Sala de Premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a Sala d'Experts

Miguel Ángel Pulido Rodríguez

Professor a la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL

Especialització

Infància Adolescents i joves Perspectiva cristiana de la societat Educació i tecnologia

Formació

Diplomat en Educació Social a l'Escola Universitària d'Educació Social - Fundació Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull Llicenciat en Comunicació audiovisual per la Universitat de Barcelona Doctor per la Universitat de Lleida Estades de recerca a: Graduate School of Education and Information Studies de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA, Estats Units) (2007 - 3 mesos) Department of Media and Communications de la London School of Economics and Political Science (LSE, Regne Unit) (2007 - 3 mesos) Graduate School of Social Work – Boston College (Boston, Estats Units) (2015 - 1 mes) Gradute School for Social Service – Fordham University (Manhattan, NY, Estats Unnits) (2015 - 1 mes)

Experiència

ESPECIALITZAT EN: Infància i adolescència, treball social comunitari, xarxes socials, mitjans i prevenció d’abusos sexuals en la infància i l’adolescència, inclusió dialògica, socialització preventiva de la violència de gènere, actuacions educatives d’èxit, comunitats d’aprenentatge i laïcitat multicultural.

Experiència en l’àmbit professional d'Educació Social i Treball Social: Membre de l’equip de formadors de formadors en Comunitats d’aprenentatge (2010-...) Cooperació internacional: Projecte de construcció d’un hospital a la província d’Akatà a Togo, 1995. Projectes de desenvolupament comunitari al medi rural: Proyecto de Desarrollo comunitario ‘Sierra de Segura’ a Yeste, Albacete, 1996. Acompanyament de les associacions de les aldees de Boche, Majada-Carrasca, Cortijo de la Juliana, Llano de la Torre, La Raspilla, La Parrilla i Moropeche. Tallerista (teatre) al desaparegut Centre Penitenciari de joves de la Trinitat Vella, 1999-2000. Educador a la Comunitat d’Aprenentatge de ‘La Verneda – Sant Martí’ i Dinamitzador del Punt Òmnia de l’Associació Àgora (1999-2003/2008-2009). Educador a la Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes de Catalunya, FACEPA (2001 i 2003). Educador al Centre d’Acollida Estrep (1997) i al Centre Educatiu de Justícia Juvenil L’Alzina (2007-2008).
Experiència investigadora: Membre del grup GIAS (Grup de Recerca Emergent de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés) des del 2014. Membre des del 1999 del CREA, Community of Researchers on Excellence for All. Membre del GRESUD, Grup de Recerca Consolidat en Educació Superadora de Desigualtats, fins al 2 de febrer del 2014. Va ser membre del Grup de recerca emergent GRIHO, Grup de Recerca en Interacció Persona - Ordinador i Integració de Dades, entre els anys 2005 i 2007. Becari FI de la Generalitat de Catalunya (Formació de Personal Investigador) al Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida (2004-2007).
Projectes de recerca en què ha participat i/o participa:
Programa Marc: Workaló. The creation of new occupational patterns for cultural minorities: The Gypsy case.
IMPR – Improving the human research potencial and the socio-economic knowledge base. (IMPROVING) - Comissió Europea. Direcció General XII. 2001-2004.
Pla Nacional I+D+i: Interacciones sociales y diálogos que transforman recuerdos y promueven relaciones afectivo-sexuales libres de violencia desde los centros de educación secundaria. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Plan Nacional de I+D+i, 2017-2019 (en curs) Ocio, Acción sociocultural y Cohesión Social. Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional de I+D+i, 2015-2017 (En curs) Espejismo del ascenso y socialización de la violencia de género. NBSO – Programa Nacional sobre Problemas Sociales y Bienestar Social. Plan Nacional I+D+i. MCIN – Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010 – 2012. Violencia de género en las universidades españolas. MTAS – Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría General de Políticas de Igualdad / IDON – Instituto de la Mujer / Subdirección General de Estudios y Cooperación, 2006 – 2009. APADIS. Generación de un entorno virtual de aprendizaje accesible para personas mayores con o sin discapacidades. El aprendizaje abierto y a distancia en la educación formal y del tiempo libre de las personas mayores. Plan Nacional I+D+i. MTAS – Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales / IMSE – IMSERSO, 2006 – 2008. Callí Butipén: Mujer gitana y mercado laboral. Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento – Ciencias Sociales (BSO). MTAS – Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer, 2003-2005. Altres: Laïcitat multicultural i gestió de la diversitat religiosa als contextos educatius. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 2014RELIG0007 (2014-2015) Diàlegs entorn la interculturalitat. DECU – Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2006 – 2007. Codis d’interpretació cultural per als professionals de la sanitat, l’atenció primària i l’educació. DECU – Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 2006 – 2007. ¿Qué hay de nuestro aquí? Generación de conocimiento sobre valores, imágenes y discursos de minorías culturales no recogidos en los medios. CDAC – Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 2006. Análisis del tratamiento informativo de los hechos de Ceuta y Melilla. Análisis del contenido realizado conjuntamente con asociaciones representativas de los grupos culturales afectados. CDAC – Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 2005. Educació en valors per a la prevenció de la violència de gènere als instituts d’educació secundària. Ajuts per a projectes de recerca. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR – ARIE, 2004 – 2005. E-Quality. Promoting democracy and participation in ICT environments. e-learning programme – FACEPA, 2004 – 2005. ABE Campus. Virtual Adult Basic Education Communities in Europe. Minerva Action Socratres Program, 2003-2005. Percepcions i possibilitats dels punts d’accés públic a Internet. Anàlisi de la realitat i generació d’un pla de formació per a Catalunya. Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. DURSI, 2002 – 2003.
Beques competitives de recerca concedides:
Beca per a la formació del personal investigador universitari: AGAUR, 2004-2007, Universitat de Lleida. Beques per a estades d’investigació predoctorals i duració Beca/Bossa de viatge predoctoral: AGAUR 2006 BE-2 00347. Multiculturalism and media. Graduate School of Education and Information Studies. Department of Education. University of California at Los Angeles (UCLA). 5 d’abril – 4 de juliol 2007: Graduate School of Education and Information Studies. University of California at Los Angeles (UCLA). Los Ángeles, EUA. Beca/Bossa de viatge predoctoral: AGAUR 2007 BE-1 00327. Communicative Critical Methodology and Dialogical Design  of Human-Computer Interaction. 8 d'agost – 11 de novembre de 2007. Department of Media and Communications. London School of Economics and Political Science. London, UK.
Presència a repositoris de CV vinculats a la recerca: Google acadèmic Researchgate ORCID Researcher ID SCOPUS ID

Publicacions

Articles JCR: Pulido-Rodríguez, Miguel Ángel; Amador, Jelen; Alonso Rodrigo, Eva (2015). Manuel, Recovering the Sense of Democratic Movement Through Living Solidarity in Dialogic Literary Gatherings. Qualitative Inquiry, November 17 2015, doi: 10.1177/1077800415614027  (SSCI-JCR). Redondo, Gisela; Pulido-Rodríguez, Miguel Ángel; Larena, Rosa; de Botton, Lena (2014). Not without them: The Inclusion of Minors’ Voices in Cyber Harassment Prevention. Qualitative Inquiry, 7(20), 895-901, doi: 10.1177/1077800414537214 (SSCI-JCR). Elboj, Carmen; Pulido-Rodríguez, Miguel Ángel; Welikala, Thushari (2013). Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la salida del aislamiento rural. El caso de Ariño. En Scripta Nova, revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. (SSCI-JCR). http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-427/sn-427-2.htm
Articles a revistes científiques amb avaluació externa (peer review): Melgar, Patricia; Pulido-Rodríguez, Miguel Ángel; Valverde Beatriz (2016). Modelo dialógico de prevención de conflictos. Revista Padres y Maestros, 367, doi: http://dx.doi.org/10.14422/pym.i367.y2016.006 Aiello, Emilia; Mondéjar, Eduard; Pulido-Rodríguez, Miguel Ángel (2013). Communicative Methodology of Research and Recognition of the Roma PeopleInternational Review of Qualitative Research, 6(2), 254-265. De Botton, Lena; Pulido-Rodríguez, Miguel Ángel (2013). Une Nouvelle Laïcité Multiculturelle, International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 2(3),  236-256. http://www.hipatiapress.com/hpjournals/index.php/rimcis/article/view/823/775 Aguilar,  Consol; Alonso, María José; Padrós, María; Pulido, Miguel Ángel (2010). Lectura dialógica y transformación en las comunidades de aprendizajeRevista Interuniversitaria de Formación del Profesorado AUFOP. núm. 67, p. 31-44. Munté, Ariadna; Pulido, Miguel Ángel (2009). El Papel del trabajo social en el sueño de barrioRevista de la Asociación de Sociología de la Educación (RASE), vol. 2, núm. 3, p. 56-65. Tortajada, Iolanda; Pulido, Miguel Ángel (2008). Alfabetización digital dialógicaGlobal Media Journal The Global Network of Communication Scholars. Edición Iberoamericana, vol. 5, núm. 10, p. 1-24.
Altres articles a publicacions científiques o divulgatives: Ruiz, Laura; Pulido, Miguel Ángel (2012), Las tertulias literarias dialógicas. Periódico Escuela, núm. 4, p. 1-3. Benavent,  Enric; Martínez, Òscar; Pulido, Miguel Ángel (2010), Sociedad de la información y el conocimiento: personas, tecnología y cambio social. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, núm. 44, p. 28-44 Pulido, Miguel Ángel (2007). Educació a distància o semipresencial. Papers d’Educació de Persones Adultes, núm. 53, p. 13-14. de Botton, Lena; López, Laura; Malé, Jordi; Pulido, Cristina; Pulido, Miguel Ángel; Thiak, Ababakar; Tortajada, Iolanda (2006). Lectura intersubjetiva e intercultural del tratamiento informativo de los hechos de Ceuta y Melilla. Quaderns del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, núm. 23-24, p. 51-66 [English version] Elboj, Carmen; Pulido, Miguel Ángel (2004). Nuevas tecnologías en el medio rural. Cuadernos de Pedagogía, núm. 341, p. 73-75. Pulido, Miguel Ángel (2004). TIC al servei de la comunicació. Papers d’educació de Persones Adultes, núm. 45, p. 18-20. Pulido, Miguel Ángel (2004). El cinema com a recurs per a l’aprenentatge. Papers d’educació de Persones Adultes, núm. 42-43, p. 17-19.
Capítols de llibre (incloent-hi actes publicats de congressos): Pulido, Miguel Ángel; Rodríguez, Cristina; Tortajada, Iolanda. (2009). ¿Cómo interpretan los grupos culturales su representación mediática? AAVV (2009). Actes del Congrés El Congreso Iberoamericano de comunicación en la era digital. Sevilla: Universidad de Sevilla. López, Laura; Pulido, Cristina; Pulido, Miguel Ángel; Tortajada, Iolanda. (2008). Bases teóricas para el análisis de la representación de las relaciones afectivas en los medios. Moragas i Spà, Miquel (coord) (2008). I+C Investigar la comunicación. Actes i memòria final del Congrés Internacional Fundacional AE-IC. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès: Universitat Autònoma de Barcelona. Pulido, Miguel Ángel. Critical Digital Education. Soto, Lourdes (coord.) (2007). The Praeger Handbook of Latino Education in US. Westport, CT: Praeger Publishers. Pulido, Cristina; Pulido, Miguel Ángel; Serrano, M. Ángeles; Tortajada, Iolanda (2007) Dialogic Reading: Learning to Read Through Interaction, a International Communication Association 57th Annual Conference. Pulido, Cristina; Pulido, Miguel Ángel; Tortajada, Iolanda (2006) ¿Puede haber un entorno participativo que no se haya diseñado desde la participación? III Congreso online de l’Observatorio de la Cibersociedad: Conocimiento abierto. Sociedad libre. García, Carme; Manso, Inmaculada; Pérez-Portabella, Antoni; Pulido, Miguel Ángel; Tortajada, Iolanda.(2005) El papel de la interacción en el aprendizaje. Llibre d’actes de Primeras Jornadas sobre la enseñanza de la Computer-Human Interaction, p. 135-141. Puertollano: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha

Bloc Pere Tarrés

Vegeu articles

Contacte

Àrea de Premsa
Tel. 93 430 16 06
premsa@peretarres.org