Sala de Premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a Sala d'Experts

Maite Marzo Arpón

Professora dels Graus en Educació Social i en Treball Social i dels Màsters universitaris en Direcció, gestió i intervenció en Serveis Socials i en el de Models i estratègies d’acció social i educativa en la infància i l’adolescència.

Especialització

Acció social Infància

Formació

Doctora en Pedagogia (2007) per la facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona amb la tesi doctoral: Características de los educadores sociales de los recursos residenciales de atención a la infancia y a la adolescencia de Barcelona y provincia Postgrau en Metodologia d'avaluació i millora de la qualitat assistencial, Fundació Avedis Donabedian, Universitat Autònoma de Barcelona, 2001 Màster en Intervenció socioeducativa amb infància i adolescència en situació de risc o conflicte social, Centre de Postgrau Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, 1996 Llicenciada en Pedagogia per la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació (Universitat de Barcelona, 1988)

Experiència

ESPECIALITZADA EN: Qualitat i acció social, infància tutelada i competències d'empleabilitat Especialitzada en Intervenció socioeducativa amb infància i adolescència en situació de risc social, i en qualitat en les organitzacions socials. Des de 1997 és professora a la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull. Des del curs 2007/08 fins al curs 2011-2012 assumeix la direcció del Màster universitari en Direcció, gestió i intervenció en serveis socials de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull.

Publicacions

Rodriguez, M.; Marzo, T.; Coscolla, R. (2015). El projecte educatiu d’un CRAE: una experiència de construcció participativa. Educació social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 60, 87-101. http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/296671/385599 Marzo, T.; Arnau, L.; Jariot, M. (2014). Empoderamiento de las adolescentes tuteladas en su proceso de transición a la vida adulta: el desarrollo de las competencias de empleabilidad. Dins de Silvestre, M.; Royo, R.; Escudero, E. (eds.). El empoderamiento de las mujeres como estrategia de intervención social. Universidad de Deusto, 2014. Serie Maior; vol.16. Deusto digital. Publicaciones de la Universidad de Deusto. Arnau-Sabatés, L.; Marzo, M. T.; Jariot-Garcia, M.; Sala-Roca, J. (2014). Learning basic employability competence: a challenge for the active labour insertion of adolescents in residential care in their transition to adulthood. European Journal of Social Work, 17, 252 - 265. Marzo, T.; Fajardo, S. (2012). La gestión de personal en los recursos residenciales de atención a la infancia: descripción del puesto de trabajo del educador/a social. Educar. Revista de Ciències de l’Educació, vol. 48-2, 301-320. http://www.raco.cat/index.php/Educar/article/view/259365/346584 Marzo, M. (2009). Educador social i infància en situació de risc. L’atenció residencial a infants i adolescents a Catalunya. Col·lecció Infància i Adolescència, núm. 1. Departament d’acció social i ciutadania. Barcelona. http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/coleccions/infancia_i_adolescencia/num_1/Educador-social-risc.pdf Marzo, T.; Morata, T. (2009). La professionalització de l'educador social en context residencial amb infància: del model tecnocràtic al model participatiu. Comunicació en el I Congrés Català de l'Educació Social, 26 i 27 de novembre. Vic, Barcelona. Marzo, T. (2008). Características de los educadores sociales de los recursos residenciales de atención a la infancia y adolescencia en Catalunya. Revista de Intervención psicosocioeducativa en la desadaptación social, núm. 1, Barcelona Marzo, T.; Miguel, S. (2004). El compromís en els processos d'acompanyament personals. Revista Catalana de Pedagogia. Volum 2, 2003. Barcelona: Societat Catalana de Pedagogia. Aymerich, T.; Marzo, T. (2003). Universalització de la qualitat com a dret de les persones: un marc referencial en l'exercici de l'educació social. En Planella, J.; Vilar, J. L'educació social: projectes, perspectives i camins. Barcelona: Edicions Pleniluni. Marzo, T. (2003).La qualitat de la gestió de les organitzacions no lucratives. Mòdul 2. Direcció Estratègica. Postgrau d'Organitzacions No Lucratives. Barcelona: Pere Tarrés (URL). Marzo, T.; Montané, S. (2002). Models de Qualitat: EFQM i ISO a Educació Social.  Revista d'Intervenció Socioeducativa, núm. 21. http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/165400/240868 Marzo, T.; Montané, S. (2002). Eines per a l'avaluació de la qualitat. Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa, núm. 21 http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/165406/240874 Marzo, T. et al. (2002). Manual de qualitat dels centres d'esplai del Moviment de Centres d'Esplai Cristians. Fundació Pere Tarrés. Armengol, C.; Marzo, T. (2001). Formes d'autoregulació i compromís públic de les organitzacions socials i de serveis. Educació Social: Revista d'Intervenció Socioeducativa, núm. 17 http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/165375/240826 Lorente, X.; Marzo, T.; Miguel, S.; Planella, J. (2001). El compromís de l'Educador Social: Un nou horitzó, Ètica i qualitat en l'acció socioeducativa. Barcelona: XV Congrés Mundial AIEJI. III Congrés Estatal de l'Educador Social. Marzo, T. (2000). La qualitat de vida en la societat del benestar. La qualitat de vida de la gent gran. L'atenció a la gent gran. 4t. Congrés Nacional de la Gent Gran. Departament de Benestar Social.
Portal de recerca: http://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0003-0684-1225

Contacte

Àrea de Premsa
Tel. 93 430 16 06
premsa@peretarres.org