 2015-2016.

 

Qui pot participar-hi?

Podran participar-hi els estudiants que cursin el Practicum VI (4t de Grau), hagin cursat l’assignatura 10169-Cooperació Internacional al Desenvolupament i compleixin els requisits establerts per la Facultat.

 

Criteris d’idoneïtat de mobilitat internacional per programa

 • Informe del tutor del curs vigent.
 • Carta de motivació.
 • Haver cursat l’assignatura 10169-Cooperació Internacional al Desenvolupament.
 • En els casos en què sigui necessari, l’estudiant haurà de demostrar un nivell de llengua anglesa o francesa equivalent a B1.

 

Durada i període de la mobilitat

 • Durada: 2,5 (mínim) – 3 mesos (màxim)
 • Període:  15 setembre-15 de desembre (Amèrica Llatina i Marroc) / 15 agost-15 novembre (Índia)

 

Ajuts

L’estudiant podrà sol·licitar els següents ajuts:

 • MOBINT - AGAUR (Generalitat de Catalunya)
 • Beca Santander – CRUE
 • Beca Santander – URL

Trobareu l’enllaç de cada ajut a l’apartat de Beques i Ajuts.

 

 

Recursos 2.0

Per conèixer millor la tasca de les entitats i dels estudiants que el curs passat hi van realitzar les pràctiques, us animem a visitar diversos recursos 2.0 que poden ser molt útils per a vosaltres:

 

 

 

 

 

IMPORTANT

 • La plaça de mobilitat no serà definitiva fins que l’entitat de destinació confirmi l’acceptació de la sol·licitud.
 • Per a realitzar pràctiques en l’àmbit de la cooperació internacional, és obligatori que l’estudiant cursi el seminari de preparació per a la mobilitat, vinculat al seminari del 10511/10154Practicum VI-Pràctiques intensives i supervisió i que impartirà el tutor/a corresponent.
 • Degut a l’elevat nombre d’estudiants matriculats a l’assignatura 10169, la Facultat no pot garantir plaça a tots els estudiants que sol·licitin realitzar les pràctiques a entitats socials de cooperació.
 • La supervisió i l’avaluació acadèmica de les pràctiques les realitza el tutor/a del Practicum VI de forma virtual.
 • Les assignatures que es matriculin a la Facultat durant el semestre de la mobilitat es cursaran de forma adaptada i s’avaluaran d’acord amb l’establert a la Guia d’Aprenentatge.
 • Podeu consultar el bloc i contactar amb estudiants de la Facultat que han fet les pràctiques a les entitats que esteu valorant, ells i elles us ajudaran amb dubtes i qüestions que tingueu.

 

Testimonis

Busca els testimonis de mobilitat al web de Relacions Internacionals, al bloc de Cooperació internacional i al catàleg de Graus de la Facultat!© Fundació Pere Tarrés | Avís legal | Mapa de la web | Accessibilitat | Contacte