Sala de Premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a Sala d'Experts

Óscar Martínez Rivera

Professor del Grau en Educació Social i Treball Social

Especialització

Educació social Discapacitat Inserció laboral Formació

Formació

Doctor en Educació i societat a la Universitat de Barcelona Màster en Societat de la informació i el coneixement Llicenciat en Psicopedagogia Diplomat en Educació Social (URL) Postgrau en Expert en inserció laboral (URL)
Postgrau en Educació i TIC (eLearning)

Experiència

ESPECIALITZAT EN: Educació social, diversitat funcional / discapacitat, inserció laboral, societat del coneixement i e-learning Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull (2001 – fins a l'actualitat) Professor a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (2008 – fins a l'actualitat) Educador social a la Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual del Taller Escola Barcelona (1997-2016). Altres experiències en lleure i oci

Publicacions

Llibres: Forteza, D.; Torres, J. A. (coord.) (2017). Formación curricular en diseño para todas las personas en Educación. CRUE y Fundación ONCE: Madrid.De la Fuente, Y. (coord.) (2014). Formación curricular en diseño para todas las personas en Trabajo Social. CRUE y Fundación ONCE: Madrid. Martínez, O.; Forés, A. (2014). Acción Social 2.0. Para crear, compartir y reinventar. Eduvim: Córdoba (Argentina). (Versió en català publicat per Editorial UOC). Martínez, O.; Planella, J. (2010). Alterando la discapacidad. Manifiesto en favor de las personas. Ed. Ediuoc: Barcelona Martínez, O.; Planella, J. (2011). Acció socioeducativa i diversitat funcional. Ed. Ediuoc: Barcelona.
Artícles a revistes: Martínez-Rivera, O. (2016). Habitar recursos residenciales de acción educativa. Revista Repere d'educació de la Universitat de Bucarest, vol. 9, 43-54. Recuperat a: http://editura-unibuc.ro/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2016/04/REPERE-22015-bun-pentru-site.pdf Martínez-Rivera, O. (2016). Uso de aplicaciones y plataformas online para hacer trabajos en la Universidad. Revista Opción de la Universitat de Zulia (Veneçuela), any 32, 8, 209-224. Recuperat a: http://200.74.222.178/index.php/opcion/article/view/21531/21339 López, P.; Riberas, G.; Martinez-Rivera, O. (2016). Las pautas de análisis cualitativo de la intervención: una herramienta para el autoanálisis, la supervisión y la formación de los profesionales en contextos sociales y educatives. Revista CIDUI, vol. 3. Recuperat a: http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/1006 Duta, N.; Martínez-Rivera, O. (2015). Between Theory and Practice: The Importance of ICT in Higher Education as a Tool for Collaborative Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 180, 1466–1473. Recuperat a: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815016407 Martínez-Rivera, O. (2014). L’emoció d’enfrontar-se a la crisi diària des de l’educació social. Quaderns d’Educació Social. 16, 58-67. CEESC: Barcelona. Martínez-Rivera, O. (2014). Entre la discapacidad y la diversidad funcional: El profesional delante de los cambios de paradigmas i no solament paraules. Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa, 58, 11-24. Recuperat a http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/284915 Martínez-Rivera, O. (2014). Diversitat funcional (discapacitat) i espiritualitat. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 56, 113-126. Recuperat a http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/275593 Martínez-Rivera O.; Garreta, F.; Navarro-Segura, I. (2013) L'avaluació entre iguals en l'educació social: entre el professional i l'acadèmic. Educación social. Revista de Intervención Socioeducativa, 53, p. 25-38. Recuperat a: http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/263615/368968 Martínez-Rivera, O. (2012). El trabajo de las personas con diversidad funcional en la sociedad de la información. Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades, 4, 67-88. Recuperat a http://ojs.udg.edu/index.php/pedagogia_i_treball_social/article/view/37/72 Benavent, E; Pulido, M; Martínez, O. (2010). Societat de la informació i el coneixement i acció social: persones, tecnologia i canvi social. Revista d'Educació Social, núm. 44. Recuperat a: http://www.raco.cat/index.php/educaciosocial/article/viewArticle/202107/0 Martínez, O.; Planella, J. (2010). El professional de l’acció social vs la institucionalització de la discapacitat: Procés d’enfrontament, alteració i indigència. Revista Espai Social. 11, 4-9. Martínez, O.; Planella, J. (2010.). Infàncies amb etiquetes diferents: la discapacitat com a eix central de l'inici de la vida. Butlletí dels professionals de la infància i l'adolescència de la DGAIA. Martínez, O.; Planella, J. (2008). Pedagogia i tecnologia de l'esperança. L'educació social i les noves formes tecnològiques d'acompanyament. Quaderns d'Educació Social, núm. 11. Ed. Col·legi d'Educadores i Educadors Social de Catalunya: Barcelona. Martínez, O.; Planella, J. (2006). Pisos compartidos: Recursos o viviendas para personas adultas con retraso mental. Apuesta por la calidad de vida. Revista de Educación Social, núm. 5. Edita: Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES). http://www.eduso.net/res/?b=8&c=68&n=194 Martínez, O. (2006). Lleure per a tothom. Idees per reflexionar sobre la intervenció amb persones amb discapacitat. La direcció d'activitats i entitats de lleure infantil i juvenil. Ed. Claret: Barcelona, p. 221-227. Martínez, O.; Violant, N. (2001) Compromís per la professió. Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducatival, núm. 18. Fundació Pere Tarrés: Barcelona.
Capítols del llibres: Martínez-Rivera, O. (2014). “El profesional ante la diversidad funcional”. En: Riberas, G.; Rosa, G. [coord.] Inteligencia profesional: ética, emociones y técnica en la acción socioeducativa. Editorial Claret Martínez, O. (2011) “Tecnología y acción social: entre la política, la economía y la Sociedad”. A: Moyano, S; Planella, J. Voces de Educación Social. Ed.UOC: Barcelona Martínez, O; Pié, A. (2007) La satisfacción en entornos virtuales de formación. En: Bach, E; Forés, A. (Coord) E-mociones. Comunicar y educar a través de la red. Ed. Ceac (Grupo Planeta): Barcelona. Martínez, O; Violant, N (2003) Classes d'Educació Social. En: J. Planella i J. Vilar (2003) L'Educació social: projectes, perspectives i camins. Edicions Plenilum: Barcelona.

Bloc Pere Tarrés

Vegeu articles

Contacte

Àrea de Premsa
Tel. 93 430 16 06
premsa@peretarres.org