Sala de Premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a Sala d'Experts

Txus Morata García

Professora del Grau d'Educació Social, Treball Social i màsters universitaris
Directora del Màster Universitari: Models i estratègies d’acció social i educativa en la infància i l’adolescència
Investigadora Principal del Grup de Recerca GIAS (Grup de Recerca Emergent reconegut per la Generalitat de Catalunya -2014 SGR 1268.)

Especialització

Dinamització comunitària Educació en el lleure Participació Educació social Treball social

Formació

Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (2009) amb la tesi: “De l’animació sociocultural al desenvolupament comunitari: la seva incidència en l’oci” Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona Diplomada en Magisteri per la Universitat Autònoma de Bellaterra

Experiència

ESPECIALITZADA EN: Acció comunitària, lleure educatiu, participació, educació social i treball socialDes del 2003 fins a l’actualitat és professora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, de la Universitat Ramon Llull Directora del Máster Universitari en Models i estratègies d’acció social i educativa en la infància i l’adolescència Extensa experiència docent en l’àmbit universitari (graus i màsters) a la Universitat de Deusto (Bilbao) i a la Facultat de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull Experiència professional en l’àmbit de l’acció social (infància i adolescència en risc, drogodependències i justícia), així com també en projectes de dinamització sociocultural i educació en el lleure

Publicacions

Articles en revistes especialitzades: Gómez, M.; Morata, T.; Trilla, J. (2016). Childhood Participation Experiences in the Memory. Educational Review. 68:2, 189-206. Runner-up in the journal’s Article of the Year Award 2016. Muro, P.; Enjuanes, J.; Morata, T.; Palasi, E. (2016). Health promotion in a prison setting: Experience in Villabona prison. Health Education Journal. Serra, L.; Alonso, H.; Paczkowski, M.; Aragay, J. M.; Morata, T. (2016). Riborquestra, Basket Beat y Espacio Mestizo: tres buenas practicas de arte comunitario que trabajan desde la participación, el empoderamiento, la identidad y la creatividad. Búsqueda, vol. 3, núm. 17. Enjuanes, J.; Morata, T. (2016). Estudi de la substitució i suspensió de la pena en justícia juvenil. Aproximació a la realitat penal juvenil catalana. Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa, 2016, núm. 63, p. 115-126. Morata, T. (2014). Coodinació del monogràfic núm. 57 d'Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa. Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL. Nomen, M.; Morata, T. (2014). Otra prisión es posible. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, núm. 57. Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL. Morata, T. (2014) Pedagogía Social Comunitaria Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, núm. 57. Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL Morata, T.; Palasí, E. (2012). Oci i participació social de la gent gran. Avaluació d’un programa d’animació sociocultural i desenvolupament comunitari a la ciutat de Granollers. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, núm. 51. Morata, T.; Garrido, J. (2012). L’oci terapèutic i educatiu en els centres penitenciaris. Aprenentatge i servei al centre penitenciari de Lledoners. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, núm. 50. Morata, T; Garreta, F. (2012). El lleure com a dinamitzador i/o activador de comunitat/s. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, núm. 50.Morata, T. (2011). De la animación sociocultural al desarrollo comunitario: su incidencia en el ocio. Revista d'Innovació i Recerca en Educació (REIRE). http://www.raco.cat/index.php/REIRE/article/viewFile/244471/327492 Morata, T. (2011). Tercera Edad. Biblioteca Básica del Profesorado. Cuadernos de Pedagogía, núm. 15. 
Articles en revistes de divulgació: Morata, T. (2013). L’educació més enllà de l’escola. Valors. Revista de reflexió i diàleg. Setembre de 2013, núm. 107. Morata, T. (2010). La participación juvenil. El valor pedagógico de la participación. Euskadiko Gazteriarenm Kontseilua. Bilbao. Ahotile at. Morata, T. (2013). Treball comunitari i lleure. Revista Estris, núm. 190.
Llibres i capítols de llibre: Morata, T. (2016). Animación sociocultural y exclusión social: el retorno a la comunidad. En Morata, T. (coord) (2016). Pedagogía Social Comunitaria y exclusión social. Editorial Popular. Madrid. Morata, T. (coord.) (2016). Pedagogía Social Comunitaria y exclusión social. Editorial Popular. Morata, T.; Palasí, E.; Valencia, M.; Burguet, M. (2016). Guía teòrico-metodològica model Reforç Educatiu Xarxa de centres socioeducatius – FPT. Ed. Graó Morata, T.; Muro, P.; Sabater, J. (2016). Prácticas de pedagogía comunitaria para la construcción de cohesión social. Un análisis de prácticas de éxito. En Retos docentes universitarios como desafío curricular. McGraw-Hill Education. Morata, T.; López, P. (2015). Ocio, comunidad y resiliencia. En Trauma, contexto y exclusión. Promocionando Resiliencia. GEU EDITORIAL. Morata, T.; Palasí, E.; Valencia, M. (2016). Programa de refuerzo educativo en centros abiertos diarios para niños y adolescentes en riesgo de exclusión social. En Políticas de Inclusión Social de la Infancia y de la Adolescencia. Editorial Grupo 5, Madrid. ISBN: 978-84-943980-8-7. Gómez, M.; Morata, T.; Noguera, E.; Cifre, J., Trilla, J. (2014). El recuerdo de las experiencias infantiles. Participación infantil y construcción de ciudadanía. Editorial Graó. Barcelona. Morata, T., Trilla, J.; Noguera, E.; Gómez, M. (2014). El impacto percibido de las experiencias infantiles. Participación infantil y construcción de ciudadanía. Editorial Graó. Barcelona. Sabater, J.; Morata, T.; Muro, P. (2014). Social Work and Social Research in Spain, en ERIS Monographs, Volume III. Social Work Research across Europe- Methodological positions and research practice. Morata, T.; Enjuanes, J.; Palasí, E. (2013). La unidad terapéutica y educativa del centro penitenciario de Villabona como nuevo paradigma de intervención penal. En I Congreso de Ciencia de la Educación y el Desarrollo: Santander.  Morata, T. (2012). Animación sociocultural y escuela. En La animación sociocultural. Una estrategia para el desarrollo y el empoderamiento de comunidades. Editorial UOC. Morata, T.; Muro, P.; López, P.; Pulido, M.A.; Sánchez, J.; Valverde, J. M. (2011). Participación, corresponsabilidad y cogestión como modelo de educación comunitaria en el ámbito penitenciario. En José Mª Román Sánchez, Miguel Ángel Carbonero i Juan Donoso (compiladores). Educación, aprendizaje y desarrollo en una sociedad multicultural. Ediciones de la Asociación Nacional de Psicología y Educación. Madrid, 2011. Morata, T.; Muro, P.; Palasí, E. (2011). La pedagogía comunitaria en la Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitenciario de Villabona y en otros proyectos de reinserción social. En II Jornada monográfica de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social y Educación Social. Una mirada al futuro. Facultat d'Educació. Universitat Complutense de Madrid. Madrid, 29 d'abril de 2011. Editora: María R. Belando Montoro. Universitat Complutense de Madrid. Sesé, A.; Morata, T. (2010). Inserjove. Educando la ocupabilidad. En Capellin, M.J. et al. El derecho a la ciudad. El derecho a la ciudadanía. Mª José Capellin et al. Gijón. Morata, M. J. (2009). El lleure educatiu a l’inici del segle XXI. Editorial Claret. Col·lecció Animació Sociocultural, núm. 31. Morata, M. J. (2007). Coordinació de l’obra Perspectives de l’educació en el lleure. Editorial Claret. Col·lecció Animació Sociocultural, núm. 28. Barcelona, 2006. Morata, M. J. (2006). Coordinació de l’obra La direcció d’activitats i entitats de lleure infantil i juvenil. Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai. Editorial Claret. Barcelona. Morata, M. J. (2006). Manual Integral de Acción Voluntaria per a la Plataforma Voluntariado de España. Madrid. Morata, M. J. (1997). Animació Sociocultural i Marginació i Animació Sociocultural i Desenvolupament Comunitari en el llibre Animación sociocultural. Teoría, programas y ámbitos. Coordinador: Jaume Trilla. Editorial. Ariel, Barcelona. Portal de recerca: https://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0002-8898-183X

Bloc Pere Tarrés

Vegeu articles

Contacte

Àrea de Premsa
Tel. 93 430 16 06
premsa@peretarres.org