Sala de Premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a Sala d'Experts

Paco López Jiménez

Professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL

Especialització

Educació social Infància Adolescents i joves Perspectiva cristiana de la societat

Formació

Màster en Teràpia breu estratègica pel "Centro di Terapia Strategica di Arezzo" i el "Mental Research Institute of Palo Alto" Doctor en Psicologia per la Universidad de Valladolid Llicenciat en Psicologia per la Universidad Pontificia de Salamanca

Experiència

ESPECIALITZAT EN: Competències socials, estratègies d'aprenentatge, resiliència, infància, adolescència, educació social, psicologia comunitària i psicologia social Degà de la Facultat d’Educació social i Treball social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull entre 2007 i 2017. Com a responsable de projectes d'intervenció amb infants, adolescents i joves, ha estat coordinador dels programes de prevenció de drogodependències en l'àmbit juvenil del Consejo de la Juventud de Castilla y León, coordinador de la Casa de Juventud "Aleste", a Valladolid, soci fundador i president de "Adrede, S. Coop" (cooperativa d'animació comunitària) i educador en diverses projectes del Centre Juvenil "Martí Codolar", de Barcelona. Com a formador de professionals de l'acció social, ha participat o participa en els equips docents dels Graus en Educació Social i Treball social, del Màster universitari en models i estratègies d'intervenció social i educativa amb infància i adolescència i del Màster universitari en Pedagogia social i comunitària. Té una àmplia trajectòria docent en matèries relacionades amb la Psicologia social i educativa i la Pedagogia comunitària, tant a la Universitat (en la qual és docent des del 1996) com en altres contexts de formació d'agents educatius i socials. En l'àmbit escolar, ha estat coordinador del Servei d'Assessorament Psicopedagògic de les escoles professionals Salesianes de Sarrià, en les quals també ha desenvolupat la docència en les matèries de Formació i orientació laboral, Relaciones en l'entorn de treball i Ètica sociolaboral als cicles formatius de grau mitjà i superior i Psicologia i Filosofia al Batxillerat. Ha centrat les seves aportacions científiques en la vessant aplicada de l'assessorament psicopedagògic en contexts d'educació formal i informal i en l'anàlisi de les estratègies comunicatives i els processos d'aprenentatge, especialment en àmbits i temàtiques relacionades amb l'educació social. Actualment és membre del grup de recerca GIAS (Grup d’Innovació i Anàlisi Social).

Publicacions

López, P.; Riberas, G.; Martínez, O. (2016). Las pautas de análisis cualitativo de la intervención: una herramienta para el autoanálisis, la supervisión y la formación de los profesionales en contextos sociales y educatives. Revista CIDUI, núm 3. López, P.; Navarro-Segura, L.; Torras, I. (2017). Las escenas temidas de los estudiantes y el desarrollo de competencias para afrontar situaciones profesionales. Revista de Educación Social, núm. 24, pàg. 845-856. López, P. (2017). Competències socioemocionals i salut en educació social. Educació social. Revista d'intervenció socioeducativa, núm. 66, pàg. 51-69. López, F. J.; Morata, T. (2015). Ocio, comunidad y resiliencia. En Salvador, A.; Silva, C. (coord.). Trauma, contexto y exclusión. Promocionando resiliencia. Granada: GEU. López, P. (2015). Las intuicions pedagògiques de Joan Bosco: una lectura des de l’educació social. Educació Social: revista d'intervenció socioeducativa, núm. 60, pàg. 102-119. López, P. (2015). Juan Bosco: lecciones de educación social. En la Calle. Revista sobre situaciones de riesgo social. Núm. 31, pàg. 11-15. López, P.; Navarro-Segura, L. (2015). La competencia social de los profesionales de la acción social y educativa. En Rosa, G.; Riberas, G. (coord.). Inteligencia profesional: ética, emociones y técnica en la acción socioeducativa. Barcelona: Claret. López, P. (2015). La lógica estratégica en la intervención social y educativa. En Rosa, G.; Riberas, G. (coord.) Inteligencia profesional: ética, emociones y técnica en la acción socioeducativa. Barcelona: Claret. Rosa, G.; Riberas, G.; López, P. (2014). Evaluación y prospectiva del grado en educación social de la universidad Ramon Llull. En AA.VV. Fórmulas renovadas para la docencia superior. Madrid: ACCI. Rosa, G.; Riberas, G.; López, P. (en premsa). Assessment and prospects of social education degree at Ramon Llull University. En AA.VV. Reformed methods for higher education. Palm Beach – Florida. Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences Press (JAPSS Press). Rosa, G.; Riberas, G.; López, P. (en premsa). Avaliação e previsão do curso de educação social da Universidade Ramon Llull. En AA.VV. Fórmulas renovadas para a docência no ensino superior. Lisboa. López, P.; Rosa, G. (2014). El desarrollo de competencias para la promoción de la resiliencia: buenas prácticas y procesos formativos en Educación Social. Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas. Núm. 45, pàg. 145-163. Rosa, G.; Navarro-Segura, L.; López, P. (2014). El aprendizaje de las habilidades sociales en la universidad. Análisis de un experiència formativa en los grados de Educación social y Trabajo social. Formación Universitaria, vol 7, núm. 4, pàg. 25-38. Navarro-Segura, L.; Rosa, G.; López, P. (2013). Estratègies analògiques i sentit de l’humor en l’aprenentatge de la competència social dels professionals de l’educació social. Educació Social: Revista d'Intervenció Socioeducativa, núm. 53, pàg. 53-72. López, P. (2012). Intervenció estratègica amb famílies; reduir la complexitat per a potenciar els seus recursos. Educació Social: Revista d'Intervenció Socioeducativa, núm. 49, pàg. 49-70. López, P. (2012). Crisi, valors i acció social. Educació Social: Revista d'Intervenció Socioeducativa, núm. 49, pàg 6-8. López, P. (2011). Excelencia universitaria: el compromiso con la calidad real. Educaweb. Monográfico excelencia universitaria. López, Paco (2006). Acompañar a los jóvenes en el camino de la inserción social y laboral. En la calle, revista sobre situaciones de riesgo social, núm. 5, pàg. 2-4. López, P. (2008). Una mirada al mago sin magia. De la orientación al asesoramiento psicopedagógico en la escuela. Educaweb. Monográfico Orientación profesional. López, P. (2008). Las pruebas de acceso a la universidad en España: algunos apuntes críticos. Educaweb. Monográfico Universidad. López, P. (2008). Construir la resiliencia en la práctica educativa: estrategias y actuaciones pensadas por y para educadores/as. Misión Joven, núm. 378, pàg. 29-54. López, P. (2005). La transició al món laboral vista des d'una escola de formació professional. Monogràfic sobre transició al trebal de la Revista Escola Catalana, núm. 421, pàg. 20-25. López, P. (1998).Les habilitats socials de l' educador: un recurs clau en la relació d' ajuda. Educació Social: Revista d'Intervenció Socioeducativa, núm. 10, pàg. 41-56. López, F. J. (1997). Coordenades per al treball amb adolescents i joves. En AA.VV. Perspectives per a les colònies i activitats de vacances. Barcelona. Pleniluni, pàg. 45-62.
Portal de recerca: http://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0002-9808-5481

Bloc Pere Tarrés

Vegeu articles

Contacte

Àrea de Premsa
Tel. 93 430 16 06
premsa@peretarres.org