Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull  

E-Campus fora de servei temporalment

E-campus Entra

Ha oblidat la contrasenya i/o usuari?

 
   Facebook Fundació Pere Tarrés    Twitter Fundació Pere Tarrés    Instagram Fundació Pere Tarrés    Blog professorat facultat
Inici | Cerca el teu curs | Castellano | Contacte | Sol·licitud d'informació | | Intranet | Fundació Pere Tarrés | Biblioteca
Estàs a: Inici  > Estudis  > Graus  > Educació Social  > Pràcticum

Estudis de Grau en Educació Social | Pràcticum

Pràcticum del Grau en Educació Social

El Pràcticum de Grau esdevé un dels eixos principals de cara a l’assoliment de les competències professionals. És l’element que serveix de pont entre el món acadèmic i el món professional, ja que permet connectar els aprenentatges teòrics amb aquells que són més pràctics.

A causa de la importància de la dimensió pràctica de les nostres professions i del fet que el Grau prepari essencialment per al seu exercici, el Pla del Pràcticum es desenvolupa de forma progressiva al llarg dels quatre anys dels estudis del Grau. Durant els dos primers cursos, el Pràcticum s’organitza en seminaris pràctics, mentre que en el tercer i el quart curs les pràctiques es realitzen en centres.

Des d’aquesta òptica no hem d’identificar el Pràcticum amb les pràctiques externes, sinó que hem de tenir en compte que integra tant el treball realitzat a les aules de la universitat com l’aprenentatge en la pràctica de l’exercici professional.
 

Triple dimensió del Pràcticum 

El Pràcticum, ja sigui des del treball a les aules de la universitat com en l’espai de pràctiques, ha d’assegurar una triple dimensió:

  • Capacitació personal: conèixer les pròpies capacitats, habilitats i destreses, relacionades amb la professió.
  • Capacitació acadèmica: adquirir coneixements i desenvolupar competències vinculades a l’exercici professional, als àmbits que pot tractar i als posicionaments teòrics que emmarquen l’acció social.
  • Capacitació tècnica: saber aplicar instruments i protocols imprescindibles en l'activitat professional quotidiana.
 

Distribució del Pràcticum per cursos 

El Pràcticum de Grau de la nostra Facultat té un valor de 43 ECTS (12 ECTS distribuïts en els dos primers cursos i 31 ECTS de pràctiques externes). La distribució del Pràcticum per cursos és la següent:

Semestre Curs ECTS
  Primer  
1r Pràcticum I: Aproximació a l’Acció Social 3
2on Pràcticum II: Eines comunicatives 3
  Segon  
1r Pràcticum II: Contextos d’Intervenció Social 3
2on Pràcticum IV: Anàlisi social d’un territori 3
  Tercer  
1r i 2on Pràcticum V: Coneixement institucional (educadors)
Pràcticum V: Pràctiques en un marc institucional i supervisió (treballadors)
15
  Quart  
1r Pràcticum VI: Pràctiques d’acció professional (educadors)
Pràcticum VI: Pràctiques d'acció professional i supervisió (treballadors)
16

 

Els Pràcticums de primer i segon curs de Grau corresponen a accions formatives orientades al descobriment de recursos relacionats amb les professions socials, com les taules d’experiències, les visites a centres i els estudis del territori.

Durant el tercer curs es realitza la primera estada extensiva de pràctiques, d’octubre a abril, dos dies a la setmana  (10 hores en total) al servei o centre de pràctiques, a més d'una sessió de supervisió setmanal en el centre universitari.  El total d’hores del Pràcticum de tercer curs és de 375 h: 200 hores en el servei de pràctiques, 60 hores de supervisió i 115 hores de treball personal (tutoritzat i autònom) al llarg del curs.
      
El Pràcticum de quart curs té 400 hores de durada, distribuïdes al llarg d’un semestre: 250 hores de pràctiques intensives en el centre de pràctiques, 30 hores de supervisió i 120 hores de treball personal. Aquesta modalitat de pràctiques requereix l’assistència al centre de pràctiques 4 dies a la setmana amb sessió de supervisió setmanal, de setembre a desembre.

Document en PDF Consultar el Pla Marc del Pràcticum 

Les pràctiques externes es gestionen des del SOPP (Servei d’Orientació i Promoció Professional).

Document en PDF Consultar les empreses col·laboradores del Pràcticum © Fundació Pere Tarrés | Avís legal | Mapa de la web | Accessibilitat | Contacte